EKONOMIKA / Dotace

Kloboucké spolky letos dostanou od města 600 tisíc
Program Spolupráce podpoří celoroční práci s dětmi v Národopisném souboru Klobučan. 
Autor / zdroj foto: Daniel Strnad

Valašské Klobouky

Tenis, hokej, horská kola, šachy, výtvarné umění, ochrana přírody, chovatelství, lidové zvyky a tradice, folklór a mnohé další zájmové oblasti. Spektrum aktivních klobouckých spolků je velmi pestré. A celkem jednadvacet jich získalo na svou letošní činnost podporu z programu Spolupráce, který vyhlásilo město Valašské Klobouky. Touto cestou mezi neziskové organizace rozdělí celkem 600 tisíc korun.

„Spolky jsou důležitou součástí veřejného života, protože sdružují členy s podobnými zájmy. Pro veřejnost připravují mnoho atraktivních programů, které v souhrnu vytvářejí rozmanitou mozaiku akcí a událostí. Zavázali jsme se, že spolkovou činnost v našem městě budeme maximálně podporovat, což činíme mimo jiné dalším ročníkem programu Spolupráce," uvedl Josef Bělaška, starosta města Valašské Klobouky. „Velmi rád bych spolkům za jejich aktivity poděkoval a popřál, aby se jim v letošním roce dařilo uskutečnit všechny plány nejen ke spokojenosti svých členů a dalších účastníků, ale také svého okolí a veřejnosti,“ dodal.

Příznivci sportovních událostí si v roce 2023 přijdou na své. Tenisový spolek uspořádá 14. ročník Memoriálu Jana Pšenčíka v tenisové čtyřhře a Šachový klub plánuje Štěpánský turnaj. TJ Sokol pozve na 29. ročník turistického pochodu osvobození Memoriál br. A. Vojáčka, při kterém účastníci doputují až na Požár. Klub lyžařů v případě příznivých podmínek pozve na lyžařské závody a také na běžecký podnik Klobucký hrb. HC Klobucké laviny se zase zapojí do Valašské hokejové ligy. Klobucké stezky plánují akce na rozšíření singletrailového areálu a budou také pořádat vzdělávací akce k horské cyklistice a stavění stezek. Orel jednota Valašské Klobouky pak opět pozve na cyklistický závod Klobucká kola.

Podporu města získal také Český svaz chovatelů Valašské Klobouky, který v září uspořádá krajskou výstavu drobného zvířectva. ČSOP Kosenka má v plánu velikonoční a vánoční programy o lidových zvycích a tradicích pro děti a chystá také 43. ročník Tradičního kosení a školy ochrany přírody a krajiny.

Bohaté dění se očekává i na poli kulturním. Místní skupina Českého červeného kříže pro děti v únoru uspořádá karneval s kouzelníkem. Výtvarný spolek G chystá na gymnáziu výstavy studentských prací a získal také podporu pro kulturně poznávací zájezd studentů do Paříže. Přátelé houslí budou v květnu pořádat další ročník soutěže Klobucké husličky a v říjnu pořad Housle a housloví jubilanti. Spolek výtvarníků Vincúch plánuje Otevřené ateliéry, při které pozve na výtvarné workshopy a setkání s umělci. Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách letos vydá další Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. Národopisný spolek Klobučan chystá setkání dětských souborů a Velikonoční jarmárek s vystoupeními a řemeslnými dílnami. Spolek také získal podporu pro celoroční činnost folklórního kroužku, mimo jiné na uspořádání soutěže zpěváčků či obnovu krojových součástí.

Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky plánuje pro děti kulturní programy a také vzdělávací akce. Žáci se vydají do planetária, navštíví filharmonii, divadla a kina, zúčastní se přednášek a besed a také absolvují taneční kurzy. Klub rodičů při Gymnáziu Valašské Klobouky chystá další ročník Valašskoklobouckého majálesu a také kulturní a společenské akce pro studenty, návštěvy divadel nebo výstav. Spolek přátel školy při SOU Valašské Klobouky připravuje pro žáky rovněž exkurze, divadla či návštěvy památek. Na podporu řemeslných oborů pak uspořádá druhý ročník Dne řemesel, kde mezi sebou v různých dovednostech soutěží žáci devátých tříd z okolních škol.

Rodinné centrum Valašské Klobouky plánuje Den vzájemnosti, při kterém se setkají rodiny národnostních menšin a naváží nové vazby, které jim pomohou v začleňování. Z dotace také bude hrazen provoz Dětského lesního klubu Vrběnka. Centrum pro rodinu Valašské Klobouky uspořádá v červenci pro maminky duchovní obnovu k rozvoji rodičovských kompetencí. Klub seniorů Valašské Klobouky pak zorganizuje mezinárodní setkání s partnerským Klubem důchodců Lúky pod Makytou.

 

Přehled dotací z programu Spolupráce 2023

Kultura

Národopisný spolek Klobučan                           35 000
Spolek výtvarníků Vincúch                                30 000
Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky            29 000
Klub rodičů při Gymnáziu Val. Klobouky             28 000
Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách        28 000
Klub seniorů Valašské Klobouky                        21 000
MS ČČK Valašské Klobouky                             20 000
Výtvarný spolek G                                            16 000

Sport

Orel jednota Valašské Klobouky                        25 000
Klub lyžařů Valašské Klobouky                          20 000
HC Klobucké laviny                                          13 000
Šachový klub Valašské Klobouky                      9 000
TJ Sokol Valašské Klobouky                             9 000
Tenisový spolek Valašské Klobouky                  7 000

Celoroční práce s dětmi a mládeží

ZO ČSOP KOSENKA                                       28 000
Klobucké stezky                                               20 000
Národopisný spolek Klobučan                           20 000
Rodinné centrum Valašské Klobouky                 20 000
Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky            20 000
Výtvarný spolek G                                            20 000
Klub rodičů při Gymnáziu Val. Klobouky             15 000
Spolek přátel školy při SOU Val. Klobouky         15 000

Spolupráce se školstvím

Rodinné centrum Valašské Klobouky                 30 000
Spolek přátel školy při SOU Val. Klobouky         24 000
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky              17 000
Přátelé houslí                                                   17 000

Životní prostředí

ZO ČSOP Kosenka                                          26 000
Český svaz chovatelů, ZO Val. Klobouky           20 000

Cestovní ruch

Klobucké stezky                                               18 000

Autor / zdroj: Lenka Zvonková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.