KULTURA / Výstavy

Popis: Výstava Proměny krajiny je k vidění v Muzeu Říčany do konce října.
Výstava Proměny krajiny je k vidění v Muzeu Říčany do konce října.
Autor / zdroj: Zdeněk Vesecký
Datum konání: 10. 6. 2020 - 31. 10. 2020

Výstava Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou

ŘÍČANY

Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou. Tak se jmenuje letošní největší výstavní projekt Muzea Říčany, který veřejnosti představí pestrou minulost, palčivou současnost i možnou budoucí podobu krajiny rozprostírající se jihovýchodně od Prahy. Výstava je unikátní svým přirozeným přesahem z hlavních výstavních prostor do města a jeho okolí.

„Ačkoli je Říčansko veřejností vnímáno jako zelená oáza, z botanického hlediska není náš region nijak zvlášť pestrý ani unikátní a odborníci o něm mluví jako o botanické poušti. Nicméně i tady najdeme několik lokalit s orchidejemi nebo průzračně čisté lesní rybníky. A právě proto, že je u nás takových unikátů poskrovnu, měli bychom o nich vědět, vážit si jich a chránit je,“ přibližuje důvody konání takto zaměřené výstavy její kurátorka Kateřina Čiháková. Z regionu například za posledních 70 let zmizelo 40 druhů motýlů a ty zbývající jsou zastoupeny jen desítkami exemplářů. Motýl – jakožto indikátor stavu krajiny – se proto stal symbolem výstavy. 

Autoři výstavy se věnují změnám rázu krajiny od 50. let minulého století po současnost a výraznému úbytku rostlinných i živočišných druhů, včetně člověka. S mírnou nadsázkou upozorňují, že jedním z nejvíce ohrožených druhů v krajině je dnes právě člověk.

„Práci na polích nahradila technika, les už není každodenním zdrojem obživy, ale spíš místem občasné rekreace a cesty a silnice plní jen roli spojnic mezi dvěma body, mezi kterými se lidé nedokážou zastavit. Ačkoli by se mohlo zdát, že přírodě se bez lidí bude dařit lépe, opak je pravdou. Vztah a zájem lidí o krajinu je tím, co nám ji pomáhá udržet v dobré kondici,“ vysvětluje Kateřina Čiháková. Její slova o stahování se člověka z krajiny potvrzují výsledky aktuálního průzkumu muzea. Říčanské děti podle nich tráví venku denně 1,5 hodiny, pouze 8 minut z tohoto času ale připadá na přírodní lokality představované lesy, loukami nebo rybníky. 

Poznejte krajinu v muzeu i pod širým nebem
Stěžejní část výstavy s řadou interaktivních prvků pro děti i dospělé je umístěna do hlavní budovy v Rýdlově ulici. Návštěvníci se mohou těšit na zkoumání motýlů pod mikroskopem, výrobu “seedbombs“ a hmyzích domků nebo možnost vyzkoušet si dávno zapomenuté hry. Cílem autorů výstavy je motivovat lidi k trávení více času v přírodě a zvýšit tak jejich zájem o proměny a využívání krajiny. Z toho důvodu přechází expozice také do muzejní zahrady, ulic města a volné přírody. 

„V ulicích se lidé budou setkávat s lentikulárními panely, na kterých uvidí nejmarkantnější zásahy do krajiny a její proměny. Zároveň chystáme řadu vycházek, při kterých budeme společně zakládat nové luční porosty, vypouštět motýly, pozorovat osidlování nedávno založených tůní a remízků nebo zkoumat život ve vodách koupaliště Jureček,“ říká kurátorka.

Výstava se neomezuje pouze na nostalgické ohlížení se za minulostí, ale poskytuje návštěvníkům praktické rady a tipy, díky kterým si mohou krajinu a přírodu užívat a pečovat o ni v každodenním životě. Zájemcům je k dispozici mapová aplikace, která je zavede do míst, kde ještě mohou narazit na vzácné orchideje, raky nebo panenská jablíčka a další staré odrůdy ovocných stromů. Díky tomuto pojetí výstavy mohou lidé sami realizovat hlavní slogan muzea „Místo, kde žiju“. 

Výstavní projekt se věnuje aktuálnímu tématu, ale zároveň podporuje současné aktivity říčanské radnice, která v minulých letech obnovila tůně, remízky a aleje a v blízké budoucnosti plánuje také výsadbu nových stromů v ulicích nebo obnovu polních cest. Lidé se s těmito záměry mohou v muzeu seznámit a navrhovat, kudy by měly polní cesty vést a jak by se měly Říčany rozrůstat. 

Výstava se koná od 10. června do 31. října 2020. Podrobný plán doprovodných akcí je k dispozici na webových stránkách muzea.

Autor / zdroj: Zdeněk Vesecký

DALŠÍ ČLÁNKY

Čtyřiadvacátá dokumentární Ji.hlava začíná za čtyři dny – a bude on-line

Půjde o zcela plnohodnotný ročník, který nabídne více než 270 filmů, debaty s režiséry, diskuse Inspiračního fóra i program pro děti. Festival otevře

Pracoviště pražského registru vozidel na Pankráci je z důvodu karantény do odvolání uzavřeno

Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil, že je až do odvolání z důvodu karantény uzavřeno pracoviště registru vozidel odboru dopravněsprávních činností v Bus

Ortopedi Nemocnice AGEL Jeseník se specializují na operace rukou

Hmat patří mezi naše základní smysly a naše ruce jsou nenahraditelné. I proto se ortopedická ambulance Nemocnice AGEL Jeseník orientuje na problematik

DNES SE STALO

HISTORIE30. října 1866

císař František Josef I. rozhodl, aby Praha byla prohlášena otevřeným městem a aby byly zbořeny městské hradby

ZAJÍMAVOSTI30. října 1938

způsobilo rozhlasové vysílání H. G. Wellsovy Války světů paniku po celých Spojených státech.

ZBRANĚ30. října 1961

nastala po odpálení Car-bomby nad sovětskou jadernou střelnicí na ostrově Nová země největší jaderná exploze v dějinách lidstva.

POZVÁNKA OBRAZEM