KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Zámek Moravská Třebová.
Zámek Moravská Třebová
Zámek Moravská Třebová. 
Autor / zdroj foto: Zámek Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová / Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily moderní renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři manýristická křídla podle plánů italského stavitele. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Poklady Moravské Třebové
Expozice začíná obdobím humanismu a renesance, která zanechala v Moravské Třebové významné stopy. K nejvýznamnějším památkám patří bezesporu flanderská tapiserie z počátku 16. století s námětem z řecké mytologie. Výjimečné jsou také portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé, kteří nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492, který je nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Dále uvidíte renesanční epitaf, obraz Madony pocházející z italského prostředí, a další. Místnost je nově doplněná maketou zámku v podobě, jak vypadal na začátku 17. století, po přístavbě tří manýristických křídel Ladislavem Velenem ze Žerotína.

V dalších místnostech expozice se můžete seznámit s životním stylem bohatých měšťanů v minulých staletích. Mezi významné měšťany v této době patřila rodina Wondrů. Johan Anton Wodra  byl  majitel první  továrny ve městě. Také jeho syn Josef Johann byl velmi úspěšným továrníkem a starostou města. Dobový nábytek dokumentuje vývoj interiérového umění od renesance až po přelom 19. a 20. století. Zajímavé jsou například renesanční stůl, kredenc nebo truhlice, barokní sekretář, černá pánská ložnice v neorenesančním stylu nebo funkční cembalo z poloviny 19. století. Dobový nábytek je doplněn obrazy, soubory skleněných pohárů, pivních korbelů, porcelánu nebo fajánsů.

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Jedinečná expozice vás zavede do laboratoře Mistra Bonaciny, astrologa, alchymisty a dvorního lékaře Ladislava Velena ze Žerotína. Seznámíte s renesanční alchymií a nástroji praktické alchymie – křivulemi, alembiky, athanory, dózami, tavící pecí, a podobně. Na vlastní oči uvidíte strážce alchymistovy laboratoře – Golema, zažijete magické alchymistické pokusy, nahlédnete do Žerotínova horoskopu narození a rozpoznáte bohatou alchymistickou a astrologickou symbolikou.

Středověká mučírna
Právo útrpné je tématem expozice, nazvané Středověká mučírna, která vznikla v roce 2007 ve sklepeních moravskotřebovského zámku. Expozice vás seznámí s nelidskými praktikami tortury. Právě zde můžete pocítit hrůznou atmosféru mučírny i katovny a na vlastní kůži si vyzkoušet různé mučící nástroje a donucovací prostředky jako je španělská bota, pranýř, palečnice, stolička pro čarodějnice či skřipec.

Moravské Třebové bylo uděleno hrdelní právo kolem roku 1406, katovna a mučírna byla dříve umístěna za hradbami města. Současná expozice v prostorách sklepení bývalého boskovického hradu je připomínkou těchto hrůzných praktik středověkého práva.


Z historie zámku
Jednou z nejdůležitějších postav historie zámku i města byl Ladislav Černohorský z Boskovic (1455-1520), který pocházel z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Jelikož mu byla původně určena kariéra v církvi, procestoval v mládí za vzděláním velkou část Itálie. Studoval ve Ferraře, Bologni, Padově, Pávii či ve Vídni. Zde se nejspíš seznámil s myšlenkami humanismu a renesance. Měl také blízko ke dvoru uherského krále a tehdejšího vládce Moravy Matyáše Korvína v dnešní Budapešti, kde v jeho službách pobývala řada italských umělců. Odtud si Ladislav později pozval řemeslníky i do Moravské Třebové.

Po smrti bratra Jaroslava se musel vzdát církevní dráhy a ujmout se boskovického dědictví, patřil také k rádcům českého krále Vladislava Jagellonského. Z Moravské Třebové zakoupené roku 1485 učinil své sídlo a započal s jeho přestavbou. V jeho sídle se prolínala tradice středověkého městského hradu s novými renesančními prvky. Dodnes se dochovalo východní křídlo s prostorem tzv. Rytířského sálu, zaklenutého křížovou klenbou a pozdně gotická sklepení.

Raně renesanční prvky reprezentují především portál a dva portrétní medailony. Portál, dnes vsazený do jižní brány na nádvoří, tvořil původně hlavní vchod do „starého zámku“. Je datovaný rokem 1492, což z něj dělá nejstarší dochovanou renesanční památku v České republice. Vedle nepřehlédnutelných renesančních prvků lze v detailech vypozorovat ještě pozůstatky starých kamenických postupů, tvoří tak (společně s portálem tovačovského zámku a okenními ostěními Vladislavského sálu na Pražském hradě) přechod mezi gotikou a renesancí. To kulaté medailony Ladislava a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé z roku 1495 jsou už ukázkou skvělé práce italského sochaře demonstrující čistotu renesančního slohu. Kopie jsou také vsazeny do jižní brány na nádvoří, mramorové originály jsou součástí expozice Poklady Moravské Třebové.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu zámku.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.