EKONOMIKA / Investice

Opatovice letos investují dvojnásobek proti loňskému roku
V minulém roce probíhala rekonstrukce hřbitovní zdi. 
Autor / zdroj foto: Hana Krušinová

Opatovice nad Labem

V roce 2023 budou v Opatovicích nad Labem výdaje téměř dvojnásobné proti minulému roku. Pokračovat bude například dostavba základní školy, rekonstrukce i nových parkovacích ploch se dočkají některé ulice.

V plánu deficitního rozpočtu na rok 2023 Opatovice počítají s celkovými příjmy ve výši 110 milionů korun, a to včetně dotací ve výši cca 30 milionů korun. Ty má obec zajištěny na realizaci dlouho plánovaných velkých investičních projektů. Příjmy loňského roku byly tedy o 46 milionů nižší.

V daňových příjmech se počítá se zvýšením, a to ze 49 milionů loňského roku na 64 milionů v roce 2023. Plusovou položkou by měly v roce 2023 být také kapitálové příjmy ve výši 700 000 Kč. Výrazná je i daň z příjmu právnických osob, která do pokladny přinese 12 milionů. Pronájem nemovitostí pak cca 9 milionů, daň z nemovitosti cca 3 miliony. Za poskytované služby by měla obec dále utržit 4 miliony. Poplatek za komunální odpad by měl dosáhnout výše 1 830 000 Kč, poplatek ze psů 90 000 Kč. Obec opět dostane prostřednictvím společnosti EKO-KOM
za využívání a zneškodňování komunálního odpadu 550 000 Kč.

Oproti loňskému roku se v Opatovicích nad Labem téměř na dvojnásobek vyšplhají výdaje. 120 milionů se vedle nákladů na chod obce, příspěvkových organizací a spolků, využije na největší a neprestižnější plánovanou stavbu. Tou je zahájení výstavby Centrálního pavilonu C2 v areálu základní školy. Nový objekt definitivně propojí zbývající „volné“ pavilony a připojí je do uceleného komplexu ZŠ. Stavba bude spolufinancována z programu ITI Hradecko pardubické aglomerace. 

Dalším projektem, který bude realizován v tomto roce je výstavba přírodních učeben. I tato stavba bude spolufinancována z programu ITI Hradecko pardubické aglomerace. Rekonstrukce se letos dočkají i stávající dětská hřiště v areálu bývalých kasáren v Opatovicích n/L a v Pohřebačce v sousedství házenkářského areálu. Ze schváleného rozpočtu bude také opravena střecha na původním pavilonu mateřské školy.

Pro obyvatele Opatovic nad Labem je dobrou zprávou také rekonstrukce povrchů a případného rozšíření o parkovací plochy následujících ulic: Jozífova (II. etapa), Školní, komunikace v Pohřebačce od čp.160
k čp.181. V ulici Smetanova bude rekonstrukce komunikace v roce 2023 zahájena. Uhrazena bude také záloha na odkup pozemku pro budoucí všesportovní areál. V minulém roce probíhala rekonstrukce hřbitovní zdi. Ta bude letos dokončena. Stejně tak bude dokončena i rekonstrukce prostor budoucího rehabilitačního centra. V ulici Na Hrázi se občané letos dočkají nové lávky přes Opatovický kanál.

Opatovice nad Labem jsou dlouhodobě úspěšné v třídění odpadu. V plánu je proto nakoupit větší množství odpadových nádob na biologický odpad i nádoby o objemu 240 l na směsný odpad.

Stejné elektronické úřední desky, která je umístěna Na Točně se letos dočká i Pohřebačka.

Rok může být opět plný nově realizovaných staveb, kulturních a společenských akcí. To všechno, pokud referendum o průmyslové hale, které proběhne v termínu prezidentských voleb, nerozhodne o krocích vedoucích k zastavení plánované stavby. Pokud ano, pak s velkou pravděpodobností čekají obec soudní jednání o náhradě škody, jejichž výsledek může ovlivnit rozvoj obce.  

Autor / zdroj: Hana Krušinová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.