AKTUÁLNĚ / Společnost

K budově Krajského úřadu Libereckého kraje vede deset modelových mostů

LIBEREC

Studenti prvního ročníku liberecké Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci dostali za úkol vypracovat semestrální práci na téma lávka - most přes Nisu před budovou Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu, v Liberci.

Od pondělí 6. května lze nejlepší práce deseti studentů shlédnout ve vestibulu krajského úřadu. Studenti se ve svých projektech zaměřili na dodnes neuspokojivě vyřešený hlavní nástup do krajského úřadu.

Tento objekt v centru Liberce původně postavil v období 1967-76 architekt Zdeněk Plesník pro potřeby Státního výzkumného ústavu textilního a Výzkumného ústavu textilní technologie. Výrazná vertikála na břehu Nisy je se svými 21 podlažími nejvyšší budovou v Liberci. Nepřehlédnutelná 78 metrů vysoká dominanta, která po rekonstrukci v letech 1999-2004 slouží jako sídlo Libereckého kraje, se dodnes potýká s nedořešeným parterem. Již původní Plesníkův návrh počítal s přemostěním Nisy v podobě obdélníkové piazzetty, která by umožňovala důstojný vstup do Krajského úřadu LK, což se nakonec nepodařilo zrealizovat.

„Problémem stísněného vstupu a přemostění, které by vytvořilo adekvátní předprostor odpovídající nástupu do veřejné budovy, bylo pověřeno třicet studentů prvního ročníku FUA TUL,“ uvedl architekt Jiří Žid s tím, že vystavuje deset studentů.

Podle něj Matěj Čunát klínovitě rozšiřuje nástupní plošinu dále přes řeku a navrhuje ´demonstrační platformu´, která by rovněž sloužila k pořádání tiskových konferencí a společenských událostí. Tereza Jílková s Emou Hrníčkovou se rozhodly zaměřit na hlavní komunikační tahy, definování proudu návštěvníků a bezbariérovost. Velkorysá dvojice rozevírajících se ramp svými rozměry odpovídá velikosti domu, k němuž jsou představeny. Tina Peterková se rozhodla jít organickou cestou a k racionální hmotě úřadu přičlenila meandrovitou platformu upomínající na dřívější tvar koryta řeky před regulací. Síla projektu Marie Štefanové spočívá v jeho jednoduchosti a přímé odpovědi na potřebu překlenout řeku v místě hlavního vstupu. Martin Holba se Šimonem Markem přibližují řeku obyvatelům Liberce. Každý sice jiným způsobem (procházka po nábřeží či kráterovité náměstí) ale oba poukazují na odtažitost říčního koryta od městského života. Marie Čáslavská se zaměřila na nerovný vztah obou břehů a jejich propojení. Jana Lipanská si kromě komunikačního propojení vzala za úkol vytvořit na mostě také příležitost příjemného posezení a přiblížení k vodnímu prvku. Adam Šustek se zaměřil na vzdálenější místo před roubeným objektem Správy CHKO a v reakci na něj navrhl trojúhelníkový tubus odkazující na archetypální předobrazy.

Návrhy pražských studentů 1. ročníku Tiny Peterkové, Adama Šusteka a Martina Holby patří k nejlepším.

„Nejlépe byla bodově ohodnocena práce mého kolegy Matěje Čunáta a moje získala druhé až třetí místo,“ prozradila Tina.

„Řeka Nisa se mi zdá prázdná, nevyužitá, jako by nepatřila k městu, z toho jsem při svém návrhu vycházel,“ řekl Adam Šustek, autor návrhu zastřešené lávky k budově.

Martin Holba dodal: „Navrhl jsem cestu řekou, abychom ji oživili.“

V průběhu měsíce května se uskuteční v sídle kraje komentovaná prohlídka výstavky deseti mostů a lávek za účasti radních, vedení fakulty a autorů.

Výstava je přístupná v pracovní dny denně od 8.00 - 17.00.

Všechny tyto projekty s modely a videoprezentací si můžete přijít prohlédnout do až do 25. května 2013.

Autor / zdroj: Jiří Langer

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.