KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Arcidiecézní muzeum v Olomouci představuje přes 300 děl od románského slohu po baroko. Podobné v Česku nenajdete
 
Autor / zdroj foto: Arcidiecézní muzeum Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc / Olomouc

Arcidiecézní muzeum v Olomouci je pro duchovní výtvarnou kulturu 12. až 18. století jediné svého druhu v Česku. Sídlí v rekonstruované národní kulturní památce Přemyslovský hrad. Jeho stálá expozice představuje v 16 sálech přes 300 děl od románského slohu po baroko včetně slavné Šternberské madony či kočáru biskupa Troyera.

V chronologickém sledu můžete sledovat umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků. Ve dvou trezorových klenotnicích je pak prezentován exklusivní výběr předmětů uměleckého řemesla liturgické povahy. Vystavená umělecká díla pocházejí z převážné části z církevního majetku, významně je však doplňují také sbírkové předměty z fondu Muzea umění Olomouc, několika dalších institucí i soukromých sběratelů.

Kočárovna
Expozici otevírá téma velkolepých barokních triumfálních vjezdů olomouckých biskupů a arcibiskupů do města. Jejich nejhonosnější připomínkou je vystavený ceremoniální vůz olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (1745–1758).

Kabinet slonoviny a kolekce uměleckého řemesla
Početná sbírka uměleckých předmětů ze slonoviny byla shromážděna olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Vedle francouzských a německých prací z 19. století a bohatého souboru orientálních řezeb zde jsou zastoupena i evropská středověká, renesanční a barokní díla. Další část expozice je věnována ukázkám z bohaté arcibiskupské sbírky historické keramiky a porcelánu.

Archeologické nálezy
Expozice podchycuje prostřednictvím olomouckých nálezů bezmála šest tisíc let souvislého osídlení Olomoucka s důrazem na význam lokality ve velkomoravském období, spojeném s cyrilometodějskou tradicí a počátky křesťanství na Olomoucku.

Klenotnice
V trezorové místnosti je představen výběr nejcennějších uměleckořemeslných děl z drahých kovů z olomoucké arcidiecéze, časově pokrývající slohová období gotiky, renesance a baroka.


Z historie muzea
Areál je dokladem tisíciletí stavebního vývoje a patří k nejstarším trvale osídleným lokalitám střední Evropy (nálezy kolem r. 4000 př. n. l.). V roce 1306 zde byl zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. Stálá expozice představuje v 16 sálech přes 300 děl od románského slohu po baroko včetně slavné Šternberské madony či kočáru biskupa Troyera.

Jádro Arcidiecézního muzea Olomouc je tvořeno bývalou rezidencí olomouckých kapitulních děkanů, k níž byly v průběhu staletí přičleňovány další, mnohdy starší objekty. Pozemek pro stavbu děkanství v rámci knížecího hradu věnoval kapitulnímu děkanu Bartolomějovi roku 1267 král Přemysl Otakar II.

V dnešní levé, západní části severního křídla muzea ležel již zmíněný palác kapitulního děkana, ve střední části komplexu se nacházelo bývalé purkrabství. Nejstarší součástí areálu je jeho pravá, východní část, kde stával někdejší Nový hrádek s okrouhlou věží z přelomu 12. a 13. století.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.