AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Základní škola Q v Prostějově přivítala v lavicích své první žáky
Základní škola Q v Prostějově přivítala v lavicích své první žáky. 
Autor / zdroj foto: Škola Q

Prostějov

Soukromá základní škola Q v Prostějově letos slavnostně zahájila svoji činnost a přivítala své první žáky. Otevření školy představuje důležitý milník v oblasti vzdělávání v Prostějově a nabízí žákům a jejich rodinám inovativní prostředí pro vzdělávání a rozvoj.

První školní den tak žáci ZŠ Q zasedli za doprovodu svých rodičů do lavic a ochutnali tak poprvé atmosféru školní docházky. Vřelého přivítání se však dočkali nejen od své třídní paní učitelky nebo lektora anglického jazyka. Příjemnou a radostnou cestu za vzděláním a úspěchy jim přišla popřát radní města Prostějova paní Alena Pagáčová i celý tým Světa vzdělání, který za projektem ZŠ Q stojí.

ZŠ Q navazuje na dlouholetý úspěšný projekt rozšířené výuky, který pod záštitou Světa vzdělání běží na mnoha školách po celé republice. Vedle běžných školních osnov klade škola velký důraz na angličtinu, matematiku formou Hejného metody, logiku, osobnostní rozvoj a výpočetní technologie. Například angličtinu se zde děti učí již od první třídy, a výuka je z velké části realizována bilingvní formou. Stejně tak se děti již v první třídě setkávají s hodinami programování, jejichž cílem je přiblížit dětem technologie, které dnes vládnou světu, a vést je k jejich efektivnímu a bezpečnému využívání.

Škola však není jedinečná jen náplní výuky, ale boří i zastaralý přístup k výuce samotné. Převažující konstruktivistické metody vedou děti ke skutečnému pochopení, a tím k lepšímu upevnění nově nabytých znalostí. Děti jsou motivovány k vlastnímu objevování a nalézání souvislostí. Individuální přístup k jednotlivým žákům pomáhá odhalit skryté talenty i silné stránky, které jsou následně efektivně rozvíjeny. Pedagogové ZŠ Q tak při své výuce využívají moderních didaktických metod včetně hodnocení formativním způsobem s důrazem na sebehodnocení a poskytování zpětné vazby.

Učebny ZŠ Q, které jsou umístěny ve školní budově na adrese Komenského 4, stihly ještě před zahájením provozu projít rekonstrukcí. Mimo drobných stavebních úprav byly ve třídách naistalovány také akustické podhledy, které významným způsobem vylepšily šíření i vnímání zvuku a velkou měrou tak přispěly k příjemnějšímu prostředí.

Všem dětem, které letos poprvé zasedly do školních lavic ZŠ Q přejeme mnoho úspěchů, spokojenosti i touhy po nových znalostech.

Autor / zdroj: -cra-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.