AKTUÁLNĚ / Společnost

Popis:
Autor / zdroj: Mgr. Lenka Šustrová
6.1.2016

Jana Zelená: Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomůže lidem v nouzi v našem regionu

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Do 14. ledna je možné v ulicích potkat tříkrálové koledníky. O tom, jak tato celostátní sbírková kampaň probíhá v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, jaké je zákulisí sbírky, co všechno její každoroční výtěžek podporuje a kde pomáhá, jsme si povídali s ředitelkou žďárské Charity Ing. Janou Zelenou a koordinátorkou Tříkrálové sbírky Veronikou Dobrovolnou.

Paní ředitelko, na Nový rok odstartoval šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Jak hodnotíte těch 16 let jejího růstu?

Je to naprosto skvělé a možná až trochu neuvěřitelné. Mám obrovskou radost z velké štědrosti všech tříkrálových dárců a velké ochoty tříkrálových koledníčků. Je vidět, že to s naší společností není tak špatné, jak se někdy říká, a že se najde spousta lidí ochotných pomoci a přispět tam, kde je to potřeba. Veliké díky za to!

Charita jako nezisková organizace přijímá dotace z ministerstev, obcí a měst a další granty. Proč se zabývá i touto sbírkovou kampaní?

Financování naší organizace je vícezdrojové, proto je zapotřebí zdrojů od různých donátorů. Výtěžek Tříkrálové sbírky používáme především tam, kde ostatní zdroje chybí nebo jsou jen velmi omezené. Často využíváme finance na krytí investičních nákladů např. na nákup automobilů. Máme několik terénních služeb, které by bez auta, kterým se dopraví náš pracovník přímo k pacientovi či uživateli, nemohly existovat. Také využíváme tříkrálových peněz na podporu lidí bez domova, kteří se na nás obrací se žádostí o pomoc a my jim poskytujeme základní potraviny či oblečení. Pomáhali jsme v menších projektech v zahraničí, např. na Ukrajině či Moldavsku. V letošním roce bude možná třeba těchto peněz k zachování našich služeb. Dochází totiž ke změnám financování a není zcela jisté, jak se tato situace vyvine. Proto jsou pro nás peníze z Tříkrálové sbírky velikou nadějí, že i díky nim budeme moci rozsah potřebných služeb zachovat.

Jak vybíráte priority pro danou Tříkrálovou sbírku? Jak probíhá celý ten proces schvalování projektů?

Vždy vycházíme z aktuálních potřeb, které sbíráme na konci roku předcházejícího další Tříkrálové sbírce. Ty rozpracujeme do záměrů, které pak schvaluje tříkrálová komise Diecézní charity Brno. Poté, co sbírka proběhne, a jsou sečteny veškeré dary, je možné zpracovat konkrétní projekty, které jsou opět předloženy komisi, která je posuzuje a poté schvaluje. Celý proces je tedy poměrně složitý, ale je tak zaručena kontrola správnosti využití výtěžku Tříkrálové sbírky.

Na internetu se objevují negativní zprávy o poskytnutí části výtěžku na podporu migrantů. Jak se k této otázce, zda uprchlíky podpořit či ne staví vaše organizace?

Chtěla bych zdůraznit, že výtěžek Tříkrálové sbírky, který se vrací do oblasti, kde byly finance vybrány, je určen především pro potřeby daného regionu. A těch potřeb bude, jak předpokládám, v letošním roce více než jindy. Proto tříkrálové peníze využijeme opravdu pro místní potřebné. Co se týká pomoci uprchlíkům, myslím si, že je na místě. Avšak na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci veřejné sbírky přístupné pro dárce, kteří chtějí tuto oblast činnosti Charity podpořit. V této souvislosti pořádá Charita také řadu materiálních sbírek, které dopravuje na požadavky evropských Charit přímo na místa čelící současné uprchlické vlně. Diecézní charita Brno vysílá své dobrovolníky na slovinské hranice, kde pomáhají a vidí velmi těžkou situaci především rodin s malými dětmi a staršími lidmi. Výtěžek Tříkrálové sbírky nebude slučován s pomocí uprchlíkům, ale přednostně bude nadále sloužit na rozvoj charitního díla, na pomoc lidem v nouzi v našem regionu.

