AKTUÁLNĚ / Zdravotnictví

Českobudějovická nemocnice zahájila provoz nového lineárního urychlovače
Při prohlídce nového lineárního urychlovače (zleva) hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primář onkologického oddělení Václav Janovský a předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., Břetislav Shon. 
Autor / zdroj foto: Petr Pokorný

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investice do supermoderní technologie dosáhla 107 miliónů korun.

Českobudějovická nemocnice zahájila provoz nového lineárního urychlovače. Supermoderní zařízení za přibližně 107 miliónů korun podstatně zvýší možnosti, rozsah, kvalitu a komfort léčby pacientů s nádorovými onemocněními z celého Jihočeského kraje a některých příhraničních oblastí sousedních regionů, tedy cirka 750 tisíc obyvatel jižních Čech, Plzeňského, Středočeského kraje a Vysočiny. Nový přístroj poskytuje také vyšší úroveň radiační ochrany.

Pětaosmdesát procent z celkových pořizovacích nákladů ve výši již zmíněných 107 miliónů korun pokryjí prostředky Evropské unie získané prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbývajících 15 procent hradí nemocnice plně z vlastních zdrojů.

"V letošním roce jde zatím o největší jednorázovou investici do modernizace přístrojového medicínského vybavení v rámci všech osmi nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem. Jejím cílem bylo nahradit jeden ze dvou stávajících přístrojů, které jsou již na samé hranici technické životnosti," uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Lineární urychlovač se užívá k ozařování zhoubných nádorů radioterapii. Umožňuje vznik záření o vysoké energii, které dobře proniká i k hlouběji uloženým nádorům a méně poškozuje okolní tkáně.

Hejtman v této souvislosti poznamenal, že celkové investice do modernizace nemocnic v kraji překročily loni 800 miliónů korun, přičemž poměr stavebních a přístrojových investic byl loni přibližně v poměru 1 : 1. Podobný objem investic nemocnice plánují i v letošním roce.

"Ještě letos by měla nemocnice vyměnit i druhý, rovněž již dosluhující, lineární urychlovač z roku 2006, což si vyžádá dalších zhruba 110 miliónů korun I v tomto případě budou do pořízení celé technologie zapojeny evropské dotační prostředky z Integrovaného operačního programu," doplnil Zimola. Do klinického provozu bude druhý nový přístroj uveden zhruba v lednu příštího roku.

Onkologická onemocnění představují závažný celosvětový problém, postihují lidi stále nižšího věku. Spolu s kardiovaskulárními chorobami jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve světě i v České republice. U žen se nejčastěji vyskytuje rakovina prsu, ženských pohlavních orgánů a tlustého střeva, u mužů je na prvních místech rakovina plic, tlustého střeva a prostaty. Bohužel nemocných stále přibývá.

"Problematika dostupnosti špičkové onkologické péče je v současné době jedním z velmi aktuálních témat českého zdravotnictví. Jsme si toho vědomi, a proto také plně podporujeme kroky vedení nemocnice směřující k maximálnímu zkvalitnění léčby onkologických pacientů v Jihočeském kraji," zdůraznil hejtman.

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. je součástí sítě 13 komplexních onkologických center (KOC) v ČR, která jsou garantována Českou onkologickou společností a jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie. K ozařování pacientů s nádorovým onemocněním pracoviště disponuje dvěma lineárními urychlovači, jedním RTG ozařovačem a jedním ozařovačem pro brachyterapii.

"Největší předností lineárního urychlovače nové generace, který nahradí starý přístroj z roku 2003, je jeho univerzálnost. Lze jej totiž použít prakticky při všech indikacích. Díky novince dojde ke zkrácení čekací doby a zákrok bude moci podstoupit zhruba o 10 až 15 procent pacientů více," sdělil místopředseda představenstva a ředitel Úseků chirurgických a ostatních zdravotnických oborů Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Jaroslav Novák, MBA.

Nový urychlovač TrueBeam disponuje technologií, která představuje další kvalitativní i kvantitativní posun v léčbě zářením. Zařízení s touto technologií dosahuje výjimečné mechanické přesnosti.

"Přístroj, který se řadí mezi nejmodernější urychlovače na světě, disponuje dokonalejším systémem ozařování. Kromě přesného zasažení cílového objemu také nabízí průběžnou úpravu pacientovy polohy podle jeho anatomických poměrů, minimalizaci dávkového zatížení zdravých tkání a zajištění optimální dávky do cílového objemu v co nejkratším čase," konstatoval primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Václav Janovský.

V rámci instalace nejnovější generace této techniky přístroje byl také nutný upgrade zázemí sloužícího tomuto přístroji, tedy například celý plánovací a verifikační systém. "Tyto IT úpravy byly rovněž součástí celé investice," připomněl ředitel úseků zdravotnických oborů českobudějovické nemocnice MUDr. Novák.

Příčiny vzniku nádorových onemocnění jsou pravděpodobně multifaktoriální, mimo jiné sem patří dědičné faktory, životní styl, stres, stravovací návyky, kouření, alkohol, faktory prostředí a další.

Ačkoli většina lidí spojuje diagnózu zhoubného nádoru s představou nevyhnutelné smrti, je v současné době mnoho nádorů vyléčitelných - leukémie, lymfomy, nádory dělohy, prsu, zárodečných tkání a mnoho dalších. Důležitá je včasná diagnostika. Čím nižší je stadium nádorové choroby, tím větší naděje na trvalé vyléčení. Při pozdním záchytu jsou už možnosti léčby a vyhlídky do budoucna značně omezené.

"Nejdůležitější ze všeho je uvědomění si důležitosti zdraví a převzetí vlastní zodpovědnosti za své zdraví, osvojení si správných a zdravých životních návyků a určitého rozumného jednání v rámci tzv. sekundární prevence. Léčíme zde například ženy, které 30 let i více nenavštívily gynekologa. Přitom si je třeba uvědomit, že právě některé gynekologické nádory lze řešit se stoprocentní úspěšností ještě v takzvaném předrakovinovém stádiu. V našem oboru bude vždy platit: Čím dříve, tím lépe. A strach z onkologické diagnózy? Určitě by neměl být důvodem pozdního vyhledání lékaře," dodal primář Janovský.

Autor / zdroj: Petr Pokorný

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.