KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Popis: Expozice Novověk v Městském muzeu v Čelákovicích.
Expozice Novověk v Městském muzeu v Čelákovicích.
Autor / zdroj: celmuz.cz

Muzeum seznamuje s historií Tvrze či pravěkým osídlením Čelákovicka

ČELÁKOVICE

Městské muzeum v Čelákovicích ukrývá bohaté přírodovědné i archeologické sbírky. Návštěvníci se v něm mohou seznámit s historií Tvrze či pravěkým osídlením Čelákovicka.

Mimo stálých expozic jsou v objektu čelákovické tvrze umístěny ředitelství, přírodovědné a historické oddělení, archeologické oddělení je umístěno na detašovaném pracovišti v Rybářské ulici. 

Přírodovědné oddělení
O rozsáhlé přírodovědné sbírky pečuje přírodovědec doplňující v rámci své odbornosti a výzkumu prováděném v regionu předně botanické sbírky, čítající dnes přes pět tisíc položek. Významný podíl na sbírkách tvoří ornitologické preparáty, dále soubory paleontologie, mineralogie a osteologie. Základní sbírky mimo osteologie jsou uloženy v depozitáři v hlavním objektu muzea, osteologické sbírky v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. 

Historické oddělení
Historické sbírky, které daly základ dnešnímu muzeu, představují dnes více než 120 tisíc zaevidovaných položek uložených v depozitářích muzea. Významnou součástí je sbírka textilií, jejíž součástí se stala v roce 1958 sbírka krajek a výšivek, získaná po sběratelce Boženě Koutníkové. Početně je zastoupen i porcelán, sklo, keramika, výtvarné umění, kovové a další předměty a doklady archívní povahy, dokumentující činnost spolků, stran i jednotlivců působících ve městě a okolí. Základní sbírky jsou uloženy v depozitářích v hlavním objektu a v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. 

Archeologické oddělení
Toto oddělení je umístěné od roku 1998 v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. Mimo odborného pracoviště se v objektu nacházejí laboratoře a archeologické depozitáře se základními sbírkami. Archeologická sbírka, obsahující několik set tisíc nálezů, se řadí mezi nejpočetnější ve Středočeském kraji. V objektu je také přírodovědný depozitář s osteologickým materiálem a historické depozitáře se sbírkami košíkářského řemesla a zemědělskými a většími trojrozměrnými předměty. 

Městské muzeum v Čelákovicích disponuje také čtyřmi stálými expozicemi: Archeologie, Středověk, Novověk a Historie Tvrze. 

Archeologie
Mezi stálými expozicemi upoutává pozornost návštěvníků v jižní části přízemí objektu Tvrze od roku 1982 instalovaná a v roce 2003 částečně upravená expozice „Pravěk Čelákovicka“. 

Středověk
Na expozici prezentující pravěké osídlení Čelákovicka navazuje místnost umístěná ve druhém podlaží přiléhajícího sousedního severního traktu Tvrze. V jejím interiéru, dnes zakrytým trámovým záklopovým stropem a s některými zachovanými architektonickými prvky, je instalována expozice věnovaná předně středověkému osídlení města Čelákovice a okolí. 

Novověk 

Historie Tvrze
Samostatná expozice „Historie  čelákovické Tvrze“, od roku 1982 umístěná v suterénní místnosti jižní části objektu Tvrze, prezentuje výsledky stavebně-historického a archeologického výzkumu provedeného v prostorách celého objektu v letech 1972 – 1981. 

Košíkářství - expozice od roku 2015 uzavřena
V samostatném, nedaleko muzea jižně položeném objektu, v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy (1908 - 1970), byla umístěna specializovaná expozice "Čelákovické košíkářství". 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.celmuz.cz.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Po třech letech zaznamenala znojemská porodnice největší počet porodů

Porodníci znojemské nemocnice loni přivedli na svět 977 dětí. Za poslední tři roky je to nejvíce dětí. Koronavirová pandemie přímo porodnické výsledky

Otužilá mláďata u valašek

Prvním mládětem nového roku, které se narodilo v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, je sameček plemene ovce domácí valaška. Na svět přišel

DNES SE STALO

VĚDA A TECHNIKA

19. ledna 1983

byl uveden na trh revoluční osobní počítač Apple Lisa.

HISTORIE

20. ledna 1265

se poprvé v historii sešel Anglický parlament. Svolal ho Simon de Montfort Earl z Leicesteru.

PŘÍRODA

20. ledna 1969

bylo vyhlášeno chráněné území Pod Veselovem z důvodu výskytu silně ohroženého koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), který je zde relativně hojně zastoupen. Kromě koniklece se zde nachází několik dalších vzácnějších druhů rostlin.

POZVÁNKA OBRAZEM