AKTUÁLNĚ / Zdravotnictví

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Autor / zdroj: Envato Elements
1.4.2020

Novorozenecké oddělení Fn Olomouc umožňuje jednorázové návštěvy otců u dětí po porodu

OLOMOUC

Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc obnovilo ve zpřísněném režimu návštěvy otců u novorozených dětí po porodu. Podmínkou umožnění návštěvy je nepřítomnost známek infekčního onemocnění a splnění epidemiologicko-hygienických podmínek. Nadále platí, že v souladu s nařízením vlády není možná účast otce u samotného porodu.

„Vycházíme z dlouhodobé strategie našeho pracoviště, která považuje vazbu mezi dítětem a rodiči za zcela zásadní. Druhotným cílem je snížení omezení vyplývajících z nařízení vlády, jímž se neumožňuje přítomnost otců u porodu. Návštěvy jsou v souladu s mimořádným vládním opatřením. Snažíme se najít optimální režim návštěv tak, aby došlo k co nejnižší míře ohrožení personálu oddělení i hospitalizovaných. Proto mohou být změny v režimu kdykoliv upraveny. Rodiče prosíme o pochopení a spolupráci,“ říká primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Podmínky jednorázové návštěvy otce po porodu na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc

1) negativní anamnéza (otci nebyla nařízená karanténa, nebyl v posledních 3 týdnech v kontaktu s nakaženou osobou, neměl a nemá příznaky respiračního onemocnění)
2)  nejeví známky respiračního ani jiného infekčního onemocnění (zejména nemá zvýšenou teplotu, kašel, netrpí dušností)
3) podpis čestného prohlášení otcem
4) povolena jediná návštěva otce u dítěte

Postup

1) otec bude kontaktován telefonicky po narození dítěte matkou
2) otec bude vpuštěn do budovy C a zazvoní na oddělení fyziologických novorozenců ve 2. patře
3)  před vstupem na oddělení bude s otcem vyplněno čestné prohlášení a bude mu změřena teplota
(v případě pozitivní anamnézy, karantény nebo přítomnosti příznaků onemocnění či nepodepsání čestného prohlášení se návštěva neuskuteční)
4) personál udržuje dostatečný odstup od otce, používá osobní ochranné prostředky (rouška, rukavice)  
5) otec bude vybaven ochrannými prostředky (rouška, plášť, rukavice), dodržuje hygienu rukou
6) návštěva proběhne na pokoji pro matky na Novorozeneckém oddělení - uskuteční se po přesunu maminky s dítětem na oddělení šestinedělí; trvání bude určeno provozními podmínkami, maximum činí 30 minut
7) v případě, že pokoj pro matky nebude k dispozici, proběhne návštěva v „respiriu“ Novorozeneckého oddělení
8) vedení Novorozeneckého oddělení může v případě změny epidemiologické situace na oddělení režim změnit nebo zcela zrušit                     

Autor / zdroj: Adam Fritscher

DALŠÍ ČLÁNKY

Společně na start se ve Valašském Meziříčí postavilo přes 100 atletů

Na Mezinárodní den dětí se v pondělí 1. června zapojilo také Valašské Meziříčí do jedinečné akce Spolu na startu s Českým atletickým svazem. Malí spor

Máj byl ve Fakultní nemocnici Olomouc „lásky čas“. V porodnici pomohli na svět 234 dětem

Z toho čísla by se jistě radoval i Karel Hynek Mácha. Celkem 234 dětí narozených v květnu ve Fakultní nemocnici Olomouc je totiž nejpádnějším důkazem

V pěti ze sedmi okresů v kraji není žádný pozitivní případ. Aktuálně je pozitivních už jen 10 Jihočechů

V pěti ze sedmi jihočeských okresů neevidovali hygienici k úterní 18. hodině žádný aktivní případ onemocnění COVID-19. K Českobudějovicku, Českokrumlo

DNES SE STALO

GASTRONOMIE4. června 1070

v jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort vyrobili první plesnivý sýr, který nazvali Roquefort.

VYNÁLEZY4. června 1783

bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušný balón.

DOPRAVA4. června 1876

byl zahájen provoz druhé etapy koňské tramvaje v Brně.

POZVÁNKA OBRAZEM