KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Hrad Helfenburk patří mezi největší zříceniny v Česku. Po dohodě můžete přenocovat na nádvoří hradu
 
Autor / zdroj foto: Zřícenina hradu Helfenburk

Zřícenina hradu Helfenburk / Bavorov

Hrad Helfenburk se nachází asi sedm kilometrů od Bavorova a patří svou rozlohou 1,27 hektaru mezi největší zříceniny v České republice. Dobře zachovaný je obranný systém soustavy dělových a obranných bašt. Romantické prostředí Helfenburku je poslední dobou stále častěji využíváno k svatebním obřadům a zajímavým kulturním akcím. Po dohodě můžete také přenocovat na nádvoří hradu pod vlastním přístřeškem.

Součástí zříceniny jsou i zbytky rozlehlého dvoulodního paláce. Romantické prostředí Helfenburku je poslední dobou stále častěji využíváno k svatebním obřadům a zajímavým kulturním akcím. Po dohodě můžete také přenocovat na nádvoří hradu pod vlastním přístřeškem. Na Helfenburku je zřízeno odpočinkové místo pro koně, tzv. "Koňská zastávka".


Z historie hradu
Roku 1334 kupuje Petr z Rožmberka od své sestry Markéty a jejího syna Viléma, dědiců po Bavorovi III., Vitějovické a Bavorovské panství. V oné neklidné době vyvstala před novým majitelem potřeba nově nabyté panství správně a vojensky zabezpečit. Nad městečkem Bavorov se nacházel dávno opuštěný dřevěný hrad, který již nedostačoval nově vyvstanuvším potřebám ambiciózních majitelů.

Roku 1355 dle nového kalendáře, císař Karel IV. svým podpisem ze dne 21. května povoluje čtyřem bratřím Rožmberského rodu postavit na hoře Malošíně pevný zámek jako odměnu za pomoc při potlačení povstání v italské Pise. Bratři s výstavbou nového hradu dlouho neotáleli a již roku 1357 je jmenován na Helfenburce první purkrabí Jaroslav Měřička z Vitějovic. O čtrnáct let později od data zakládací listiny, další z purkrabích Buzek ze Lhoty, vlastním listem oznamuje vladaři na Krumlov, že je zcela dokončen hradní palác.

Výstavba hradu ovšem druhou polovinou čtrnáctého století nekončí, ale pokračuje i v první a druhé polovině 15. století, a dle posledních průzkumů pokračovala nadále i v první polovině 16. století. Roku 1580 již hrad svému původnímu účelu neslouží, ale přesto je dále obýván nižším úřednictvem, coby správní středisko celého panství. Roku 1593 poslední z Rožmberků, Petr Vok, prodává hrad s celým panstvím městu Prachatice. Po bitvě na Bílé Hoře je majetek města za účast na stavovském povstání císařem Ferdinandem II. zkonfiskován, a darován císařově milci Janu Oldřichovi z Egenberku. Po vymření Egenberků roku 1717 přechází majetek včetně hradu a přilehlého panství do vlastnictví Schwarzenberků, kterým je roku 1922 státním výnosem o pozemkové reformě zestátněn. Tímto výnosem přechází Helfenburk do vlastnictví Státních lesů a statků Třeboň, které zříceninu hradu pronajímají Klubu českých turistů, který jej od 20. let minulého století zpřístupňuje veřejnosti.

Po roce 1945 je Helfenburk zařazen mezi státní hrady a zámky Československé republiky. V 90. letech minulého století je na základě zákona o obcích převeden do majetku města Bavorov, které je jeho vlastníkem i v současnosti a pokračuje v záchraně památky pro budoucí generace návštěvníků.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu hradu.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.