AKTUÁLNĚ / Společnost

Tradiční hornický Skok přes kůži proběhne tentokrát v Mostě

MOST

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava a Institut hornického inženýrství a bezpečnosti pořádají 25. dubna 2014 již 125. Skok přes kůži. Jedná se o slavnou a starodávnou hornicko-akademickou tradici, při níž jsou do cechu hornického pravidelně jedenkrát do roka přijímáni adepti z řad studentů VŠB – Technické univerzity Ostrava. Koná se tak v duchu pergamenu bezmála 7. století starého, tentokrát v Mostě.

„Účast a přijetí mladého studenta do kolektivu jako celku na slavnostním shromáždění čítajícím letos 350 účastníků, nejvyšších představitelů hornictví a hornického školství českého i zahraničního, zůstává pro každého z nich zážitkem na celý život. Pro převážnou většinu znamená jejich převtělení se ze „smrdutého“ fuxe do Slavného semestra a tím jejich zařazení do slavné obce hornické i začátek jeho aktivního působení při rozvíjení a udržování hornických tradic“, říká prof. Pavel Prokop, organizátor akce.

Slavnostního aktu se pravidelně zúčastňují nejvýznamnější osobnosti české hornické obce a také četné delegace významných hostů – horníků zahraničních.

Akce začíná tzv. „průvodem fuxů“ (tak jsou v hornické hantýrce označováni adepti na přijetí do hornického cechu). Průvod vyjde v 14:00 hodin od mostecké tržnice a po nalezení „Slavného a vysokého nadlišáka“ dorazí k Reprezentačnímu domu města Most tak, aby tam vlastní slavnost Skok přes kůži mohl být zahájen v 17:00 hodin.

Pořadatel akce - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (HGF) je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědecké disciplíny s technickými a ekonomickými obory.

Její historie sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola. V průběhu staletí se pak měnily forma a délka výuky, působiště výukových institucí i organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou lokalizace bylo přestěhování Vysoké školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v padesátých letech minulého století následovalo dělení školy na fakulty. Současná Hornicko-geologická fakulta vznikla v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty.

HGF nabízí v současné době v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia více než 35 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologii, geovědní a montánní turismus, geoinformatiku, ekonomiku, automatizaci a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium vybraných hornických oborů.

Autor / zdroj: Petr Dušek

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.