EKONOMIKA / Investice

Popis: Dolanský potok.
Dolanský potok.
Autor / zdroj: Petr Chmelař
7.2.2020

Úpravy Dolanského potoka předejdou zanášení koryta a zvýší bezpečnost

Dolany

V korytě Dolanského potoka v Dolanech u Olomouce probíhají stavební práce. Povodí Moravy v listopadu zahájilo úpravy koryta, které zajistí převádění zvýšených průtoků, poskytnou vhodný prostor pro život mnoha živočišných druhů a zároveň budou plnit estetickou funkci v okolí nově postavených domů v obci. Práce potrvají do května 2020.

V rámci prací Povodí Moravy, s. p. odtěží sediment z koryta vodního toku, zpevní patu koryta toku lomovým kamenem a stabilizuje podélný sklon toku příčnými prahy. Práce budou probíhat na úseku dlouhém 1 145 m. „V obci potřebujeme především snížit míru zanášení koryta Dolanského potoka sedimenty, které omezují jeho kapacitu. To může být nebezpečné například kvůli převedení zvýšených průtoků během povodní. V toku navíc vytvoříme bermy a do toku umístíme 12 příčných prahů ze dřeva. Výsledkem bude dostatečná kapacita i stabilizace koryta toku a zvýšení úrovně ochrany pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem povodňových škod. Použitím prahů z přírodního matriálu podpoříme i ekologickou funkci vodního toku,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Před zahájením stavby provedli vodohospodáři odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Součástí úprav bude i výsadba dřevin vhodných pro výsadbu podél vodních toků. Stavba byla projednána s orgány ochrany životního prostředí a bylo na ni vydáno stavební povolení odborem životního prostředí v Olomouci. „Na předem určených místech vysadíme celkem 215 kusů dřevin, jako je olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská nebo trnovník akát. Kromě zvýšení funkce ochrany před povodněmi tak dojde také ke zlepšení biologické a estetické funkce vodního toku,“ doplňuje Gargulák. Samotné stromy budou vysazeny podél vodního toku nad břehovou hranou tak, aby v případě zvýšených průtoků netvořily překážku v korytě řeky.

Práce navazují na první etapu úpravy koryta Dolanského potoka v intravilánu obce, která byla realizována v jarních a letních měsících roku 2018. Akce je spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Celkové náklady této akce jsou 5,2 mil. Kč. 

Autor / zdroj: Petr Chmelař

DALŠÍ ČLÁNKY

SZZ Krnov postupně otestuje na COVID-19 všechny zaměstnance

Všech osm set zaměstnanců Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov absolvuje z preventivních důvodů rapid test, který detekuje přítomnost COVID-19.

Roušky pro Přerovany šijí i plavčíci a úřednice

Rouškovník v průjezdu Městské policie Přerov na Masarykově náměstí je stále v provozu. Kdo má doma přebytek ústenek a může je darovat, bude vítán.

Sběrný dvůr v Přerově se otevře na dva dny v týdnu

Sběrné dvory Technických služeb města Přerova, které byly kvůli nouzovému stavu uzavřeny, čeká částečné zprovoznění.

DNES SE STALO

DOPRAVA6. dubna 1909

byl zahájen provoz na úzkorozchodné dráze Ostrava–Karviná.

KULTURA6. dubna 1943

poprvé vyšel Malý princ, nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Jde o jeden z nejznámějších pohádkových příběhů moderní světové literatury.

VESMÍR6. dubna 1973

NASA vypustila vesmírnou sondu Pioneer 11 určenou k průzkumu Jupiteru, Saturnu a vnějších oblastí sluneční soustavy.

POZVÁNKA OBRAZEM