KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Budova Muzea Těšínska v Českém Těšíně.
Muzeum Těšínska se zaměřuje na bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu
Budova Muzea Těšínska v Českém Těšíně.  
Autor / zdroj foto: muzeumct.cz

Muzeum Těšínska / Český Těšín

Muzeum Těšínska se zaměřuje na bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu zmíněné oblasti. Provozuje celkem deset poboček a výstavních síní. Jeho součástí je také studijní knihovna Silesia a Klub Muzea Těšínska.

Muzeum Těšínska je jedním ze čtyř krajských muzeí a příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Sídlí v Českém Těšíně a v regionu české části Těšínského Slezska provozuje celkem 10 poboček a výstavních síní. Jeho součástí je také studijní knihovna Silesia a Klub Muzea Těšínska. Svou činností je Muzeum Těšínska zaměřeno na bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu zmíněné oblasti.

Muzeum Těšínska bylo založeno po II. světové válce v roce 1948 v Českém Těšíně, avšak jeho činnost navazuje na mnohem starší muzejní tradice. Ty sahají až do roku 1802, kdy bylo v někdejším Těšíně otevřeno nejstarší muzeum na Moravě a ve Slezsku. Muzeum Těšínska dnes s Muzeem Těšínského Slezska v Těšíně (Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn) čile spolupracuje na mezinárodních vědeckých projektech a publikacích. Stejně plodné partnerství udržuje také se dvěma slovenskými institucemi - Kysuckým muzeem v Čadci a s Oravským muzeem Pavla Országha Hviezdoslava v Dolním Kubíně a mnoha dalšími. 

Klub Muzea Těšínska
Muzeum Těšínska patří k předním kulturním institucím na území Českého Těšína a celého regionu. Vedle tradiční muzejní činnosti, kterou je výstavnictví v devíti pobočkách muzea, průzkum a výzkum, publikační činnost či správa sbírek, klade muzeum důraz na osvětovou činnost s aktivním zapojením veřejnosti.

Živý zájem vyvolal cyklus pravidelných přednášek a tematické procházky Českým Těšínem, Těšínem, Frýdkem a blízkým okolím, které se průběžně konaly v letech 2008 až 2009. Na těchto pravidelných setkáních vzešel návrh na vytvoření klubu, který by tyto příznivce sdružil. Myšlenka vytvořit Klub Muzea Těšínska (dále jen KMT) se začala formovat a nabývat konkrétních obrysů.

V současné době KMT aktivně pracuje a k dnešnímu dni čítá na 150 členů. Členům KMT se otevírá možnost nejen čerpat z práce muzea jako instituce, erudice jeho odborných pracovníků, ale i účastnit se zajímavých přednášek v oblasti historie, vlastivědy, přírodovědy a zeměpisu města, regionu a vlasti. Činnost KMT oživuje a připomíná bohatost kulturního dědictví regionu Těšínska. 

Ediční činnost
Nedílnou součástí aktivit pracovníků Muzea Těšínska je ediční činnost, jejímž posláním je zpřístupňovat výsledky dlouhodobých výzkumných záměrů široké čtenářské obci, a to jak formou monografií, tematických sborníků, tak i periodických tisků.

V letech 1954 až 1985 vycházely Zprávy o činnosti muzea v Českém Těšíně, které obsahovaly kratší příspěvky a drobné články o dění v muzeu, výstavách a zajímavosti z historie a přírodovědy regionu. O tři roky později byla ediční činnost rozšířena o pravidelný čtvrtletník Těšínsko, jenž je vydáván dosud. Obsáhlejší původní studie byly publikovány v ediční řadě Studie o Těšínsku, vycházejících v letech 1972 až 1989 formou sborníku jednou ročně, od roku 1999 pak jako samostatné monografie. Výsledkem vzájemné spolupráce Muzea Těšínska a Muzeum Śląska Cieszyńskiego je Těšínský muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne (od roku 2003). Spolu s Maticí slezskou jsou populárně-vědnou formou vydávány ve sborníku Těšínsko v proměnách staletí přednášky prezentované v Klubu Muzea Těšínska i jinde.

Mimo tyto zavedené ediční řady byla vydána řada dalších titulů – pětisvazkové Těšínsko, Pečeti a znaky obcí českého Těšínska, Prašivá, Muzeum na hranici, průvodce po stálých expozicích, ve spolupráci s Ostravskou univerzitou Paměti Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště či několik kolektivních monografií jako výstupů z pořádaných konferencí (Kurucké války a jejich odkaz v historii, kultuře a umění s Oravským múzeem P. O. Hviezdoslava, Šlechta na Kysucích a její sousedé s Kysuckých múzeem v Čadci a Považským múzeem v Žilině, Český Těšín 1920–1989 se Slezskou univerzitou v Opavě aj.).

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeumct.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.