AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Popis:
16.9.2019

Monitorování ostravských lagun skončilo

OSTRAVA

Po téměř dvou letech skončil ostravský Zdravotní ústav s monitoringem lagun, které dlouhodobě trápí obyvatele krajské metropole. Deset monitorovacích stanic sledovalo prioritně koncentrace oxidu siřičitého, ale také prachových částic nebo sulfanu v ovzduší. Kvůli překročení limitů musely být sanační práce přerušeny v desítkách případů. Dál pokračuje monitoring podzemních vod v oblasti.

31. července skončil pravidelný monitoring ostravských lagun. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě začal sanační práce monitorovat od 1. listopadu 2017 prostřednictvím deseti stacionárních měřících stanovišť. Většina z nich sbírala data z ovzduší v bezprostřední blízkosti lagun, tři pak monitorovaly situaci v městských částech Přívoz, Mariánské Hory a Fifejdy. Sanační práce, které svým charakterem ovlivňovaly kvalitu ovzduší v Ostravě, skončily. Nejnepříjemnější část prací, tedy úprava surových toxických kalů zavápňováním, byla ukončena už v polovině prosince 2018. Sanační práce pokračují finální mechanickou úpravou, nakládkou a odvozem na koncové zařízení k odstranění nebo využití odpadu. Při těchto činnostech už k překročování stanovených limitů nedochází, a proto mohl být monitoring ukončen.

Šlo o vůbec první sanaci, která byla řízena na základě výsledků vytipovaných znečišťujících látek v ovzduší v rámci celé republiky. Na dvacet různých odborníků z ostravského Zdravotního ústavu se podílelo na měřeních a analýzách, denně muselidohlížet na monitoring oxidu siřičitého a sulfanu v ovzduší. „Stačilo, když došlo k překročení limitů na jediné ze stanic a sanační práce musely být kompletně přerušeny na celém území. Za celou dobu sanace zahlásily měřiče nadlimitní koncentrace v celkem 195 případech. Přibližně čtvrtina z tohoto počtu pak připadla na stanice umístěné v obydlených oblastech,” říká Lucie Hellebrandová, vedoucí oddělení ovzduší Centra hygienických laboratoří. Koncentrace sledovaných látek se v těchto případech musely vrátit do normálu, tedy pod stanovený limit, do dvou až tří hodin, aby bylo možné v pracích opět pokračovat. Za špatných rozptylových podmínek se dokonce sanace vůbec nerozběhla a celý proces se obnovil až následující den.

Sanace probíhala v otevřeném prostoru a neobešla se bez nepříjemných doprovodných jevů, kterými jsou emise do ovzduší včetně nepříjemného zápachu, který mohli zaznamenat obyvatelé přilehlých městských částí i celé Ostravy zejména v době, kdy foukal intenzivní vítr jejich směrem. „Meteorologie, zejména směr a rychlost větru, v těchto případech rozhodně hrály velmi důležitou úlohu,” dodává Hellebrandová. V každé sezóně se navíc realizovala plánovaná doplňková měření. Sledovala se intenzita pachů nebo emise v areálu lagun a na Fifejdách. Shromážděné údaje následně pomohly vytipovat některé problematické sloučeniny, které se mohou podílet na pachové zátěži. Naměřená data pak odborníci Zdravotního ústavu porovnali s těmi ve vlastní databázi.

V současnosti se už v oblasti lagun měřící technika nenachází. Na základě změny integrovaného povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bylo možné monitoring ukončit. V těchto dnech byly stanice odstěhovány. Výsledky monitoringu předal Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě realizátorovi sanačních prací, společnosti AVE CZ. Zdravotní ústav však bude v místě i nadále sledovat kvalitu podzemních vod

 

Autor / zdroj: Michal Pistolas

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Canisterapie léčí pacienty Léčebného a rehabilitačního pracoviště Nemocnice Vítkov již sedmým rokem

Mít přítele se studeným čumákem přijde vhod, zvlášť když jen svou přítomností a dotykem léčí. Účinnou canisterapii již sedm let dopřává svým pacientům

Post

Seniory v Bohumíně bude na výlety po okolí vozit cyklorikša

Bohumín opět dostojí své pověsti cyklistického města. Nově se bude jeho ulicemi prohánět senior rikša. Dopravní prostředek připomínající tříkolku s př

Post

Držitelkou ocenění Žena regionu za Zlínský kraj se stala speciální pedagožka Lenka Ročáková

Vítězkou jubilejního desátého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Zlínský kraj stala Lenka Ročáková. Pomáhá dobrovolně rodinám s dětmi a ml

PARTNEŘI

www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA