KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Zámek Vsetín.
Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín
Zámek Vsetín. 
Autor / zdroj foto: Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín

Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín / Vsetín

Zámek Vsetín spravuje rozsáhlé etnografické, historické a umělecké sbírky. V zámku se nachází také veřejnosti přístupná muzejní knihovna zaměřená na odbornou literaturu a regionální tisky.

Živá paměť regionu
Rozsáhlá víceoborová muzejní expozice je umístěna v devíti výstavních sálech v 1. patře vsetínského zámku na ploše přes 520 metrů čtverečních. Popularizační formou (a pomocí moderních technologií) zprostředkovává návštěvníkům poznání místní historie, včetně životaschopných tradic, a snaží se podchytit specifičnost regionu Valašsko. Expozice je bez průvodce (průvodce vás doprovodí pouze na vyžádání). Každý návštěvník má k dispozici tištěného průvodce, který obsahuje veškeré doprovodné texty a popisky k vystaveným předmětům.

Během celého roku probíhají v muzeu současně několik krátkodobých výstav se zaměřením na historii, výtvarné umění, etnografii, přírodovědu aj. Pro školy i další zájemce je k výstavám vytvořen doprovodný zábavně naučný program.


Z historie zámku
Renesanční zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami, byl postaven v prvním desetiletí 17. století tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna na základech středověké tvrze z první poloviny 15. století na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. Pozdějšími majiteli - uherskou šlechtou z rodu Illésházy - byla zámecká budova v průběhu 18. století několikrát přestavována a upravována.

Dnešní klasicistní podobu získal vsetínský zámek v letech 1833-1834 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. Požár zámku v roce 1915 zničil celou střechu i s věží. Tehdejší majitelé zámku - Thoneti - nechali roku 1924 opravit zámek do původní podoby před požárem. Posledními soukromými vlastníky zámku byli Marie Baťová se synem Tomášem. V únoru 1949 byl zámek převzat do národní správy. V padesátých letech, díky nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku, došlo ke značnému poškození zámeckých interiérů. Proto se muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy, která byla veřejnosti zpřístupněna 9. května 1975.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.