AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Finální investiční záměr na rozšíření kapacit MŠ Teplého dostal od radních zelenou
Vizualizace MŠ Teplého v Pardubicích. 
Autor / zdroj foto: Iveta Koubková

Pardubice

Město se v příštím roce pustí do přístavby MŠ Kamarád v ulici Teplého. Finální investiční záměr na svém včerejším jednání schválila Rada města Pardubic s tím, že v pondělí 27. listopadu o něm budou rozhodovat ještě pardubičtí zastupitelé. Celková výše nákladů by měla dosáhnout zhruba 111 milionů korun včetně DPH, z toho skoro 78 milionů korun by měla pokrýt dotace. 

Dvojpodlažní objekt MŠ Kamarád v současné době disponuje 4 třídami s kapacitou 107 dětí. „Navyšujeme tak potřebnou kapacitu o dalších 100 dětí, a to díky přístavbě nových 4 tříd, které jsou koncipovány i pro děti již od 2 let věku. Stavební úpravy budou zahrnovat ale i další vylepšení objektu, zahrada včetně herních prvků bude upravena, projekt počítá také s navýšením kapacity stravovacího provozu a parkování či výstavbou kanceláří pro pedagogické pracovníky. Pro větší soběstačnost školy bude na střeše vybudována fotovoltaika, která bude pokrývat celou jižní stranu přístavby,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství, ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký.

Plánovaný projekt je i z části projektem zeleným. „Část přístavby, kde se bude nacházet sklad pro kuchyň, bude pro změnu doplněna o zelenou střechu. Bude se tak jednat již o druhou zelenou střechu na pardubickém školském zařízení, ta první byla nedávno dokončena na ZŠ npor. Eliáše. Věřím, že více takových projektů nám ve městě pomůže zlepšit místní mikroklima a životní prostředí,“ dodává náměstkyně Jiřina Klčová, do jejíž gesce životní prostředí spadá.

S pokrytím nákladů městu navíc pomůže dotace. „Vzhledem k tomu, že kapacita ve školském obvodu III je prakticky naplněná, byl projekt schválen i z hlediska Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace jako jeden z klíčových projektů. S pokrytím investičních nákladů nám tak pomůže dotace v předpokládané výši téměř 78 milionů korun, kterou město bude čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost bychom chtěli podat v prosinci letošního roku a co nejdříve chceme začít soutěžit dodavatele stavby,“ podotýká primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Nová část objektu, kterou pro město navrhl Air atelier s.r.o., bude dle projektu přistavěna ve východní části pozemku, kde se nyní nachází parkoviště, sklad odpadu a je zde průchod do zahrady. Stávající budova a přístavba na sobě přitom nebudou nijak konstrukčně závislé, což s sebou nese řadu výhod. „Samotná výstavba bude trvat 19 měsíců. Financování je proto v rozpočtu města rozděleno do dvou let, v roce 2024 bychom měli proinvestovat téměř 42 milionů korun, zbytek v roce 2025. Podstatné je, že stavební program je nastaven tak, že provoz mateřské školy nebude po dobu výstavby nijak omezen. Počítáme však s tím, že oba objekty budou provozně propojeny trojicí dodatečně vybouraných průchodů s tím, že skrz jeden průchod bude zachován vstup do zahrady, který budou využívat oba pavilony školky,“ upřesňuje Rychtecký.

Nové parkoviště, které bude zároveň průjezdné, bude umístěno přímo před budovou MŠ. Zahrada bude zachována a doplněna o herní prvky na povrchu a modulární buňky, které budou sloužit jako venkovní sklady hraček.

Autor / zdroj: Iveta Koubková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.