VĚDA A TECHNIKA / Auto-moto

Město Otrokovice přispívá na budování parkovacích míst
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Envato Elements

Otrokovice

Pokud si majitel pozemku na území Otrokovic vybuduje na své náklady parkovací místo, otrokovická radnice mu přispěje částkou 10 tisíc korun, pokud o ni požádá.  Zájemci mohou finanční příspěvek žádat od poloviny letošního března.

Dotace bude poskytována na vybudování parkovacích stání na soukromých pozemcích přilehlých k stavbám rodinných domů, které se nacházejí na území města. „Dotace je stanovena paušálně na 10 tisíc korun na jedno vybudované parkovací stání, přičemž schválený program připouští financovat maximálně dvě parkovací stání na jednu bytovou jednotku související stavby rodinného domu,“ upřesnil Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města. Pravidla jsou stanovena tak, že zájemce může o dotaci požádat po vybudování parkovacího místa a v žádosti doloží požadované přílohy. Žádosti poté posoudí a vyhodnotí odbor rozvoje města otrokovického úřadu, který je následně předloží radě města ke schválení.

 „Město se snaží vytvářet pro občany takové podmínky, aby byli lidé spokojení. Do toho spadá i řešení parkování aut na území města. Ne každý vlastní u svého bydliště pozemek a nemá možnost zajistit si vlastní parkování. To se týká zejména obyvatel, kteří žijí v bytových domech. Věřím, že podpora výstavby vlastních parkovacích stání na soukromých pozemcích u rodinných domů povede k omezení potřeby parkování na místních komunikacích města,“ vysvětlila starostka města Hana Večerková důvody, proč opakovaně vyčleňuje radnice peníze na tyto účely.

Začít posílat na odbor rozvoje města žádosti mohou žadatelé od 15. března do 30. listopadu 2022. „Dotace budou poskytovány do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků,“ upozornil závěrem Erik Štábl.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na podporu výstavby parkovacích stání v roce 2021 a Žádost o poskytnutí dotace naleznete v příloze této zprávy.

Autor / zdroj: Romana Pastuszková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.