AKTUÁLNĚ / Společnost

11.4.2013

V chrudimské Transportě likvidují starou ekologickou zátěž

CHRUDIM

Minulý týden se uskutečnil další kontrolní den v lokalitě bývalého státního podniku Transporta Chrudim, areál Nový závod, kde probíhá likvidace staré ekologické zátěže, odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí.

Kontrolního dne se kromě zástupců Pardubického kraje, města Chrudimi, Státního fondu životního prostředí, zhotovitele, technického dozoru, koordinátora BOZP a zainteresovaných odborů Městského úřadu Chrudim, zúčastnili i majitelé pozemků v lokalitě.

V oblasti kalírny a kovárny byla dokončena odtěžba zemin ze sanačního výkopu. Do konce dubna bude proveden zpětný zásyp sanační jámy, konečná úprava terénu a vybudovány šachty. V oblasti elektrodílny byly vyztuženy stěny sanační jámy a postupně probíhá odtěžba a separace zemin ve spodní etáži sanačního výkopu. V oblasti Korea probíhá v jedné části odtěžba, separace a odvoz kontaminovaných zemin, po odtěžení dojde ke kotvení štětovnic (výztuze stěn) na první kotvící úrovni. U dalších dvou částí lokality Korea je připravován terén pro beranění stěn, které by mělo být zahájeno 19. dubna.

„Jsem rád, že práce probíhají podle harmonogramu a bez zásadních problémů. Věřím, že za rok touto dobou bude beze zbytku odstraněna hrozba možného znečištění spodních vod z ekologické zátěže v bývalém závodě Transporta Chrudim,“ říká starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Pardubický krajský radní Václav Kroutil uvedl: „Dnešní kontrolní den ukázal velký posun těžebních prací v lokalitě bývalé Transporty Chrudim. Dílem tomu také přispívají nízké teploty posledních dní. Zdejší zemina je totiž kontaminována těkavými látkami, které jsou pro svoji škodlivost přísně sledovány. Po ukončení prohlídky staveniště jsme projednali další záležitosti technického a finančního průběhu celé akce.“

Autor / zdroj: Sylva Drašnarová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Příbramské hokejistky mají tah na branku

Město Příbram má řadu sportovců a klubů získávajících nejvyšší ocenění na české i světové sportovní scéně. Mezi ně patří také hokejistky HC Příbram, k

Post

3 500 ošetřených pacientů za dva roky – taková je bilance šumperské chirurgické ambulance

Na začátku roku 2017 otevřela Jesenická nemocnice v Šumperku chirurgickou ambulanci ve snaze přiblížit se místním i jejich potřebám. Po více než dvou

Post

Jičínská nemocniční lékárna bude držet o svátcích lékárenskou pohotovostní službu

Nemocniční lékárna U Brány se domluvila se soukromou lékárnou Trio na pohotovostní lékárenské službě ve státní svátky, kdy jsou dle zákona zavřeny i v

PARTNEŘI

www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA