AKTUÁLNĚ / Krimi

Černých odběrů bylo loni více, ale za méně peněz
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: isifa/thinkstock.com

Praha

Pražské vodovody a kanalizace v loňském roce zákazníkům nafakturovaly za nelegální odběr pitné vody a černou produkci odpadních 3,7 miliónu korun (v celkové sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce), zatímco za rok předchozí to bylo 3,9 miliónů korun. V roce 2022 PVK evidovaly 276 případů, v uplynulém roce pak 298.

Z celkových 169 případů nelegální produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 99 procent. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty,“ upřesnil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

U černých odběrů pitné vody firma prošetřila 127 případů a podařilo se jich prokázat 100. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (63 %), neměřená odbočka před vodoměrem (21 %) a neevidovaná vodovodní přípojka (9 %).

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontrolují objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťují PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských společností a užívání nemovitosti trvá delší dobu, dobu trvání neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění stanoví PVK v souladu s občanským zákoníkem a zpravidla fakturují náhradu škody za dobu tří let před datem zjištění neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3 710 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 892 kilometrů. Kanalizační síť měří 3 904 kilometrům, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 027 kilometrů.

Autor / zdroj: Tomáš Mrázek

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.