AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Inovativní podnikání – revoluční vzdělávací koncept na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
 
Autor / zdroj foto: Karin Martínková

Karviná

Akreditace studijního programu Inovativní podnikání je úspěšným vyvrcholením téměř dvouleté snahy získat mezinárodně uznávaný vzdělávací koncept podnikání na Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné a potvrdit tím cíl fakulty stát se lídrem podnikatelského vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Vedle již úspěšně zavedeného multifunkčního centra pro propojení studentů s podnikateli Business Gate je to již druhý model pocházející z Finska, které je známé právě tím, že má jeden z nejmodernějších a nejprogresivnějších vzdělávacích systémů ve světě. V případě tohoto studijního programu jsme se nechali inspirovat vzdělávacím konceptem Team Academy®, který pochází z finské univerzity v Jyväskylä a je realizován v mnoha zemích na několika kontinentech. V České republice je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě teprve druhou vysokou školou, která jej ke studiu nabízí.

Podstatu studijního programu Inovativní podnikání tvoří unikátní spojení světa podnikání se světem vzdělávání. Vychází z metody Learning by Doing (učení se vlastní zkušeností), která se uplatňuje ve všech aspektech studijního programu od počátku studia. Studenti (týmoví podnikatelé) jsou rozděleni do týmů po cca 20 lidech a již v prvních měsících studia si zakládají vlastní obchodní společnost, aby s ní mohli realizovat podnikatelské aktivity. Zprvu se jedná zejména o jednodušší projekty na získání “rychlých peněz”, ale postupem času se propracovávají k systematičtějším projektům a udržitelnému businessu. Silný důraz je zde kladen na interakci studentů v jednotlivých společnostech, které jsou základem týmového učení.

Vzdělávací proces je postaven na třech základních pilířích: Training (týmové sezení), Reading (četba), Practise (praxe).

Training, nebo také týmový dialog, pomáhá členům týmu sdílet poznatky a zkušenosti z podnikatelské praxe nebo ze čtení odborných knih, reflektovat nabyté zkušenosti i znalosti a učit se z chyb. Training neprobíhá v klasické učebně s lavicemi, studenti sedí v kruhu, který vytváří lepší prostředí pro sdílení názorů s ostatními. Těchto sezení se účastní také týmoví koučové z řad pedagogů, kteří pomáhají sezení řídit a byli pro tyto účely speciálně vyškolení v certifikovaném programu Team Mastery®. V současné době toto školení absolvují garant studijního programu doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., a dále Ing. Jana Šimáková, Ph.D. a Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.

Reading je základem pro získávání teoretických znalostí. V tomto studijním programu nejsou studenti nuceni číst skripta jednotlivých předmětů, ze kterých pak píšou testy nebo jsou podobně zkoušeni. Čtení je zde vyvoláno zejména potřebou praxe. Při zakládání společnosti a jeho provozu každý potřebuje znalosti z oblasti práva, financí, účetnictví, marketingu, leadershipu apod. Student si sám tvoří vzdělávací plán a vybírá si potřebné knihy k dosažení jeho cílů. Důležité vždy je, aby byly poznatky aplikovány do podnikatelské praxe. Při evaluaci předmětů se pak prokazuje zejména právě schopnost reflektovat dosažené znalosti v podnikání. Chyba zde není trestána, ale její reflexe je zde vítána jako přirozený prostředek schopnosti se učit.

Practise je třetí, stěžejní částí programu, kterou představuje práce na konkrétních podnikatelských projektech pro reálné zákazníky, rozjezd vlastních podnikatelských záměrů a budování firmy. V zásadě právě zde je nejpevněji zakotven princip Learning by Doing.

O výjimečnosti a unikátnosti studijního programu Inovativní podnikání svědčí také skutečnost, že vedle Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě je tento studijní program realizován v České republice pouze na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. S ohledem na specifika prostorových potřeb tohoto vzdělávacího konceptu se budou jeho aktivity uskutečňovat nejprve v prostorách stávajícího univerzitního EduLabu (z angl. Educational Laboratory). Již nyní ale univerzita pracuje na přípravách výstavby zcela nového, jedinečného prostoru podporujícího vzdělávání, podnikání a inovace CEPIS (z angl. Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies), jenž bude sloužit právě studentům tohoto revolučního studijního programu již za pár let.

Možnost podávat přihlášky do programu Inovativní podnikání byla zahájena 3. 1. a končí 3. 5. 2022. Jeho úspěšní absolventi budou nositelé akademického titulu bakalář (Bc.).

Více informací o studijním programu získáte na webu inovativnipodnikani.cz.

Autor / zdroj: Karin Martínková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.