KAM NA VÝLET / Zoologické zahrady

Popis:
Autor / zdroj: zoo-ostrava.cz

Druhá největší zoo v Česku nabízí zábavu, relaxaci i poznání

OSTRAVA

Ostravská zoologická zahrada je rozlohou druhá největší zoo v České republice. Při její návštěvě uvidíte téměř 4 000 zvířat. Součástí zoo je také Botanický park, v němž najdete 450 planě rostoucích druhů rostlin, 190 let staré stromy a 6 000 rododendronů a azalek.

Pavilon evoluce, Safari, Noční Tanganika, Botanický park či Bonsaje a ornamentální stromy. Nejenom tyto, ale spousty dalších expozic můžete navštívit, pokud zavítáte do ostravské zoologické zahrady. Ta představuje ideální výletní místo pro rodiny s dětmi. 

Pavilon evoluce
V Pavilonu evoluce můžete poodhalit evoluci na příkladu života v západní Africe. Moderní chovatelský komplex se stal domovem pro více než 200 zvířat. Jsou mezi nimi savci, ptáci, plazi, nozdratí, ryby, ale také zástupci bezobratlých živočichů.

Atmosféru deštného lesa podtrhuje bohatá výsadba rostlin, zurčící vodopád a jezírko o objemu 30 000 litrů. Zvířata lze pozorovat z různých míst, horní podlaží navozuje pohled na primáty také ze stromového patra, kde se převážnou část dne tato zvířata zdržují. Z venkovní terasy uvidíte i do blízkého výběhu afrických kopytníků.

Celá expozice je doplněna informačními panely a cedulkami. Řada interaktivních vzdělávacích prvků prezentuje evoluční souvislosti a zajímavosti o chovaných zvířatech (různé tvary ptačích zobáků, nafukovací ryba, vývoj hmyzu a jeho druhová pestrost, adaptace živočichů na extrémní podmínky ad.). Nechybí ani kostra šimpanze a model Lucy (včetně modelu její kostry) – nejznámějšího raného hominida Australopithecus afarensis.

Celý pavilon je řešen bezbariérově včetně WC a přebalovacího koutku. Pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí a s dětskými kočárky je k dispozici výtah. V horním patře najdete posezení a možnost drobného občerstvení. V bezprostřední blízkosti pavilonu se nachází nové Občerstvení U Lucy a dětské hřiště.

Zvířata v pavilonu:
Nosným druhem pavilonu je šimpanz hornoguinejský (Pan troglodytes verus). V Zoo Ostrava je skupina těchto nejbližších příbuzných člověka chována od roku 1965 (s přestávkou mezi léty 1979 až 1993). Doposud šimpanzi obývali mřížové výběhy ve starém pavilonu primátů. Jejich přesun do moderního chovatelského zařízení znamená zásadní změnu podmínek pro jejich další chov. Vnitřní část Pavilonu evoluce nabízí zvířatům prostory jedenáctkrát větší v porovnání se starým pavilonem. U venkovního výběhu je změna ještě zásadnější. Venkovní voliéra má 10 500 metrů krychlových, což představuje téměř čtyřicetinásobek původní venkovní expozice. To umožní i chov vícečlenné skupiny, což je pro tato sociálně žijící zvířata mnohem přirozenější. Nový pavilon přinese také chovatelům přehlednější a bezpečnější práci a návštěvníkům nesrovnatelně zajímavější a atraktivnější možnosti sledování zvířat.

Druhým zástupcem primátů v pavilonu je kočkodan Dianin. V Zoo Ostrava je skupina těchto vzácných afrických opic chována od roku 1975. Do dnešního dne se zde podařilo odchovat 24 mláďat. Současná skupina je spolu s Richmond Zoo ve Virgínii nejpočetnější na světě.

Z dalších skupin obratlovců jsou v pavilonu zastoupeni:
primáti - komba Garnettova
hlodavci – pralesní dikobraz osinák africký
ptáci – papoušek žako velký, vousáci, bukáčci, chřástali, čírky
plazi – želvy, hadi (krajta královská), ještěrky, chameleoni
nozdratí – bahníci
paprskoploutvé ryby – bichiři, perlovky, motýlkovci, halančíci a další 

Safari
V roce 2014 byl zahájen provoz nového safari. Na ploše okolo šesti hektarů se nacházejí rozsáhlé výběhy, kudy projíždějí vláčky. Návštěvníci tak mohou pozorovat stáda různých druhů kopytníků zcela novým způsobem, mnohdy z bezprostřední blízkosti. Safari v současné době obývá bezmála 100 zástupců africké a asijské fauny. Jsou mezi nimi v zoo již chované druhy i druhy nové.

Safari expresem je možné se svézt přímo mezi zvířaty. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf.

Trasa vede přes tři výběhy, začíná Afrikou (tj. výběhem žiraf Rothschildových, antilop losích a vodušek abok) a dále pokračuje přes Persii (výběh s divokými osly onagery a daňky mezopotámskými) až do Indie (výběh s axisy indickými, antilopami jeleními, nilgau pestrými, jeleny barasinga a kozami šrouborohými).

AFRIKA: Tento výběh, který je dostupný všem návštěvníků, obývají žirafy Rothschildovy, antilopy losí, vodušky abok a skupina pštrosů dvouprstých.

PERSIE: Tento výběh obývá skupina vzácných divokých oslů onagerů. Onager je nejohroženější z pěti žijících poddruhů asijského osla. Vyskytuje se pouze v Íránu, kde zbývá kolem 800 zvířat. Spolu s onagery výběh obývá samčí skupina dalšího velmi vzácného a vyhubením ohroženého daňka mezopotámského. Zvířata v tomto výběhu jsou v rámci českých a slovenských zoo k vidění pouze v Ostravě.

