AKTUÁLNĚ / Společnost

Zemřel nestor české archeologie Doc. PhDr. Karel Valoch, Dr.Sc.

BRNO

V sobotu 16. února zemřel ve věku nedožitých 93. narozenin emeritní pracovník Moravského zemského muzea, světově uznávaný odborník v oblasti paleolitické archeologie Karel Valoch.

V loňském roce dovršil neuvěřitelných 60 let nepřetržité práce v MZM – Ústavu Anthropos. Do muzea totiž každodenně docházel i v posledních letech a v naprosté svěžesti myšlenkové i fyzické tu setrval téměř až do posledních chvil svého života.

Jeho přínos pro naši i evropskou paleolitickou archeologii je obrovský, o čemž svědčí velmi rozsáhlá publikační činnost. Na jeho odborné články a statě lze narazit v řadě světových časopisů.

Své poznatky postupně shrnul v řadě syntetických studií a monografií (připomeňme např. alespoň zpracování paleolitu a mezolitu pro Pravěké dějiny Moravy z roku 1993 a kompendium mezinárodního významu Le Paléolithique en Tchéquie et en Slovaquie, vyšlé v Grenoblu v roce 1996.)

Celková bibliografie čítá 361 položek, z toho 6 monografií, jejichž byl jediným nebo hlavním autorem.

Klíčový význam pro poznání naší nejstarší minulosti měly i terénní archeologické výzkumy doc. Valocha, které přinesly zásadní a zcela nové poznatky o osídlení Moravy. V jeskyni Kůlně stanovil chronologii kultur středoevropských neandertálců a po 60 letech objevil i jejich další kosterní pozůstatky. Výzkum při stavbě panelárny v Bohunicích umožnil vymezit další paleolitickou kulturu, jejíž název - bohunicien - roznesl jméno této brněnské čtvrti do celého světa. Získané Valochovy poznatky byly akceptovány mezinárodní vědeckou komunitou a tvoří významný prvek vědy o pleistocénní archeologii. Stejně významný byl i jeho výzkum na Stránské skále, kde získal doklady o nejstarším osídlení našich zemí v době před asi 600 000 lety lidmi heidelberského typu a předložil také jeden z nejstarších dokladů o užívání ohně v Evropě.

Odešel člověk, který byl i při svém postavení ve světě vědy neobyčejně přátelský, lidský a skromný. Člověk, s nímž vždy bylo milé posedět a probrat vědecké i soukromé záležitosti. Svým tolerantním přístupem a zralým nadhledem by mohl nejlepším vzorem i dalším generacím.

Moravské zemské muzeum iniciuje a podporuje uložení ostatků Doc. Karla Valocha na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně.

Autor / zdroj: Jan Cága

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.