KULTURA / Ostatní

Popis:
Autor / zdroj: Ing. Magdaléna Doležalová
16.2.2016

Knihovna v Jičíně představila studii své rekonstrukce, čtenáři by se zde měli cítit jako doma

JIČÍN

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně představila plány své budoucí rekonstrukce. Studii stavebních úprav oddělení pro dospělé a přístavby v místě severní terasy včetně úprav podkroví prezentovali sami autoři, architekti MgA. David Maštálka a MgA. Lenka Křemenová. Ti navrhují takové úpravy knihovny, aby se zde čtenáři cítili jako doma v obývacím pokoji. Studie je formou výstavy ke zhlédnutí po celý měsíc únor v Galerii radosti.

Středeční podvečer v sálu knihovny patřil architektům MgA. Davidu Maštálkovi a MgA. Lence Křemenové z kanceláře A1Architects s.r.o., kteří veřejnosti a zaměstnancům knihovny za přítomnosti vedení města zevrubně představili studii plánované rekonstrukce knihovny. Prezentace se zúčastnily asi tři desítky občanů, kteří se zajímají o budoucí rozvoj knihovny, a kteří se přišli seznámit s plány města a vznášeli také různé dotazy týkající se samotné rekonstrukce. Studie je dále veřejnosti přístupná formou výstavy v Galerii radosti v půjčovní době knihovny, a to po celý měsíc únor a dále na webových stránkách města www.mujicin.cz.

Hlavním záměrem vzniku studie je vyřešení nové vnitřní dispozice oddělení pro dospělé včetně úpravy stávajícího hygienického zázemí budovy a celkové zpřístupnění těchto prostor v bezbariérovém provedení. Architekti také navrhli úpravu stávajícího podkroví nad oddělením pro dospělé a využití přístavby v části stávající severní terasy směrem k MŠ Fügnerova. "Podle zadání by mělo základní vnitřní uspořádání reflektovat požadavek na nové, přehlednější a vstřícnější prostředí hlavního čtenářského výběru a čítárny včetně přilehlých obslužných prostor administrativy a prostoru pro veřejný internet. Součástí řešení je také nové uspořádání hygienického zázemí v obou podlažích a umístění bezbariérového přístupu a výtahu v celé budově. To vše s ohledem na zachování hodnot stávající památkově chráněné budovy," vysvětluje architekt města Ing. arch. Radek Jiránek. Záměr počítá s vybudováním nové čítárny v prvním patře přístavby a navíc s rozšířením přízemního traktu v prostoru dnes nevyužívané terasy a propojením čtenářské části se zahradou knihovny. S novou stavbou samozřejmě souvisí i zpracování návrhu interiéru. "Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu počtu čtenářů i návštěvníků knihovny nám pomalu přestávají stávající prostory stačit. Pořádáme mnoho pořadů pro děti i dospělé, od roku 2008 se počet návštěvníků různých akcí ztrojnásobil. Pořádáme pravidelná setkávání seniorů, kteří také studují ve Virtuální univerzitě třetího věku. Tu bychom chtěli dle požadavků rozšířit o další třídu, ale nemáme již prostory. V čítárně si zase lidé rádi přečtou noviny a časopisy, mají zde ale velmi stísněné podmínky a nevyhovující osvětlení. O místu ke studiu nemůže být v provozní špičce ani řeč. Proto již řadu let voláme po zprovoznění části půdy a vytvoření nových prostor pro setkávání menších skupin posluchačů. Tato studie naplňuje naši představu, kdy chceme, aby se naši návštěvníci u nás cítili jako doma," popisuje pohled pracovníků knihovny její ředitelka Mgr. Jana Benešová. V roce 2014 bylo uspořádáno v knihovně 397 akcí, vloni to bylo již 471 aktivit.

Studie byla městem zadána v létě 2015 architektonické kanceláři A1Architects s.r.o., kteří mají s podobnými projekty zkušenosti. Cena za zpracování I. etapy, tedy studie, je 131 000 Kč. V případě, že by se město rozhodlo v rekonstrukci pokračovat, se předpokládá další spolupráce s architekty při přípravě projektové dokumentace, a to ve dvou etapách. Zde by město doplatilo částku 201 000 Kč. V knihovně proběhlo před vypracováním studie několik schůzek, kde byla dojednána základní představa o konceptu, který vycházel z původní architektury stavitele knihovny, pana architekta Čeňka Musila. "Nyní máme hotovou studii, která je podle mého názoru velmi povedená a budeme ji představovat zastupitelům i veřejnosti. Pokud se město rozhodne, že je to správná cesta, vytvoříme podmínky pro vytvoření podrobné projektové dokumentace, získáme potřebná povolení a budeme hledat možné financování akce. Dle dosavadních zkušeností můžeme mít projekt nejdříve za dva roky. Pak bude záležet na získání případné dotace či uvolnění financí z rozpočtu města. Každopádně ale můžeme některé věci řešit dříve, jako je například bezbariérovost knihovny. Ta by měla být ve veřejné budově samozřejmostí," říká místostarosta města Mgr. Petr Hamáček.

V posledních letech město do prvorepublikové budovy významně investovalo, proběhla výměna oken a zcela bylo rekonstruováno vytápění budovy včetně přechodu na dálkové vytápění. Potřeba byly také interiérové úpravy, proto byl zrekonstruován víceúčelový společenský sál v přízemí knihovny a dětské oddělení.

Autor / zdroj: Ing. Magdaléna Doležalová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Kunc: Rozdělení vlaků mezi tři nádraží může být pro Brno dlouhodobým řešením

Na současnou tříměsíční výluku brněnského hlavního nádraží naváže v příštím roce další výluka, která bude trvat 22 měsíců. V mezidobí část spojů jezdí

Post

V ZOO Praha se narodilo první mládě tamarína bělovousého

Po celém světě jich žije v zoologických zahradách pouze 20. O to větší radost má Zoo Praha z prvního narozeného mláděte tamarína bělovousého. Na svět

Post

Ve Frýdku-Místku si můžete nabít elektrokolo

Statutární město Frýdek-Místek pořídilo dvě nabíjecí stanice na elektrokola. První je umístěna u cyklostezky na Olešné, přesněji na boční stěně stánku

Reklama

www.beautyexpo.cz

Reklama

PARTNEŘI

garaze.fabrego.cz www.beautyexpo.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu