AKTUÁLNĚ / Společnost

Rekonstrukce objektu pro matky s dětmi
Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi. 
Autor / zdroj foto: Charita Ostrava

Ostrava

Prostředky z Evropské unie umožní Charitě Ostrava zrekonstruovat azylový dům a rozvinout tak službu sociální prevence pro matky s dětmi v nepříznivé životní situaci.

„V rámci projektu Charita Ostrava obdrží z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie 13,5 mil. Kč na financování pořízení objektu a rekonstrukci zázemí pro sociální službu azylový dům pro matky s dětmi,“ sděluje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. „Cílem je do konce letošního roku provést rekonstrukci většího objektu pro Charitní dům sv. Zdislavy a přesun poskytované služby ze stávajícího, prostorově a technicky nevyhovujícího domu tak, aby již příštím roce byla služba pro klienty zajištěna v důstojných podmínkách,“ doplňuje ředitel Pražák.

Větší objekt pro azylový dům, který bude lépe vyhovovat potřebám cílové skupiny klientů, se Charitě Ostrava podařilo získat díky spolupráci s Městským obvodem Ostrava-Jih. „Dojde k rozšíření celkové kapacity služby z aktuálních 24  na 42 klientů (10 dospělých, až 32 dětí), budeme moci přijímat maminky s více dětmi nebo klienty se zdravotním postižením díky vybudování 1 bezbariérového bytu,“ upřesňuje přínos projektu Petr Matěj, vedoucí azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy.

Projekt s názvem „Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni“ je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj vč. podpory ze Státního rozpočtu ČR 13 528 893 Kč, Charita Ostrava se bude na projektu finančně spolupodílet částkou 712 047 Kč. Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, administraci zajišťuje Centrum regionálního rozvoje.

Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti. „Dostat se do situace, kdy člověk bezprostředně přichází o střechu nad hlavou není vůbec složité. Obvyklé okolnosti, které tomu v životě klientek charitního azylového domu předcházejí, jsou domácí násilí, zadlužení, rozpad manželství, ukončení nájmu v podnájemním bydlení nebo nevyhovující podmínky bydlení zejména u vícečetných rodin,“  vysvětluje Petr Matěj. V  roce 2020 byla služba azylového domu poskytnuta celkem 64 maminkám a dětem v rámci 7 125 lůžkodnů.

Co konkrétně azylový dům matkám s dětmi poskytuje, přibližuje ilustrační příběh: "Do azylového domu pro matky s dětmi přišla paní Jiřina z provizorního ubytování v rámci služby krizová pomoc. Tam se dostala díky finančním problémům, které souvisely s nemožností platit nájem ve svém stávajícím bydlení. Paní Jiřina má dvě děti a je na rodičovské dovolené. Patřila k uživatelkám služby, které nepotřebovaly rozvíjet péči o rodinu, hygienu nebo vaření. Tyto kompetence velmi dobře zvládala. Potřebovala pomoc se zvládáním hospodaření rodiny. Ve spolupráci se sociální pracovnicí si vyřídila dávky hmotné nouze a podařilo se jí zajistit pro dcerku mateřskou školku. Po adaptačním období dcery ve školce paní Jiřina nastoupila do práce jako prodavačka. Od svého příchodu do azylového domu se paní Jiřina soustředila na možnost získání odpovídajícího bydlení. To se nakonec podařilo. Po překonání všech problémů, do kterých se dostala, z azylového domu odešla do návazné služby sociální rehabilitace ve startovacích bytech. S ohledem na svoji píli a odhodlání je paní Jiřina na dobré cestě opětovně nalézt samostatné bydlení a plnohodnotně se začlenit do běžného života."

Rekonstrukce objektu na Jedličkově ulici v Ostravě-Zábřehu bude zahrnovat úpravu dispozic vč. vybudování bezbariérového bytu, zateplení fasády a střechy vč. výměny krytiny, obnovu technické infrastruktury. Vznikne herna pro děti i zázemí pro personál služby.

Autor / zdroj: Dalibor Kraut

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.