AKTUÁLNĚ / Doprava

Ulici Přemyslovců v obvodu Mariánské Hory a Hulváky čeká rozsáhlá rekonstrukce
 
Autor / zdroj foto: Gabriela Pokorná

Ostrava

Rozsáhlá rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců a v severní části ulice 1. máje bude zahájena 20. března 2023. Předpokládané dokončení prací je naplánováno zhruba za rok a půl na 30. září 2024. Navazovat bude kompletní rekonstrukce pozemní komunikace a proměna celé lokality. Práce si vyžádají dopravní omezení, individuální doprava bude vedena náhradními trasami.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace budou zahájeny v ulici 1. máje, konkrétně v úseku od ulice 28. října po ulici Martinskou. V tomto uvedeném úseku si práce vyžádají úplnou uzavírku jízdního pruhu ve směru na Vítkovice. Délka uzavírky bude 135 metrů. Tato fáze bude ukončena po téměř dvou měsících, 14. května tohoto roku.

Bezprostředně na zmíněnou fázi prací naváže rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců. I zde dojde po dobu stavebních prací k úpravám dopravního režimu, a to formou uzavírek jednotlivých pracovních úseků. Těchto úseků bude celkem deset a práce začne od kruhového objezdu, který se nachází na ulici Novoveská. V celkem pěti etapách se bude rekonstruovat pravý jízdní pruh ve směru k ulici 28.října, následovat bude obdobných pět etap v opačném jízdním pruhu, kdy jednotlivé fáze budou realizovány od ulice 28. října směrem k ulici Novoveská. Všech těchto deset etap bude mít stejný dopravní režim, kdy v daném pracovním úseku bude celková uzavírka pro individuální automobilovou dopravu, vjezd či průjezd bude povolen v kyvadlovém režimu pouze integrovanému záchrannému systému, rezidentům a podnikatelům po nezbytné předchozí domluvě se stavbou a městské hromadné dopravě, která tedy zůstane po celou dobu stavby v plném provozu, pouze dojde k drobným přesunům zastávek. Obslužnost obchodů, vstupy do nemovitostí a Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky budou po celou dobu stavby bez omezení, s krátkodobou výjimkou při dopojování přípojek, kdy o těchto skutečnostech bude stavba vždy dopředu informovat danou nemovitost. Detailní časových harmonogram všech etap naleznou zájemci na webu města.

Schválené objízdné trasy uzavírek jsou

- Ulice Novoveská – ulice Sokola Tůmy – ulice 28. října (délka objízdné trasy 1,9 km)

- Ulice 28. října – ulice Novinářská – ulice Novoveská (délka objízdné trasy 2,3 km)

„S ohledem na skutečnost, že rekonstrukce vodovodu a kanalizace zasáhne ulici Přemyslovců v celé délce i šíři, rozhodli jsme využít této příležitosti pro její celkovou rekonstrukci, tedy v návaznosti na rekonstrukci sítí upravit provoz v ulici, zlepšit podmínky pro pěší i cyklisty, vytvořit parkovací místa pro obslužnost obchodů, obnovit zeleň. Návrh reaguje na požadavky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i podněty Městského ateliéru prostorového plánování a architektury pro tento typ ulic. Stavba je koordinována také se správci jiných inženýrských sítí tak, aby do dokončené ulice nikdo roky nezasahoval, což se bohužel často děje,“ doplňuje Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Na stavbu vodovodu a kanalizace tedy naváže rekonstrukce povrchů ulice Přemyslovců. Časový harmonogram prací bude postupně blíže specifikován. Úprava uspořádání dopravy počítá se snížením povolené rychlosti na 30 km/h, a to v úseku od Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky po Mariánské náměstí. Zklidnění umožní bezpečný pohyb cyklistů v hlavním dopravním prostoru, od úřadu po ulici Novoveskou pak vzniknou samostatné cyklopruhy v obou směrech. Nová parkovací místa jsou situována do úseku domů s obchodním parterem.  Autobusová zastávka Korunní bude přesunuta blíže k úřadu městského obvodu a zastávky budou plně bezbariérové. Rekonstrukce ulice samozřejmě počítá i s novým řešením zeleně a s prvky modrozelené infrastruktury.

Rekonstrukci inženýrských sítí projektuje společnost PIPS SK s. r. o. a zhotovitelem je firma STASPO, spol. s. r. o. Náklady na stavbu vodovodu a kanalizace činí necelých 105 milionů korun bez DPH.

Autor / zdroj: Gabriela Pokorná

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.