KULTURA / Výstavy

Popis:
Autor / zdroj: zamekzdar.cz
6.2.2016

Nová výstava v Zámku Žďár nad Sázavou mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Dějiny 20. století přinesly nejen rozvinutí mnoha vymožeností moderní civilizace, ale také opakované ohrožení základních lidských práv a hodnot.

Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

Dějiny 20. století přinesly nejen rozvinutí mnoha vymožeností moderní civilizace, ale také opakované ohrožení základních lidských práv a hodnot. Zvláště destruktivně v celosvětovém měřítku se přitom projevily nacismus a komunismus jako politická hnutí a režimy zaměřené systematicky na duchovní podrobení jedince. Přitom se ukázalo, že po likvidaci demokracie a občanských práv přišly zejména za vlády komunistů na řadu v rámci manipulace s lidmi tradiční základní hodnoty spojené s křesťanstvím. Totalitní režimy si kladly za cíl proniknout – obrazně řečeno – až do duše obyvatel a prosadit tím definitivně svou despocii.

Pro československé komunisty představovala zásadní překážku pro totalitní režim římskokatolická církev, která se v podmínkách poúnorového Československa vlastně ocitla v postavení zajatce. Věřící i kněží žili v režimu, který proti nim v podstatě vedl zákeřný vícegenerační boj. V tomto zápase křivícím charaktery se pouze měnily prostředky nátlaku ze strany režimu. Ačkoli se tato složka novověkých českých dějin týkala velkého množství lidí a zanechala mnoho morálních a materiálních škod, nebyla veřejností po roce 1990 ještě komplexnějším způsobem doceněna a reflektována. Cílem výstavního projektu je proto představit odborné a laické veřejnosti hlavní specifika proticírkevního boje komunistického státu, přiblížit analytickým historickým způsobem hlavní rysy nátlaku a vytvořit tak rámec pro hlubší reflexi našich nedávných dějin.

Po únoru 1948 začal komunistický režim omezovat spektrum církevních aktivit, na jaře 1949 pak byla pro řízení boje proti církvi zřízena zvláštní operativní komise KSČ, tzv. církevní šestka. V první fázi mělo být dosaženo rozkolu uvnitř církve za pomoci tzv. vlasteneckých kněží, kolaborujících s režimem. Podzim 1949 přinesl sérii zákonů, které znamenaly totální podřízenost církevních struktur státu, a tažení proti církvi v roce 1949 pak vrcholí tzv. číhošťským zázrakem, stojícím na počátku masivního pronásledování církve.

Jeho součástí byla násilná izolace biskupského sboru od věřících, uvěznění či internace biskupů, přerušení diplomatických styků s Vatikánem a politické monstrprocesy. V prvním z nich byli souzeni představitelé mužských řeholí a katoličtí teologové a byl doprovázený propagandistickou kampaní líčící kláštery jako špionážní centra připravující se na ozbrojený boj. Celkově bylo v českých zemích do roku 1968 odsouzeno 355 řeholníků na 2 106 let a 1 měsíc, třikrát byl vynesen rozsudek doživotí.

Pod krycím názvem „Akce K“ následoval útok na kláštery mužských řeholí v noci ze 13. na 14. 4. 1950; zadržení řeholníci byli převezeni do „centralizačních“ klášterů a do „internačního“ kláštera v Želivi. Druhá fáze útoku pak proběhla koncem dubna; celkově „Akce K“ postihla v českých zemích 1 240 řeholníků. Internace řeholních sester byla rozplánována do více etap a probíhala od léta 1950.

Po politickém uvolnění 60. let nastupuje éra „normalizační“, která se velice destruktivně podepsala na společenském, duchovním a morálním vývoji země. Komunistický režim vybudoval důmyslný systém dohledu státu nad fungováním církve, státní orgány řídily veškeré dění v církvi. Křesťané však dokázali žít své „tajné životy“, vznikají tajná duchovní centra, rozvíjí se samizdat, roste aktivita tzv. podzemní církve. Druhá polovina 80. let byla ve znamení aktivizace neoficiálního i oficiálního církevního života. K nejvýznamnějším vystoupením věřících patří poutní slavnosti v červenci 1985 na Velehradě a petice za náboženskou svobodu moravského katolického aktivisty A. Navrátila z roku 1988, kterou podepsalo přes 600 000 občanů.

V době komunistické vlády bylo popraveno, umučeno nebo zemřelo na následky vyšetřování a věznění nejméně 73 katolických křesťanů – 1 biskup, 2 kanovníci, 33 diecézních kněží, 16 řeholníků, 2 řeholnice a 19 laiků.

„Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 20. století, byla veřejnosti představena na podzim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských diecézích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profiloval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla poprvé představena v listopadu loňského roku na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě.

Velehradská prezentace představuje závěrečný díl tohoto projektu a je nejen mou povinností, ale především ctí poděkovat touto cestou svým obětavým spolupracovníkům, archivářům, historikům, kněžím, řeholníkům a řádovým sestrám, všem, kteří byli ochotni pomoci, všem, kteří výstavu podpořili. Je zejména jejich zásluhou, že se podařilo tento výstavní projekt realizovat na vysoké odborné úrovni a zároveň i občanským a neziskovým způsobem,“ přiblížila výstavu Vladimíra Vaníčková, kurátorka výstavy.

Výstava Diktatura versus naděje

Zámek Žďár nad Sázavou
do 15.3.2016
Otevírací doba: Út-Ne 9:00 – 17:00

Autor / zdroj: -cra-

Doporučujeme

Montované garáže s omítkou - Fabrego

S výběrem garáže Vám rádi pomůžeme - indviduální rozměry, možnost zateplení garáže. Nabízíme i řadové garáže pro obce i jednotlivce. Mějte své auto v suchu a bezpečí! garaze.fabrego.cz

Maminčino koření - čistě přírodní koření

Využijte časově omezenou možnost vyzkoušet si špičkové koření z nejkvalitnějších surovin a objednejte si degustační balíčky za zvýhodněnou cenu. www.mamincinokoreni.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Mládě lemura mongoze v Zoo Ostrava prospívá

Mládě kriticky ohroženého lemura mongoze, které se v ostravské zoologické zahradě narodilo na konci března, velmi dobře prospívá. Dle našich informací

Post

Obyvatelé Frýdku-Místku se dočkali zahájení výstavby obchvatu

Téměř šedesát tisíc obyvatel Frýdku – Místku se dočkalo zahájení nejpotřebnější místní dopravní stavby - obchvatu města a připojení dálnice D56 na D48

Post

Východočeské divadlo se vrací na Kunětickou horu

Už ve čtvrtek 24. května se herci Východočeského divadla přestěhují na Kunětickou horu, kde zahájí letošní sezónu plenérových představení na vyhlídce

Reklama

garaze.fabrego.cz

Reklama

PARTNEŘI

www.ippolna.cz www.beautyexpo.cz garaze.fabrego.cz Maminčino koření www.bezamalgamu.cz

REKLAMA