AKTUÁLNĚ / Společnost

11.4.2013

V chrudimské Transportě likvidují starou ekologickou zátěž

CHRUDIM

Minulý týden se uskutečnil další kontrolní den v lokalitě bývalého státního podniku Transporta Chrudim, areál Nový závod, kde probíhá likvidace staré ekologické zátěže, odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí.

Kontrolního dne se kromě zástupců Pardubického kraje, města Chrudimi, Státního fondu životního prostředí, zhotovitele, technického dozoru, koordinátora BOZP a zainteresovaných odborů Městského úřadu Chrudim, zúčastnili i majitelé pozemků v lokalitě.

V oblasti kalírny a kovárny byla dokončena odtěžba zemin ze sanačního výkopu. Do konce dubna bude proveden zpětný zásyp sanační jámy, konečná úprava terénu a vybudovány šachty. V oblasti elektrodílny byly vyztuženy stěny sanační jámy a postupně probíhá odtěžba a separace zemin ve spodní etáži sanačního výkopu. V oblasti Korea probíhá v jedné části odtěžba, separace a odvoz kontaminovaných zemin, po odtěžení dojde ke kotvení štětovnic (výztuze stěn) na první kotvící úrovni. U dalších dvou částí lokality Korea je připravován terén pro beranění stěn, které by mělo být zahájeno 19. dubna.

„Jsem rád, že práce probíhají podle harmonogramu a bez zásadních problémů. Věřím, že za rok touto dobou bude beze zbytku odstraněna hrozba možného znečištění spodních vod z ekologické zátěže v bývalém závodě Transporta Chrudim,“ říká starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Pardubický krajský radní Václav Kroutil uvedl: „Dnešní kontrolní den ukázal velký posun těžebních prací v lokalitě bývalé Transporty Chrudim. Dílem tomu také přispívají nízké teploty posledních dní. Zdejší zemina je totiž kontaminována těkavými látkami, které jsou pro svoji škodlivost přísně sledovány. Po ukončení prohlídky staveniště jsme projednali další záležitosti technického a finančního průběhu celé akce.“

Autor / zdroj: Sylva Drašnarová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Startuje La Película, nabídne nejzajímavější španělské filmy

Jeden z nejúspěšnějších španělských filmů loňského roku, komedie Šampioni, odstartuje v úterý 19. února 14. ročník festivalu La Película.

Post

Indiáni vedení Jiřím Jelínkem v Polárce

K sezóně věnované hrdinství a hrdinům přispěje režisér Jiří Jelínek Vinnetouem Karla Maye.

Post

Opět otrava oxidem uhličitým

V Jablonci nad Nisou se 5 osob přiotrávilo oxidem uhelnatým. Málem si tento nebezpečný plyn vyžádal další oběti.

PARTNEŘI

www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA