AKTUÁLNĚ / Společnost

4.3.2012

ASORKD ocenila vystoupení čerstvého držitele Českého lva, který kritizoval stav Lázní Kyselka

KYSELKA

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví, která bojuje za záchranu zdevastovaných Lázní Kyselka, ocenila vystoupení čerstvého držitele Českého lva, režiséra Martina Marečka. Ten v televizním přímém přenosu zkritizoval majitele zničených lázní společností Karlovarské minerální vody.

Držitel Českého lva za nejlepší dokument, režisér Martin Mareček, na závěr své děkovačky v přímém přenosu řekl: „Přál bych si, aby generální sponzor této akce, což je firma Mattoni, taky v sobě objevila nějakého lva, když jsme u těch lvů, a s odhodláním přistoupila k renovaci lázní Kyselka, protože vlastnictví znamená i zodpovědnost.“

„Pan Mareček projevil obrovskou odvahu. To, že byl ve své řeči o Kyselce přerušen potleskem, dokládá, že trestuhodné chování Karlovarských minerálních vod je známo napříč umělci,“ říká Martin J. Kadrman, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD).

„Režisér galavečera Petr Vachler poděkoval na závěr přímého přenosu generálnímu řediteli Karlovarských minerálních vod Alessandru Pasquale, jako jednomu z největších investorů do české kultury. Horší je to, že pan Vachler zřejmě do české kultury nezahrnuje nemovité památky, které má generální partner večera ve vlastnictví a protože se o ně nestará, jak mu předepisuje zákon, dostal za toto porušování zákona pokutu 1 800 000 korun," komentoval událost Pavel P. Ries, prezident ASORKD.

"Pikantní na tom je, že Petr Vachler toto sdělil v přímém přenosu před ministryní kultury, jejíž úřad je nositelem kultury a jejíž úředníci kritizují chování KMV. Chtěl bych tímto poděkovat panu režisérovi Martinu Marečkovi, že jako jediný z oceněných dokázal připomenout generálnímu partneru Českého lva, že vlastnictví zavazuje, děkuji také těm, kteří tento morální apel podpořili velkým potleskem,“ dodal Pavel P. Reis.

Karlovarský magistrát v lednu letošního roku pokutoval společnost KMV za to, že památkově chráněné objekty ve svém vlastnictví nechává již dvacet let devastovat. Magistrát společnosti vyměřil pokutu 1,8 milionu korun.

KMV loni v září předložily úřadům návrh, počítající s demolicí téměř všech památkově chráněných budov. Krátce poté vydalo ministerstvo kultury rozhodnutí, které zamítlo podnět na sejmutí památkové ochrany z lázeňských objektů, které měly být podle plánu zdemolovány. „Představený projekt je nereálný, protože nerespektuje právní stav věci, nemohou přeci zdemolovat to, co je památkově chráněno. Ministerstvo kultury svůj postoj zřejmě neplánuje změnit, když v listopadu loňského roku vydalo rozhodnutí, které vylučuje demolici jakékoliv z dvaceti budov," dodává Martin Kadrman, viceprezident ASORKD.

"Společnost KMV je rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, o uložení pokuty ve výši 1,8 milionu korun rozhořčena a přirozeně vůči němu podává odvolání ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, neboť ve správním řízení, jež mu předcházelo, došlo k zásadním procesním pochybením a rovněž rozhodnutí obsahuje závažné procesní i faktické nedostatky. V případě nutnosti se Karlovarské minerální vody budou bránit správní žalobou," komentoval situaci Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

Autor / zdroj: Mediafax

DALŠÍ ČLÁNKY

Autobusy ve Zlínském kraji budou od 30. března jezdit opět podle jízdních řádů platných o letních prázdninách

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s p

Těžba lithia na Cínovci bude v českých rukou. ČEZ získá 51 procent ve společnosti Geomet

Zkoumání projektu těžby českého lithia postupuje do druhé fáze. ČEZ a jeho dceřiná společnost Severočeské doly se po důkladném prověření ložiska a zák

Jindřichův Hradec nakupuje už sedm let energie na komoditní burze

Město Jindřichův Hradec nakupuje dodávky energií pro své budovy a městské organizace už sedm let na Českomoravské komoditní burze Kladno.

DNES SE STALO

VYNÁLEZY28. března 1797

Nathaniel Briggs z New Hampshire patentuje svůj vynález valchy na praní prádla.

KATASTROFY28. března 1845

postihla Prahu rozsáhlá jarní povodeň. Byla zatopena většina Starého Města, níže položené části Malé Strany a Smíchova a Podskalí.

POZVÁNKA OBRAZEM