AKTUÁLNĚ / Společnost

18.2.2013

Zemřel nestor české archeologie Doc. PhDr. Karel Valoch, Dr.Sc.

BRNO

V sobotu 16. února zemřel ve věku nedožitých 93. narozenin emeritní pracovník Moravského zemského muzea, světově uznávaný odborník v oblasti paleolitické archeologie Karel Valoch.

V loňském roce dovršil neuvěřitelných 60 let nepřetržité práce v MZM – Ústavu Anthropos. Do muzea totiž každodenně docházel i v posledních letech a v naprosté svěžesti myšlenkové i fyzické tu setrval téměř až do posledních chvil svého života.

Jeho přínos pro naši i evropskou paleolitickou archeologii je obrovský, o čemž svědčí velmi rozsáhlá publikační činnost. Na jeho odborné články a statě lze narazit v řadě světových časopisů.

Své poznatky postupně shrnul v řadě syntetických studií a monografií (připomeňme např. alespoň zpracování paleolitu a mezolitu pro Pravěké dějiny Moravy z roku 1993 a kompendium mezinárodního významu Le Paléolithique en Tchéquie et en Slovaquie, vyšlé v Grenoblu v roce 1996.)

Celková bibliografie čítá 361 položek, z toho 6 monografií, jejichž byl jediným nebo hlavním autorem.

Klíčový význam pro poznání naší nejstarší minulosti měly i terénní archeologické výzkumy doc. Valocha, které přinesly zásadní a zcela nové poznatky o osídlení Moravy. V jeskyni Kůlně stanovil chronologii kultur středoevropských neandertálců a po 60 letech objevil i jejich další kosterní pozůstatky. Výzkum při stavbě panelárny v Bohunicích umožnil vymezit další paleolitickou kulturu, jejíž název - bohunicien - roznesl jméno této brněnské čtvrti do celého světa. Získané Valochovy poznatky byly akceptovány mezinárodní vědeckou komunitou a tvoří významný prvek vědy o pleistocénní archeologii. Stejně významný byl i jeho výzkum na Stránské skále, kde získal doklady o nejstarším osídlení našich zemí v době před asi 600 000 lety lidmi heidelberského typu a předložil také jeden z nejstarších dokladů o užívání ohně v Evropě.

Odešel člověk, který byl i při svém postavení ve světě vědy neobyčejně přátelský, lidský a skromný. Člověk, s nímž vždy bylo milé posedět a probrat vědecké i soukromé záležitosti. Svým tolerantním přístupem a zralým nadhledem by mohl nejlepším vzorem i dalším generacím.

Moravské zemské muzeum iniciuje a podporuje uložení ostatků Doc. Karla Valocha na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně.

Autor / zdroj: Jan Cága

DALŠÍ ČLÁNKY

Společně na start se ve Valašském Meziříčí postavilo přes 100 atletů

Na Mezinárodní den dětí se v pondělí 1. června zapojilo také Valašské Meziříčí do jedinečné akce Spolu na startu s Českým atletickým svazem. Malí spor

Máj byl ve Fakultní nemocnici Olomouc „lásky čas“. V porodnici pomohli na svět 234 dětem

Z toho čísla by se jistě radoval i Karel Hynek Mácha. Celkem 234 dětí narozených v květnu ve Fakultní nemocnici Olomouc je totiž nejpádnějším důkazem

V pěti ze sedmi okresů v kraji není žádný pozitivní případ. Aktuálně je pozitivních už jen 10 Jihočechů

V pěti ze sedmi jihočeských okresů neevidovali hygienici k úterní 18. hodině žádný aktivní případ onemocnění COVID-19. K Českobudějovicku, Českokrumlo

DNES SE STALO

HISTORIE3. června 1585

Vilémovi z Rožmberka a rakouskému šlechtici Linhartovi z Harrachu byl udělen Řád zlatého rouna.

SPORT3. června 1950

francouzská expedice jako první zdolala Annapurnu I, jednu z nejvyšších hor Himalájí.

VESMÍR3. června 1965

odstartovala pilotovaná kosmická loď Gemini 4, první vícedenní americká vesmírná mise.

POZVÁNKA OBRAZEM