AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Město Zlín má novou vyhlášku regulující hazard
 
Autor / zdroj foto: Envato Elements

Zlín

Statutární město Zlín zavádí nová pravidla pro regulaci hazardu. Obecně závazná vyhláška o určení míst, na kterých se mohou provozovat hazardní hry, nahrazuje dosud platnou vyhlášku. Zastupitelé města o tom rozhodli ve čtvrtek 25. dubna s tím, že současně upravili také pravidla pro určování míst, kde se hazard povoluje.

Počet podniků provozujících hazard se ve Zlíně dlouhodobě snižuje. Dosud platná vyhláška č.8/2017 omezila ve městě počet provozoven s regulovanými hazardními hrami z 65 na 46 míst. Zatímco v roce 2018 se ze 46 míst využívalo pouze 26, v roce 2022 to bylo už jen 15, a k 1. lednu 2024 se počet snížil na 11. Trh s hazardními hrami v kamenných provozovnách se tak výrazně zredukoval a hráči se přesunuli do internetového prostředí.

„Nová vyhláška na tento vývoj reaguje a dále redukuje počet míst s povoleným provozem hazardních her. Aktuálně zůstává na území města Zlína jedenáct míst, na kterých se provozuje hazard,“ uvedl primátor Jiří Korec s tím, že vyhláška zároveň vymezuje herní místa jednodušším a jasnějším způsobem, a to jako budovy. „Dosud platná vyhláška byla specifická v tom, že vymezovala místa s umožněným provozem hazardních her jako konkrétní provozovny, což bylo v kontextu obdobných vyhlášek jiných měst nestandardní a způsobovalo to komplikace se slovním vymezením umístění provozoven v rámci budov. Potíže byly také v souvislosti s následnými změnami názvů hazardních podniků.“

Aby nedošlo k případnému narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, počet míst určených k hazardu se může navýšit ze současných jedenácti maximálně na patnáct. „Tento počet představuje nový snížený strop míst s provozem hazardu na území Zlína, a je tak dalším významným krokem v rámci strategie jejich postupného snižování,“ zdůraznil primátor Jiří Korec.

Nová pravidla akceptují historicky dlouhodobě prosazovanou a dodržovanou zásadu, že regulované hazardní hry se nebudou povolovat v centrální části města, jejíž hranici tvoří podélné osy ulic, respektive části ulic Dlouhá, Gahurova, Osvoboditelů, Štefánikova, Vodní a Zarámí.

Umožnění provozu regulovaných hazardních her na určitém místě prostřednictvím vyhlášky neznamená automatický nárok na jejich provozování, jedná se pouze o jeden z jeho základních předpokladů. K vlastnímu zahájení provozu regulovaných her je třeba splnit řadu dalších zákonných podmínek stanovených především zákonem o hazardních hrách. Zejména se nesmí jednat o školu a školské zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnické zařízení poskytující ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, prostor sloužící církvi, náboženské společnosti nebo zařízení složky integrovaného záchranného systému.

Autor / zdroj: Tomáš Melzer

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.