KULTURA / Výstavy

Popis: Sochařská expozice Vojtěcha Míči v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm
Sochařská expozice Vojtěcha Míči v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm
Autor / zdroj: Město Rožnov pod Radhoštěm
Datum konání: 16. 6. 2020 - 30. 9. 2020

Sochařská expozice Vojtěcha Míči je ke zhlédnutí od 16. června v městském parku

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Městský park v Rožnově pod Radhoštěm od poloviny června do konce září ozvláštňuje sochařská expozice Vojtěcha Míči. Jeho betonové Objekty-subjekty, Rámy, Bedny nebo Fantomy tělesnosti přináší zajímavý protiklad k lidové architektuře nedalekého Národního muzea v přírodě. Touto expozicí navazuje pořádající městská kulturní agentura TKA na sochařské aktivity z konce minulého století, kdy v rámci sochařských sympozií vznikly sochy „Loď“ od profesora Mariuse Kotrby a socha „Noc a den“ od Václava Fialy. Obě jsou umístěny v severovýchodní části parku. Expozice je volně přístupná a potrvá do 30. září 2020.

„Vojtěch Míča náleží k výrazným osobnostem současné české sochařské scény. Podstatu sochy považuje za konstantu a pro dnešní dobu zmiňuje vlastní „pocit nutnosti redefinovat a opětovně zaostřit hranice sochařství“ ve snaze přiblížit se čistému fenoménu tohoto výrazového prostředku. Ve svých pracích dlouhodobě kombinuje geometrizovanou formu elementárního a minimalistického charakteru s postmoderně nesourodou tvarovou hypertrofií,“ upřesnil Jakub Sobotka, ředitel kulturní agentury TKA.

Vlastní uměleckou reflexi světa charakterizuje jako „množství střepů“, jež sesazuje dohromady v duchu syntetismu. Soubor soch prezentovaný v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm – Bedna z cyklu Něžné prefabrikáty, Obrana – skládání prostoru, Fantomy tělesnosti, Objekt/Subjekt, Rámy – gesto – situace aj. – zprostředkovává jeho charakteristická umělecká témata i typické výrazové formy. Prostor sochy Vojtěch Míča připodobňuje k intimnímu prostoru člověka – „bezbřehému, nekonečně složitému“, proto své práce označuje za „netečné komunikátory“, jež čekají na dotyk či upřený pohled. Sochy pojímá v životním měřítku, ty ale přitom navozují monumentální dojem. Působí současně svébytně i otevřeně, prospívá jim lidská nebo objektová společnost. Definování jejich hranice souvisí s autorovým dlouhodobým tématem „bariér“, je výsledkem průběžné vzájemnosti vnitřního a vnějšího prostoru. Sochy jsou výsledkem vrstvení, s ponechanými a zapracovanými chybami, jež se mohou objevit v průběhu vytváření práce. Charakteristický výraz soch Vojtěcha Míči těží z podstaty betonu – z formy otisku.

Hledám pro sebe možné hranice formy sdělení. Schematický narativ. Hranice, ve kterých ještě ‚vyprávím‘ konkrétní příběhy, děje, ale neilustruji. Podobnost jevů neznamená jejich stejnost – probíhají v závislosti na neustále se měnících okolnostech. Jednoduchost není zjednodušení. / Konfrontovat se se stávajícím přehlcením veřejného prostoru množstvím slov, kompilováním kompilovaného, přebarvením a zmnožením reálných obrazů bez vztahu k žitému, s ‚postfaktickou realitou‘. Slovolam, zoufalé zjednodušení. Podřízenost jednotlivce společnosti (ne společenství). Proti tomu postavené vědomí vlastní tělesnosti, vědomé já. Jednoduchost střetávající se s naivitou.“ uvedl Vojtěch Míča, autor sochařské expozice.

Autor / zdroj: Petra Graclíková

DALŠÍ ČLÁNKY

Zlínský kraj ocenil pracovníky sociálních služeb

Ženy a muže, kteří dlouhodobě pracují v sociálních službách a vykonávají své povolání nejen na odborné výši, ale také s příkladným lidských přístupem,

Neplodných v Olomouckém kraji přibývá, ženy řeší mateřství pozdě

Odkládání rodičovství do pozdního věku, kouření, obezita a nezdravý životní styl – to vše se podepisuje na nárůstu počtu pacientů, kteří se léčí pro n

Mobilní rozhlas si už v Hulíně zaregistrovalo téměř deset procent obyvatel

Město Hulín letos zaznamenává značný zájem veřejnosti o službu Mobilní rozhlas. Od začátku roku si ji zaregistrovalo 338 občanů, kteří tak nyní dostáv

DNES SE STALO

ŠKOLA18. září 1848

na českých gymnáziích byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk.

DOPRAVA18. září 1897

Kancelář městských elektrických podniků (předchůdce dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy) zahájila provoz elektrické tramvaje.

ZAJÍMAVOSTI18. září 1994

ze Staroměstské náměstí v Praze odjel na kole na tříletou cestu kolem světa Vítězslav Dostál, první Čech, který takovou cestu vykonal.

POZVÁNKA OBRAZEM