ZAJÍMAVOSTI / Příroda

Zelené plíce královské Kadaně jsou bohatší o další třicet lip srdčitých
Nové stromořadí se nachází podél spojovacího pěšího chodníku mezi Golovinovo a Zahradní ulicí v těsné blízkosti sportovního a relaxačního prostoru s parčíkem. 
Autor / zdroj foto: Nadace ČEZ

Kadaň

Další zelený zářez v rámci výsadby nových stromů má na svém kontě kadaňská radnice. Díky grantu Stromy Nadace ČEZ (150 000 Kč) a městské pokladně (100 000 Kč) tak nyní nově zakořeňuje 30 lip srdčitých na sídlišti C, konkrétně mezi Golovinovo a Zahradní ulicí. Nové stromořadí vzniklo podél spojovacího pěšího chodníku v těsné blízkosti sportovního a relaxačního prostoru s parčíkem, v němž mohou svůj volný čas trávit obyvatelé sídliště všech věkových kategorií. Vzhledem k tomu, že oproti lípám se nachází dlouhý dvanáctivchodový panelový dům, poskytnou v budoucnu koruny stromů i stín jeho obyvatelům a sníží prašnost v okolí.

„V průběhu let již v zelené relaxační části sídliště s dětským hřištěm a sportovištěm některé starší a méně odolné vytrvalé dřeviny odumřely. Řadu z nich bylo nutné postupně z důvodu bezpečnosti odstranit. V uvolněném prostoru vznikl spojovací pěší chodníček, který byl nyní z jedné strany osázen třiceti lípami. Jsou náhradou nejen za již odstraněné dřeviny, ale nahradí i další, které ještě odumírají a budeme je nuceni nechat časem pokácet,“ říká Jiří Kulhánek, starosta Kadaně.  Jak ještě dodal, jedná se už o X-tou novou výsadbu ve městě ve spolupráci s Nadací ČEZ. „Grant Stromy je výborná věc. Díky němu se každým rokem zvětšují nebo alespoň obnovují zelené plíce našeho města.“

O grant Stromy je mezi městy a obcemi stále zájem. Příkladem může být právě Kadaň. „Je zářným příkladem toho, že lze o grant žádat opakovaně, a to prakticky každý rok. Ovšem jen jednou, a to buď v rámci jarní nebo podzimní výsadby. Kadaň této možnosti využívá již několik let v řadě za sebou,“ potvrzuje starostova slova Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. V současné době podle ní mohou zvažovat podáním žádosti ti, co se chystají na podzimní výsadbu nové zeleně. „Příjem žádostí bude spuštěn 1. června a ukončen 29. července. Příjemcem nadačního příspěvku o maximální výši 150 000 korun mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy.“

Grant Stromy je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. Důležitou podmínkou grantu  je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky (pestrolistost) a tvarově (kulovité, sloupovité, pyramidální)  se odlišujících. 

Autor / zdroj: Ota Schnepp

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.