AKTUÁLNĚ / Společnost

Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: isifa/thinkstock.com

Rovné podmínky uplatnění na pracovním trhu, ale i v péči o děti a domácnost – to jsou hlavní cíle dalšího ročníku kampaně a soutěže Společnost přátelská rodině, kterou již od roku 2004 vyhlašuje Síť mateřských center.

„Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině se stále zdají být jakousi českou fata morgánou. Naše více jak desetiletá činnost v této oblasti směřuje právě k posílení rovnosti obou pohlaví, a to především pomocí osvěty mezi zaměstnavateli. Těm ukazujeme, že přijmout zaměstnance či zaměstnankyni s celou rodinou firmě přináší nezměrné výhody,“ říká Lucie Plešková, projektová manažerka Sítě MC.

Slova Lucie Pleškové potvrzují i poslední údaje výzkumné agentury Ipsos, podle kterých až tři čtvrtiny české populace (73 %) jasně vnímají nerovnost mezi muži a ženami. Ačkoli zaměstnavatelů přátelských rodině díky osvětovým kampaním a aktivitám pozvolna přibývá, stále je co dohánět co do celoevropského průměru (20 %), například ilustrovaného na počtu poskytovaných flexibilních úvazků (6 %), kde ČR stále značně pokulhává.

„Tak jako v minulých letech chceme i letos prostřednictvím soutěže vyhledat a ocenit zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Takových zaměstnavatelů – byť pomalu – přibývá, ale často se o nich neví. Chtěli bychom jim poděkovat a povzbudit je, aby i nadále podmínky zlepšovali, zároveň chceme inspirovat další firmy v tom, co všechno je možné dělat ke zlepšování podmínek života českých rodin,“ vysvětluje motivaci Sítě MC Rut Kolínská, expertka na rovné příležitosti.

Případní zájemci z řad soukromých společností, státních institucí či neziskového sektoru se ještě mohou hlásit do 31. května 2015. Letošní ročník kampaně je vyhlášen v rámci projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině, podpořeného Úřadem vlády ČR. Ten volně navazuje na nedávno ukončený projekt Společnost přátelská rodině, během jehož dvouletého trvání Síť MC ocenila 57 organizací na krajské a 16 na celorepublikové úrovni, mezi nimi například společnosti jako Česká spořitelna, ČSOB, Linet, UNILEVER ČR, T-Mobile ČR, Siemens či Zentiva Group.

Autor / zdroj: Lucie Nemešová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.