AKTUÁLNĚ / Společnost

25.2.2014

Brno – znečištění vzduchu ultrajemným prachem ohrožuje zdraví lidí

BRNO

Znečištění ovzduší ultrajemným prachem v Brně může představovat vážné ohrožení lidského zdraví. Tyto částice pronikají hluboko do plic a podílejí na vznik vážných nemocí srdce a cév, včetně úmrtí na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.

Měření prováděl na pozvání Centra pro životní prostředí a zdraví expert Dánské ekologické rady Kaare Press-Kristensen. Znečištění v Brně bylo naměřeno až násobně vyšší než na srovnatelných lokalitách v Kodani nebo v Miláně.

„Měřili jsme velice jemné prachové částice, které jsou zhruba 500 až 1000-krát menší než je průměr lidského vlasu. Vznikají typicky ve spalovacích motorech automobilů a jejich významným zdrojem ve městech jsou vozidla s dieselovými motory,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Znečištění, které jsem naměřil v Brně, je významně vyšší než hodnoty naměřené na srovnatelných lokalitách v Miláně nebo v Kodani a mohou představovat významné zdravotní riziko. Jsem překvapen, že moderní město jako Brno stále nemá nízkoemisní zóny, které mají mnohé významné evropské metropole v Dánsku, Německu nebo Švédsku a které omezují vjezd vozidlům s nejvyššími emisemi. Domnívám se, že situaci by bylo možné významně zlepšit také zaváděním dieselových prachových filtrů v osobních i nákladních vozidlech a v autobusech,“ uvedl Kaare Press-Kristensen, expert Dánské ekologické rady a dodal: „Největším překvapením pro mne bylo, že jsem Brně neviděl skoro žádné cyklisty.“

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 µm (PM10). "Částečky o průměru do 2,5 µm (PM2,5) se označují jako jemný prach a jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Velice jemné prachové částice (PM0,1) vznikající ve městech zejména v motorech automobilů představují velmi nebezpečnou složkou znečištění ovzduší, neboť jsou schopny prostupovat v plicních sklípcích do krve, kde poškozují stěny cév a vedou k vážným onemocněním (srdeční infarkt, mozková mrtvice), které mohou končit smrtí," uvedl Miroslav Šuta a dodal: "Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila vloni zpřísnit evropskou politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů, přičemž však Praha neplní ani stávající limity, ani stávající doporučeného hodnoty WHO. Nově doporučila WHO také zavést měření počtu ultrajemných prachových částic a stanovení limitů pro ně."

"Vyčetly jsme z dokumentů, které má radnice k dispozici, že o problému s polétavým prachem v Brně ví minimálně od roku 2002. A řešení? Je to stejné jako u cyklodopravy - spousta papírů, žádná skoro akce. Radnice nechává denně dýchat karcinogenní vzduch děti navštěvující školy a školky v oblastech jako jsou třeba Mendlovo náměstí - Kotlářská - Stará Osada," vysvětluje Kristýna Rytířová, jedna z iniciátorek kampaně Dejchej Brno.

"Zapojily jsme se do přípravy Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno, kterou koordinuje ministerstvo životního prostředí. Z oblasti dopravy se za brněnskou radnici přípravy nikdo neúčastní - ani politici, ani úředníci. V podkladech pro firmu, která plán zpracovává, jsem v oblasti dopravy našla zavádějící informace. Například u opatření "výstavba nových komunikací" je uvedeno 10 staveb, které mají pomoci Brnu s odlehčením dopravy. Ale podle našich spolupracovníků jedna stavba ještě situaci zhorší (tunely Úvoz), další ničemu nepomůže (dobudování ulice Pražákova), jiná nemá oporu v žádném územním plánu (R43). Obchvat Tuřan má problémy s nevyřešenými majetkovými vztahy a jižní část Velkého městského okruhu (VMO) je v nedohlednu," upozorňuje Hana Chalupská z iniciativy Dejchej Brno a dodává: "Druhá polovina staveb (VMO Žabovřeská, východní části VMO, Bratislavská radiála, obchvat Žebětína, obchvat ve Slatině) se teprve chystá, ale magistrát uvádí, že všechny tyto stavby "se blíží do fáze dokončení."

Autor / zdroj: Miroslav Šuta

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

O další peníze na hospodaření v lesích se na Vysočině bude moci žádat celé září

Kraj Vysočina má připravených dalších 50 miliónů korun, které v následujících měsících rozdělí mezi majitele lesů a osoby v lesích hospodařících.

Post

Na Petrově rybníce probíhají mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a zdolání nebezpečné nákazy

Z důvodu vyhlášení mimořádných veterinárních opatření (onemocnění - koiherpeviróza kaprů) na Petrově rybníce v Krnově je do doby ukončení platnosti to

Post

Chirurgové Slezské nemocnice rozšiřují operativu

Zcela nové druhy operací se provádí v letošním roce na chirurgických sálech Slezské nemocnice v Opavě. Současný primář chirurgie MUDr. Matúš Peteja, P

PARTNEŘI

www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA