KULTURA / Vánoce

Restaurování Velkého svitavského betlému dokončeno
Velký svitavský mechanický betlém, který byl v roce 2015 prohlášen kulturní památkou České republiky. 
Autor / zdroj foto: Tomáš Kubelka

Svitavy

Ojedinělý Velký svitavský mechanický betlém, který je unikátním dokladem tradičního betlémářského řemesla, byl kompletně zrestaurován a rozpohybován v celé své délce neuvěřitelných 15 metrů! Veřejnosti bude poprvé prezentován v Městském muzeu a galerii ve Svitavách 27. listopadu 2022 v rámci vernisáže vánočních výstav.

Přesně 10 let trvalo restaurování a rekonstrukce našeho jedinečného kulturního dědictví jménem Velký svitavský mechanický betlém.  Tento výjimečný unikát, na kterém se podílela řada svitavských řezbářů, betlémářů i malířů 19. a 20. století vznikal postupně v průběhu téměř 150 let, obsahuje 665 figur a budov a především 62 pohyblivých mechanik. Dílo, které svým významem přesahuje hranice našeho města, regionu a dokonce i republiky, patnáctimetrový betlém, můžete od 27. listopadu konečně vidět v městském muzeu v celé své kráse.

S rekonstrukcí jsme začali v roce 2012, kdy se betlém po dlouhých a složitých jednáních, která trvala více než 20 let, konečně přestěhoval do Svitav. Další úspěch přišel v roce 2015, kdy byl prohlášen kulturní památkou České republiky. Restaurátorské práce si vyžádaly tisíce hodin a podílela se na nich celá řada renomovaných restaurátorů. Betlém byl po převezení do našeho města ve velmi špatném stavu, na mnoha předmětech chyběly části, které bylo nutno dořezat, byla odřena zcela nebo alespoň zčásti polychromie, předměty byly v průběhu let necitlivě přemalovávány, zůstala pouze torza mechanik. A tak velké poděkování patří všem, kteří se na obnově betléma podíleli. Byli to v průběhu let Renata Vašicová, Vendula a Jiří Látalovi, Jana Kovandová, Martina Blahník Lušková a především Šárka a Petr Bergerovi. A také Kamil Andres, který zrekonstruoval všechny mechaniky a celý betlém nově postavil a rozpohyboval.

V letošním roce byl rovněž zpracován projekt na zřízení Muzea mechanických betlémů ve Svitavách, který nese myšlenku umístění Velkého svitavského mechanického betlému do objektu vedle Ottendorferovy knihovny. Zároveň jsme společně s městem Svitavy požádali o spoufinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. Muzeum mechanických betlémů, jediné v ČR, by mělo být dokončeno v roce 2027. Čeká nás tedy dalších 5 let náročné práce, ale věříme, že se podaří tento náš sen  naplnit a Velký svitavský mechanický betlém se přemístí do samostatného objektu, kde bude vystaven celoročně. Spolu s prezentací dalších mechanických betlémů i tematickou dětskou hernou vytvoří jedinečné místo, které představí příběh betlémářství jako živého řemesla a stále se vyvíjející lidové tradice, mající v současné společnosti své pevné místo. Až do slavnostního zahájení provozu v nových prostorách budou moci Svitaváci i návštěvníci města každý rok zhlédnout tuto nádheru v muzeu vždy během vánočních výstav. 

Autor / zdroj: Kateřina Kotasová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.