Poslední patnáctá Tříkrálová sbírka byla s nárůstem výtěžku opět úspěšná. Jak to vidíte v letošním roce?

To je velmi těžké předvídat. Byla bych moc ráda, kdyby výtěžek Tříkrálové sbírky byl alespoň ve výši loňského roku, protože ho budeme pro naše služby letos moc potřebovat. Kéž by se tak stalo.

Veronika Dobrovolná: V terénu máme 461 tříkrálových kasiček

Veroniko, v Tříkrálové sbírce figurujete jako hlavní koordinátorka pro oblast Žďáru již třetím rokem. Co všechno je vaším úkolem?

Především je to příprava materiálu (průkazky pro koledníky, kasičky, papíry nutné k pečetění pokladniček, cukrů, letáků apod.) a komunikace s asistenty v jednotlivých oblastech okresu Žďár nad Sázavou, mnohdy i s jednotlivými koledníky. Kromě těchto nezbytných příprav občas přicházejí i nové situace, které je potřeba řešit. Proto o pestrost během organizování sbírky není nouze.

Kolik je v tuto chvíli v terénu koledníků a kasiček? Kde všude mohou lidé koledníky potkat?

Nejvíce koledníků se chystá do ulic o víkendu 9. a 10. ledna. V terénu máme 461 kasiček. Některé oblasti mají již vykoledováno. Aktuální informace o stavu výtěžku a množství využitých kasiček naleznete na webových stránkách www.zdar.charita.cz.

Pokud se k lidem Tříkrálová koleda nedostane a rádi by přispěli, jaké navrhujete řešení?

Možností je více. Buď mohou lidé zaslat příspěvek přímo na konto Tříkrálové sbírky, kde je však nutné zadat variabilní symbol naší oblasti, tedy 6800, dále mohou zaslat dárcovskou sms, nebo kontaktovat přímo mě na tel. 777 755 444. Pokud mají lidé zájem přispět osobně, mohou přijít na Správu Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou na Horní 22.

Jak jste využili finance z výtěžku sbírky roku loňského?

V loňském roce byla velkou částkou podpořena především dostupnost našich uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením do denního stacionáře Rosa koupí devítimístného automobilu s jeho úpravami pro přepravu imobilních osob, dále byla podpořena samostatnost uživatelů Klubu v 9 - centra pro podporu duševního zdraví při rekondiční pobytové akci a dobrovolnické centrum Kambala, které zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku. Kromě pomoci lidem v nouzi našeho regionu byla část financí zaslána na podporu zdravotně - sociálního centra v Moldavsku a humanitární pomoc na Ukrajině.

Autor / zdroj: Mgr. Lenka Šustrová

Doporučujeme

Montované garáže s omítkou - Fabrego

S výběrem garáže Vám rádi pomůžeme - indviduální rozměry, možnost zateplení garáže. Nabízíme i řadové garáže pro obce i jednotlivce. Mějte své auto v suchu a bezpečí! garaze.fabrego.cz

Maminčino koření - čistě přírodní koření

Využijte časově omezenou možnost vyzkoušet si špičkové koření z nejkvalitnějších surovin a objednejte si degustační balíčky za zvýhodněnou cenu. www.mamincinokoreni.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Mládě lemura mongoze v Zoo Ostrava prospívá

Mládě kriticky ohroženého lemura mongoze, které se v ostravské zoologické zahradě narodilo na konci března, velmi dobře prospívá. Dle našich informací

Post

Obyvatelé Frýdku-Místku se dočkali zahájení výstavby obchvatu

Téměř šedesát tisíc obyvatel Frýdku – Místku se dočkalo zahájení nejpotřebnější místní dopravní stavby - obchvatu města a připojení dálnice D56 na D48

Post

Východočeské divadlo se vrací na Kunětickou horu

Už ve čtvrtek 24. května se herci Východočeského divadla přestěhují na Kunětickou horu, kde zahájí letošní sezónu plenérových představení na vyhlídce

Reklama

www.bezamalgamu.cz

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz garaze.fabrego.cz Maminčino koření www.bezamalgamu.cz www.ippolna.cz

REKLAMA