INDIE: V nejrozlehlejším výběhu jsou chovány čtyři druhy indických kopytníků, z nichž dva jsou k vidění i ve výběhu Indie zblízka, který bezprostředně navazuje na terasu restaurace Saola. Jedná se o stádo axisů indických a antilop jeleních.  Dále výběh obývá stádo nilgau pestrých a jelenů barasinga a tři samci kozy šrouborohé. Jelen barasinga, jehož jméno pochází z hindštiny a znamená „dvanácterák“, je jedním z nejvzácnějších indických jelenů. Posledních 5000 jedinců žije na podmáčených loukách záplavových savan několika rezervací Indie a Nepálu. Kdysi žil i v Pákistánu a Bangladéši, zde však byl vyhuben. Je vzácný nejen v původní domovině, ale i v zoologických zahradách. V Evropě je chováno necelých 300 jedinců ve 14 zoo. V Česku je aktuálně k vidění pouze v ostravské zoo.

Safari expresem se můžete projet každý den v době od 10 do 17 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf.

Zoo upozorňuje, že jízda safari expresu může být s ohledem na pohodu zvířat či z provozních důvodů kdykoli zastavena. Vzhledem k tomu, že zvířata mají k dispozici rozlehlé výběhy s přirozeným porostem stromů a keřů, je třeba počítat i s tím, že někdy bude vidět jen část obyvatel. 

Noční Tanganika
V expozici Noční Tanganika jsou k vidění africké druhy živočichů s noční aktivitou komba ušatá (Galago senegalensis), komba Garnettova (Otolemur garnettii), drobný savec příbuzný slonům – daman stromový (Dendrohyrax arboreus), který byl doposud chován v zázemí zoo, nebo krajta písmenková (Python sebae). Návštěvníci zde ale najdou i zcela nové druhy – osináka afrického (Atherurus africanus), ježka bělobřichého (Atelerix albiventris), pasumce elektrického (Malapterurus electricus) nebo zástupce bezobratlých – obří mnohonožku obrovskou (Archispirostreptus gigas).

Princip noční expozice spočívá v obrácení světelného režimu – během noci je zvířatům svíceno jako ve dne a naopak ve dne jsou navozovány světelné podmínky noci. Zvířata s noční aktivitou jsou tak přirozeně aktivní v době, kdy je mohou pozorovat i návštěvníci zoo. Expozice je osvětlena modrým světlem, které zvířata nijak neruší. Fungování celé expozice je řízeno počítačem, který simuluje světelné a teplotní podmínky co nejblíže těm přírodním. To znamená, že se jen nerozsvítí a nezhasne v určitou dobu, ale světlo se bude utlumovat a zesilovat postupně, jako by se stmívalo a rozednívalo. Stejně tak s přibývajícím dnem narůstá teplota a navečer zase klesá.

Unikátní je expozice i přítomností damana stromového, kterého v Ostravě zatím chovali v zázemí a čekali na vybudování vhodné expozice v návštěvnické části. Vzhledem k tomu, že toto zvíře je v rámci celého světa chováno jen velmi zřídka, není mnoho chovatelských zkušeností. Ostravské zoo se ale za několik let chovu v zázemí podařilo cenné zkušenosti nasbírat. A raritnost chovu tohoto druhu je opravdu mimořádná. V rámci Evropy (možná i světa) je daman stromový chován pouze v Zoo Ostrava. A pouze v Ostravě se zatím podařilo tento druh rozmnožit.

Expozice je součástí pavilonu Tanganika. 

Restaurace Saola
Restaurace Saola se nachází nedaleko výběhu pand červených. Kromě vnitřních prostor je zde k dispozici také venkovní terasa, která nabízí pohled přímo do přilehlého výběhu, který obývají stáda vzácných indických kopytníků.

Proč právě SAOLA?
Prostory restaurace jsou využity k prezentaci problematiky ohrožení jihovýchodní Asie, která patří mezi jednu z nejrozmanitějších oblastí světa a zároveň mezi tu nejohroženější. Příčiny ohrožení jsou nelegální obchod se zvířaty, nelegální lov zvířat a hlavně rychlý úbytek původního prostředí. Za mnoha těmito problémy stojíme i my v daleké Evropě, protože na tamních zemědělských půdách vzniklých vykácením či vypálením primárních lesů se pěstují plodiny nejen pro místní obyvatele, ale také pro evropské či americké spotřebitele. A jak jinak nazvat novou restauraci než po vlajkovém zvířeti informační kampaně evropských zoologických zahrad, tajemnému kopytníku jménem SAOLA. 

Více informací včetně aktuálních akcí, otevírací doby či cen vstupného najdete na webu zoologické zahrady www.zoo-ostrava.cz.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Autobusy ve Zlínském kraji budou od 30. března jezdit opět podle jízdních řádů platných o letních prázdninách

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s p

Těžba lithia na Cínovci bude v českých rukou. ČEZ získá 51 procent ve společnosti Geomet

Zkoumání projektu těžby českého lithia postupuje do druhé fáze. ČEZ a jeho dceřiná společnost Severočeské doly se po důkladném prověření ložiska a zák

Jindřichův Hradec nakupuje už sedm let energie na komoditní burze

Město Jindřichův Hradec nakupuje dodávky energií pro své budovy a městské organizace už sedm let na Českomoravské komoditní burze Kladno.

DNES SE STALO

VYNÁLEZY28. března 1797

Nathaniel Briggs z New Hampshire patentuje svůj vynález valchy na praní prádla.

KATASTROFY28. března 1845

postihla Prahu rozsáhlá jarní povodeň. Byla zatopena většina Starého Města, níže položené části Malé Strany a Smíchova a Podskalí.

POZVÁNKA OBRAZEM