EKONOMIKA / Práce a kariéra

Ženy pracují zdarma do 17. března
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: isifa/thinkstock.com

Rozdíl v platech mezi muži a ženami je 21%, což reálně znamená, že ženy musí pracovat více než dva a půl měsíce navíc, aby tento rozdíl dohnaly. Ženy v České republice dosáhnou výdělku, který jejich mužští kolegové získali na konci roku 2014, až 17. března 2015. Na tento den tedy připadá v letošním roce Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů.

Na podporu žen pořádá nezisková organizace Business & Professional Women akci s názvem Equal Pay Day, která proběhne 17. a 18. dubna v Clarion Congress Hotel Prague, a na níž se můžete nechat inspirovat silnými životními i profesními příběhy, osobitými setkáními, praktickými radami a využít vzájemné podpory, aby se rozdíl v platech mužů a žen rychle snižoval. Právě 17. března se spustí registrace k 60 ženám z českého byznysu - mentorkám, které akci zdarma podporují.

Česká republika je v Evropě na posledních příčkách v rovnosti platů mužů a žen, a proto se Equal Pay Day týká i nás. "Když jsme v roce 2010 pořádaly první ročník této akce, byl rozdíl v platech mezi muži a ženami 26,2%. Za necelých 6 let tedy klesl o 5 %. Naším cílem je, aby se tento rozdíl stále zmenšoval a ženy se staly ekonomicky nezávislými," uvádí Ing. Lenka Šťastná, prezidentka pořádající organizace Business & Professional Women. Přitom zásada rovného odměňování je již od roku 1957 součástí Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (tzv. Římská smlouva), přesto mzdové rozdíly založené na základě pohlaví existují. Mzdové rozdíly jsou důsledkem horizontální i vertikální segregace na trhu práce a genderových stereotypů. Je potřeba si uvědomit, že ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu a jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. Na rovnost v odměňování za jejich práci se ale stále jaksi "zapomíná". Přitom odstranění rozdílů v odměňování přinese prospěch i jejich zaměstnancům, a tím i celé společnosti, protože ženy budou mít kromě nové motivace i možnost lépe zúročit své schopnosti a znalosti.

"Mezi typickými výplatami mužů a žen - vyjádřenými mzdovými mediány za celou ekonomiku - je rozdíl 15,5%. Tyto rozdíly jsou takřka nepozorovatelné u nejnižších výdělků v oblasti kolem minimální mzdy. S vyšší mzdou ale rychle rostou, 26 % žen pobírá mzdy nižší než 2/3 celkového mediánu, což je mezinárodně uznávaná hranice nízkého výdělku; u mužů je to pouze 15 %. Největší rozdíly ve výdělcích u obou pohlaví můžeme zaznamenat u nejvyšších výdělků, kde pouze 1 % žen vydělává víc než 73 tisíc hrubého, u mužů je to však 3,25 % (data roku 2013)," říká Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí z Českého statistického úřadu.

"Rozdíl v průměrném platu mužů a žen v ČR vykazuje vysokých hodnot v neprospěch žen, přičemž ani vyšší vzdělání ženám nezaručí vyrovnání této situace. Největší rozdíl je ve věku 35 - 44 let. Celých 29,2%," dodává Šťastná.

"Signifikantní je odlišnost, jak působí faktor věku na mzdovou úroveň. V souvislosti s přerušením kariéry = odchodem žen na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou se propadá mediánová mzda u žen po třicítce. U většiny mužů naopak k žádnému přerušení kariéry nedochází. Plynule postupují po kariérním žebříčku a získávají tak výhodu, kterou ženy po návratu do práce již nikdy nedoženou," dodává Holý.

Akce Equal Pay Day chce vyvolat celospolečenskou diskusi a upozornit na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování a pozitivně motivovat ženy k jejich dalšímu profesnímu a osobnímu rozvoji. Equal Pay Day boří mýty o neexistenci úspěšných žen, o ženské rivalitě a neochotě předávat své zkušenosti a postřehy. V roli mentorek se představí 60 žen, které obstály v tvrdé konkurenci trhu práce a staly se špičkami svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytly svůj čas a znalosti a ztotožnily se tak s myšlenkou podpory žen.

Na akci vystoupí například Mgr. Věra Jourová, česká politička, podnikatelka a právnička, která od listopadu 2014 působí jako komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově evropské komisi, dozvíme se ale i inspirující příběh Shigeri Takamatsu, marketingové ředitelky v Cartieru, i to, jak tato světově úspěšná manažerka vyřešila známé dilema rodina a kariéra. Mezi mentorkami se objeví takové osobnosti, jako Drahomíra Mandíková, Ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republika v Plzeňském Prazdroji, Veronika Brázdilová, Generální ředitelka XEROX Czech Republic, Monika Fenyková, Generální ředitelka Yventech nebo Lenka Hejduková, partnerka Havel a Holásek a mnohé další. Akce je určena pro všechny ženy, které mají zájem rozvíjet svůj profesní, ale i osobní potenciál. Přijďte si s námi užít dva dny plné ženské energie.

Autor / zdroj: Tereza Melišová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.