KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Nebovidská tvrz je kulturní památkou České republiky. Nabízí průzkum svých sklepních prostor
 
Autor / zdroj foto: Nebovidská tvrz

Nebovidská tvrz / Nebovidy

Nebovidská tvrz je kulturní památkou České republiky. Vznikla patrně již v druhé polovině 14. století a je významným dokumentem úrovně venkovského sídla drobné šlechty na počátku novověku. Výjimečnost tvrze tkví v tom, že se na různých částech fasády zachovaly pozůstatky pozoruhodné sgrafitové výzdoby, které jsou však dnes již obtížně rozeznatelné.

Nebovidská tvrz nabízí průzkum svých sklepních prostor. Sklepení se nachází pod objektem konírny a dvora tvrze. Sestává ze tří místností o celkové výměře několika desítek metrů čtverečných, které jsou přístupné vstupní šachtou vyústěnou v místě obvodové zdi konírny. V současnosti je vstup zdi zazděn a část profilu vrchní části vstupní šachty zavalen stavební sutí. Takto je znepřístupněn od 90. let minulého století. Celé dílo je vytesáno do skalního podloží s několikametrovým nadložím, převážně tvořeného pravděpodobně vápenitým pískovcem se značným množstvím lastur.


Nebovidská tvrz se nachází v centru obce Nebovidy na mírně vyvýšeném místě, které bylo označováno jako „Na Valech“, a dnes je vymezena popisným číslem 31. Označovala se jako „Dolní“ neboť v obci se nacházela ještě tvrz „Okrouhlá“, která se však nedochovala a na jejím místě dnes stojí fara.


Z historie tvrze
První písemná zmínka o Nebovidské tvrzi pochází z roku 1436. Ve své bohaté minulosti byla čtyřikrát výrazně přestavěna. První středověká dostavba proběhla v 15. století, renesanční přestavba, která dala tvrzi dnešní dispozici, proběhla v 16. století, v 18. století byla realizována barokní úprava na sýpku a ve století dvacátém se tvrz dočkala nevhodných úprav pro účely JZD.

Původní gotická tvrz měla jedno či dvě obytná křídla možná i s věží, které se nacházely v jihovýchodní části dnešního půdorysu stavby. Tvrz byla obehnána příkopem a valem. Současnou čtvercovou dispozici určila renesanční přestavba z druhé poloviny 16. století, k níž došlo za vlády rodu Hanykéřů ze Semína, původně kutnohorských měšťanů, kteří zbohatli obchodem se stříbrnou rudou. Ti přestavěli své sídlo do podoby trojkřídlé jednopatrové budovy, která byla také opevněna příkopy a valy. Od severu jádro tvrze původně uzavírala zeď s bránou, vedoucí do prostoru přilehlého hospodářského dvora. Hlavním komunikačním prvkem byly dnes zaniklé dřevěné pavlače po obvodu nádvoří. Nejlépe se zachovala dispozice přízemí s průběžně řazenými obdélníkovými místnostmi, vybavenými lunetovými klenbami s hřebínky. 


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu tvrze.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.