EKONOMIKA / Dotace

Nymburk letos přispěje nově i na opravy opěrných zdí na březích Valů
 
Autor / zdroj foto: Olga Vendlová

Nymburk každý rok podporuje majitele nemovitostí v historickém centru. Na nutné opravy jim přispívá prostřednictvím dotačního titulu. Rada města letos rozhodla o úpravě pravidel dotace, finance bude nyní možné využít i na opravu opěrných zdí na březích vodního toku Malých a Velkých Valů.

„Cílem rozšíření dotačního okruhu je finančně přispět na nákladné opravy opěrných zdí, které jsou majetkem jednotlivých vlastníků v městské památkové zóně na březích Velkých a Malých Valů. Jedná se o kulturní památku a veškeré zásahy podléhají schválení památkářů. Opravy jsou náročné jak finančně, tak z důvodu samotné realizace. Zásadní komplikací je velmi špatná přístupnost samotných tarasních zdí. Při opravách není možné použít běžnou mechanizaci a většina prací probíhá ručně. Pro letošní rok je v rozpočtu města na spolufinancování obnovy a údržby objektů opět vyčleněn jeden milion korun,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.  

Vodní příkopy jsou nedílnou součástí středověkého opevnění Nymburka. Malé Valy byly budovány souběžně se stavbou cihlových hradeb koncem 13. a počátkem 14. století. Druhý vodní příkop vznikl v průběhu 15. století. Oba příkopy se kulturní památkou staly v roce 1958. Jedná se o středoevropský unikát, neboť v nich od dob vybudování města, tedy více než 700 let, stále proudí labská voda.  

Žádosti o dotace je možné podat do 31. července 2023. Administrativa dotačního programu bude kompletně zajištěna na odboru školství, kultury a památkové péče. Kritéria hodnocení žádosti zájemci najdou v Pravidlech programové dotace, v nichž je blíže specifikován také účel programu a důvod podpory. Znění Pravidel programové dotace a další potřebné dokumenty najdete na webu města

Maximální výše finanční podpory města pro jeden projektový záměr činí 200 tisíc korun, nejvýše však 50 % skutečných nákladů (z ceny díla nebo materiálu) spojených s obnovou vnějšího vzhledu dané nemovitosti podle podmínek programu. Uznatelnými náklady v tomto smyslu se rozumí náklady na úhradu odborných prací jako stavebně-historický a restaurátorský průzkum, dále na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, tj.: fasády, střechy, okna, dveře, vrata a výkladce a nově také opěrné zdi na březích vodního toku Malé a Velké Valy.  

Finanční podpora může být poskytnuta na akce realizované a dokončené v roce 2023.

Město Nymburk se snaží trvale zlepšovat stav nemovitostí a prostředí v městské památkové zóně v souladu se zásadami státní památkové péče. V loňském roce do této oblasti investovalo 590 562 korun. Dotační prostředky vlastníci nemovitostí použili na výměny oken, vchodových dveří, střešní krytiny a opravu plotu.

Autor / zdroj: Olga Vendlová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.