AKTUÁLNĚ / Doprava

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Autor / zdroj: ingimage/Leviathan
20.5.2020

Začíná stavební úprava silnice v Uherském Ostrohu

Uherský Ostroh

Město Uherský Ostroh čeká stavební úprava části silničního průtahu II/495 v délce 657 metrů. Stavební práce zde byly zahájeny 18. května a potrvají do konce listopadu 2020.

„Cena za tuto stavbu činí 10,725 milionu korun, investorem bude naše příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Začátek řešeného úseku je situován za mostem ev. č. 495-007, konec úpravy se nachází před křižovatkou se silnicí I/55. Dojde zde k rozšíření vozovky na 7 metrů mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V místech rozšíření vozovky a překopů, nutných pro vybudování nových dešťových vpustí, bude provedena nová konstrukce vozovky a v celém úseku budou obnoveny asfaltové vrstvy v celé šířce. Zajištěno bude odvodnění vozovky do stávající kanalizace. Součástí stavby bude i výstavba zastávkového pruhu pro autobusy a vodorovné i svislé dopravní značení.

Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Uherský Ostroh, jejímž předmětem bude stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnova stávajících a doplnění nových chodníků, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, parkovací plochy a přeložka veřejného osvětlení.

Pro nákladní automobily nad 7,5 tuny bude platit úplná uzavírka, objízdná trasa je stanovena přes Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Vozidla o hmotnosti do 7,5 tuny a také autobusy budou projíždět stavbou v jednom jízdním pruhu, a to od silnice I/55 ve směru k náměstí. Ve směru od Moravského Písku bude za mostem přes Moravu silniční doprava převedena na místní komunikaci až po silnici I/55.

Větší část silničního průtahu Uherského Ostrohu II/495 směrem na Moravský Písek včetně dlážděného úseku na náměstí v celkové délce 1,3 kilometru rekonstruovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje v letech 2007–2008 nákladem 22,2 milionu korun. Architektonicky významný železobetonový most (ev. č. 495-007) přes řeku Moravu, který se nachází na trase průtahu a byl vyhlášen za kulturní památku, byl rekonstruován v roce 1999. Navazující úsek silnice II/495 z Uherského Ostrohu do Hluku byl rekonstruován v letech 2014–2016 nákladem téměř 190 milionů korun.

Autor / zdroj: Adéla Kousalová

DALŠÍ ČLÁNKY

Společně na start se ve Valašském Meziříčí postavilo přes 100 atletů

Na Mezinárodní den dětí se v pondělí 1. června zapojilo také Valašské Meziříčí do jedinečné akce Spolu na startu s Českým atletickým svazem. Malí spor

Máj byl ve Fakultní nemocnici Olomouc „lásky čas“. V porodnici pomohli na svět 234 dětem

Z toho čísla by se jistě radoval i Karel Hynek Mácha. Celkem 234 dětí narozených v květnu ve Fakultní nemocnici Olomouc je totiž nejpádnějším důkazem

V pěti ze sedmi okresů v kraji není žádný pozitivní případ. Aktuálně je pozitivních už jen 10 Jihočechů

V pěti ze sedmi jihočeských okresů neevidovali hygienici k úterní 18. hodině žádný aktivní případ onemocnění COVID-19. K Českobudějovicku, Českokrumlo

DNES SE STALO

GASTRONOMIE4. června 1070

v jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort vyrobili první plesnivý sýr, který nazvali Roquefort.

VYNÁLEZY4. června 1783

bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušný balón.

DOPRAVA4. června 1876

byl zahájen provoz druhé etapy koňské tramvaje v Brně.

POZVÁNKA OBRAZEM