AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Školy Ve Znojmě se ani o prázdninách neuzavřou. Město do nich investuje více než 55 milionů
ZŠ v Konicích, kde bude vybudováno zcela nové multifunkční hřiště.  
Autor / zdroj foto: Soňa Bystřická

Znojmo

Základní školy se sice o letních prázdninách pro školáky uzavřou, ale prázdno v nich nebude. Vystřídají je řemeslníci a dělníci. Jako každý rok se v letních měsících investuje do menších či větších oprav, které by nebylo možné uskutečnit za plného školního provozu. V rozpočtu na letošní rok bylo na celkové investice do oprav a rekonstrukcí škol vyčleněno přes 55 milionů korun.

„Z celkových 74 milionů z rozpočtu, které jsou určeny na oblast školství, jdou více jak dvě třetiny na opravy a rekonstrukce. Kvalitní výuka je vždy na prvním místě, ale snažíme se i o to, aby se dětem a pedagogům na školách líbilo a cítili se zde dobře,“ vysvětlil místostarosta Jan Grois, který má školství ve své gesci.

Opravy a investice v mateřských školách

Největší investicí do školek jsou stavební úpravy sklepních prostor v Mateřské škole nám. Republiky za 2,5 milionů korun bez DPH. Děti z několika mateřských škol ve Znojmě se mohou těšit na nové herní prvky na svých hřištích (630 tis. korun bez DPH). Mateřskou školu na Holandské ulici čeká druhá etapa opravy plotu a na jejím odloučeném pracovišti v Mateřské škole Loucká se investuje do opravy kuchyně včetně podlah a obkladů (380 tis. korun bez DPH). První etapa opravy oplocení začne také v Mateřské škol v Příměticích (352 tis. korun bez DPH). Město také zrekonstruuje kotelnu ve své budově na ul. Svatopluka Čecha, kde je rehabilitační stacionář Marákov (1,2 mil korun bez DPH).

Opravy a investice v základních školách

Největší plánovanou investicí na základních školách je zbudování systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla na ZŠ a MŠ JUDr. Mareše, která začne v tomto roce a pokračovat bude i v následujícím roce. Letos je na ni v rozpočtu vyčleněno 13 milionů korun bez DPH. Venkovní hřiště na této škole dostane nový povrch a na odloučeném pracovišti v Konicích bude vybudováno zcela nové multifunkční hřiště (2 mil. korun bez DPH). Zde navíc bude během léta probíhat i oprava podlahy na chodbě (467 tis. korun bez DPH).  Na rekonstrukci tepelné soustavy se bude pracovat ve školní jídelně při ZŠ Mládeže (1,7 mil. korun bez DPH). Na ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Přímětice se bude opravovat venkovní dlažba v areálu školy (1 mil. korun bez DPH) a na hřišti budou obnoveny herní prvky. Na ZŠ Václavské náměstí dojde k výměně oken, a to v první etapě nejdříve v budově 1. stupně, včetně výměny dveří a v etapě druhé bude probíhat výměna oken v tělocvičně (celkem 902 tis. korun bez DPH).  Na ZŠ nám. Republiky se bude opravovat sociální zařízení (612 tis. korun bez DPH).

To je výčet některých investic, které jsou v plánu nejen v letních měsících. Některé stavební a rekonstrukční práce probíhají i v průběhu školního roku. Většinou jde o ty, které jsou neodkladné a potřebují rychlé vyřešení nebo ty, které si vyžadují delší časový horizont a v letních měsících by se je nestihlo zrealizovat. 

Autor / zdroj: Soňa Bystřická

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.