EKONOMIKA / Investice

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Autor / zdroj: ingimage / Leviathan
3.11.2020

Nymburský měšec čeká na vaše projekty – nápady změníte v realitu

Nymburk

Participativní rozpočet je způsob, jak zapojit veřejnost do rozvoje města. Sami občané navrhnou a vyberou projekt, který chtějí realizovat. Jde o peníze, o nichž rozhodnou. V rozpočtu města pro rok 2020 je připraveno 250 tisíc korun. Nyní lze podávat projekty.

V první fázi občané navrhovali název a posléze hlasovali, který se jim líbí nejvíc. Vyhrálo pojmenování „Nymburský měšec“. Tento název ponese participativní rozpočet města nejen v tomto roce, ale i v následujících ročnících. Nyní jsme ve fázi navrhování projektů. Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit několik pravidel a podat žádost. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne opět hlasování veřejnosti.

Kdo může podat návrh

Návrh může podat fyzická osoba starší patnácti let s trvalým bydlištěm v Nymburce, projekty mohou být max. tři. Předkladatel prezentuje svůj návrh na veřejném setkání. Očekává se spolupráce s úřadem a veřejností v rámci celého procesu až po realizaci. Projekt musí být finančně reálný. Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů projektu.

Co může být předmětem návrhu (projektem)

 

Cokoli hmotné, co zlepší život ve městě (opravy, mobiliář pro sportovní a volnočasové využití, životní prostředí aj). Nepatří sem např. koncerty, besedy, kulturní akce. Návrh (projekt) musí být umístěn na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo městem zřízené (informace poskytne koordinátor). Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení a proveditelný. Podmínkou je udržitelnost projektu alespoň 5 let. Odhadované náklady nepřesáhnou částku 125 tisíc korun s DPH na projekt, realizováno bude tolik nápadů, které se vejdou do částky 250 tisíc korun. Případné roční náklady na provoz nepřesáhnou 10 % z částky návrhu.

Jak podat návrh

 

Lhůta pro podání návrhu: konec prosince 2020.

Podat návrh lze fyzicky na podatelně úřadu, nebo elektronicky, a to přímo na webových stránkách. Poštou lze zaslat na adresu Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, kancelář starosty. Obálku označte: „Nymburský měšec 2020“. Pro konzultace je vám k dispozici koordinátor (viz kontakty níže).

K formuláři s návrhem nutno přiložit: 1. Předpokládané náklady projektu, 2. Ilustrační obrázek (fotografie, vizualizace, výkres určený k prezentaci, 3. Mapu / nákres místa realizace.

Pokud projekt vykáže odstranitelné nedostatky, bude autor vyzván k úpravě návrhu a ve lhůtě 10 pracovních dní může nedostatky odstranit. Nebudou-li nedostatky odstraněny v termínu, návrh se zamítá. Návrhy odpovídající zadaným podmínkám představí radnice prostřednictvím veřejných setkání, webových stránek participativního rozpočtu atd. Ještě připomínáme, že hlasování o projektech proběhne v únoru 2021 a od března už mohou být realizovány. O dalších fázích participativního rozpočtu bude radnice včas informovat.


Rádi vám pomohou a poradí Mgr. Petr Černohous, DiS., odbor kanceláře starosty, tel.: 325 501 309, e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz. Dále Bc. Vaňková Jana, odbor školství kultury a památkové péče, tel.: 325 501 568, e-mail: jana.vankova@meu-nbk.cz a Mgr. Volfová Žaneta, odbor rozvoje a investic, tel.: 325 501 204, e-mail: zaneta.volfova@meu-nbk.cz.

Autor / zdroj: Pavla Kukalová

DALŠÍ ČLÁNKY

Nová fotografická kniha vás provede Opavou

Místa notoricky známá, ale i nevšední pohledy, které vedou k zamyšlení. To vše nabídne nová publikace, kterou město Opava rozšiřuje svou knižní nabídk

Otrokovické náměstí letos zpestří umělé kluziště

Do poslední možné chvíle čekalo vedení města společně s vedením Otrokovické BESEDY, zda bude bezpečné vzhledem ke koronavirové epidemii nainstalovat u

Navzdory koronaviru dárci krve o tradiční Mikulášský odběr nepřijdou

Mikulášský odběr připravila AGEL Transfúzní služba v Bruntále pro své dárce i v současném období koronavirové epidemie. Uskuteční se ve čtvrtek 3. a p

DNES SE STALO

OBJEVY

28. listopadu 1520

Ferdinand Magellan proplul průlivem z Atlantiku do Pacifiku, který se dnes jmenuje po něm - Magellanův průliv..

HISTORIE

28. listopadu 1695

byl v Plzni popraven Jan Sladký Kozina, vůdce rebelů při Chodském povstání.

DOPRAVA

28. listopadu 1908

se stala u Pardubic první autobusová havarie v Českých zemích.