KULTURA / Výstavy

Datum konání: do 19. 1. 2020

Muzeum v Ivančicích slaví 125 let. Řadí se mezi nejstarší regionální muzea na Moravě

IVANČICE

Muzeum v Ivančicích, pobočka Muzea Brněnska, připravilo v prostorách Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích výstavu, která je věnována významnému výročí muzea. Letos totiž uplynulo 125 let od chvíle, kdy bylo ivančické muzeum otevřeno. Stalo se tak 10. června 1894, muzeum se tedy řadí mezi nejstarší regionální muzea na Moravě.

Výstava je koncipována do dvou částí. V té první mají návštěvníci možnost seznámit se s historií muzea a osobnostmi, které významnou měrou přispěly k jeho vybudování a rozvoji. Připomíná například ředitele měšťanské školy v Ivančicích Josefa Vávru, jenž byl hlavním tvůrcem muzea a jeho dlouholetým správcem, nebo Ladislava Vaška, učitele a pozdějšího ředitele dívčí obecné a měšťanské školy v Ivančicích, který se muzejní činnosti věnoval více než padesát let. Zmíněny jsou ale také problémy, s nimiž se muzeum muselo potýkat.

Druhá, rozsáhlejší, část prezentuje vybrané exponáty z bohatého a rozmanitého sbírkového fondu muzea. Tento fond, budovaný nepřetržitě po celou dobu existence muzea, obsahuje řadu významných a cenných předmětů z různých oborů lidské činnosti. Nachází se v něm například předměty vztahující se k historii Ivančic a okolí, výtvarná díla, archeologické nálezy, uměleckoprůmyslové předměty, staré tisky a rukopisy, textil, historické fotografie a nechybí ani památky na významné ivančické rodáky – Alfonse Muchu, Beneše Metoda Kuldu a Jakuba Svobodu.

„Naším záměrem je, aby si návštěvník výstavy mohl udělat představu o tom, jak široký rozsah sbírkových předmětů muzeum spravuje a opečovává. Na výstavě tedy prezentujeme vedle předmětů reprezentativní povahy také obyčejné předměty denní potřeby, které se v minulosti běžně vyskytovaly v domácnostech,“ uvedla vedoucí Muzea v Ivančicích Marta Němečková.

Mezi nejzajímavější exponáty na výstavě patří pozdně gotická plastika Neznámého světce s knihou nebo první díl Bible kralické z roku 1579. Poprvé je zde také vystaven Muchův rozměrný divadelní plakát Médea z roku 1898, který se podařilo do sbírek ivančického muzea zakoupit v loňském roce díky dotaci Ministerstva kultury ČR.


Muzeum v Ivančicích slaví 125 let
Pořadatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Místo konání: galerie Památníku Alfonse Muchy, Palackého náměstí 9, 664 91 Ivančice
Termín konání: 1. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Autor / zdroj: Lenka Buchtová
Popis:
Autor / zdroj: Lenka Buchtová

DALŠÍ ČLÁNKY

SZZ Krnov postupně otestuje na COVID-19 všechny zaměstnance

Všech osm set zaměstnanců Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov absolvuje z preventivních důvodů rapid test, který detekuje přítomnost COVID-19.

Roušky pro Přerovany šijí i plavčíci a úřednice

Rouškovník v průjezdu Městské policie Přerov na Masarykově náměstí je stále v provozu. Kdo má doma přebytek ústenek a může je darovat, bude vítán.

Sběrný dvůr v Přerově se otevře na dva dny v týdnu

Sběrné dvory Technických služeb města Přerova, které byly kvůli nouzovému stavu uzavřeny, čeká částečné zprovoznění.

DNES SE STALO

DOPRAVA6. dubna 1909

byl zahájen provoz na úzkorozchodné dráze Ostrava–Karviná.

KULTURA6. dubna 1943

poprvé vyšel Malý princ, nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Jde o jeden z nejznámějších pohádkových příběhů moderní světové literatury.

VESMÍR6. dubna 1973

NASA vypustila vesmírnou sondu Pioneer 11 určenou k průzkumu Jupiteru, Saturnu a vnějších oblastí sluneční soustavy.

POZVÁNKA OBRAZEM