EKONOMIKA / Investice

Jičín získal více než 59milionovou dotaci na rekonstrukci Knihovny Václava Čtvrtka, stavební práce začnou v roce 2023
Vizualizace - návrh interiéru knihovny. 
Autor / zdroj foto: a1architects

Jičín

Celková rekonstrukce a přestavba budovy v Denisově ulici, v níž sídlí Knihovna Václava Čtvrtka, začne v roce 2023. Město bylo úspěšné s žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zastupitelstvo následně v listopadu 2022 schválilo financování akce. Dotační podpora bude ve výši 59 733 132,90 Kč, spoluúčast města činí 10 541 141,10 Kč. Výše nákladů a dodavatel prací ale teprve vyplynou z veřejné zakázky, jejíž vypsání připraví městský úřad.

„Jičínská knihovna sídlí v krásné budově architekta Čeňka Musila. Velmi si s kolegyněmi vážíme toho, že můžeme nabízet knihovnické služby právě zde, protože věříme, že nejen na nás dýchá harmonie, příjemná pohoda a vkus. Přesto nám, a hlavně našim čtenářům přestaly prostory stačit. Pořádáme stále více pořadů pro děti i dospělé. Před pár lety jsme nově pozvali na pravidelná setkávání seniory do Klubu aktivních seniorů, studují i ve Virtuální univerzitě třetího věku. Návštěvníci si rádi přečtou noviny a časopisy v čítárně, kde jsou leckdy stísnění, o místu ke studiu nemůže být v provozní špičce ani řeč,“ uvedla ředitelka knihovny a zastupitelka Mgr. Jana Benešová. „Druhým aspektem je to, že knihovna nemá bezbariérový přístup do prvního patra, kde sídlí dětské oddělení a jsou zde nevyhovující dámské toalety. Nakonec i náš „bezbariérový“ přístup do knihovny ze dvora je jen provizorní,“ doplnila. 

Projekt na rekonstrukci Knihovny Václava Čtvrtka se připravuje od roku 2015. Pracuje s konceptem „obývák města Jičína“, kdy knihovna má nabízet především pohodlné zázemí pro studium a pro aktivní trávení volného času. Co se týká budovy, změní se prakticky všechno a budou odstraněny veškeré nedostatky, které trápí zřizovatele a pracovníky knihovny. Mimo jiné budou odstraněny bariéry, čímž knihovna nabídne pohodlný přístup pro všechny občany.

Pokud bylo zmíněno trápení, pak bariéry v současné budově, které krajně znepříjemňují přístup občanům se sníženou pohyblivostí, jsou možná tím největším. Objekt totiž nemá zajištěn bezbariérový přístup do budovy ani do všech pater. Nedisponuje adekvátním hygienickým zázemím a kvůli špatnému propojení s interiérem čítárny lze jen velmi omezeně využívat prostor venkovní terasy. Schodiště je ramenové, a proto na něm nelze použít schodolez, ba do třetího nadzemního podkroví vedou pouze staré dřevěné schody, které nejsou pohodlné ani pro plně pohyblivého člověka, natož pro člověka s hendikepem. Dalším problémem je vysoká vlhkost ve sklepních prostorách, kde je uložen knihovní fond. Knihovna se také potýká s nedostatečným prostorovým vybavením. Se všemi popsanými problémy se personál knihovny a představitelé Jičína snažili bojovat, jak jen to šlo, avšak projekt rekonstrukce přichází skutečně v nejvyšší čas.

Součástí záměru je revitalizace a rozšíření oddělení pro dospělé. Chystají se vybudování přístupové rampy k zadnímu vchodu, umístění výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží, úprava hygienických zařízení a opatření proti vlhkosti ve sklepení. Oddělení pro dospělé bude vybaveno novým nábytkem a skladovací prostory dostanou kovové pojízdné a stacionární regály. Zajistí se tak lepší ochrana knihovního fondu. Díky usnadnění přístupu bude knihovna schopna využít prostory ve třetím nadzemním podlaží, tedy v podkroví.

Knihovna Václava Čtvrtka je důležitým kulturním zařízením a samostatnou příspěvkovou organizací města Jičína. V rámci širšího jičínského regionu představuje klíčové komunikační a organizační centrum, které napomáhá menším knihovnám v okolních obcích v jejich činnosti. Je také významnou informační databankou, pořádá přednášky, poskytuje mládeži klub Free Time, organizuje univerzitu třetího věku a vydává knižní publikace. Pomineme-li veškeré náležitosti stavebních prací a financování, velkou výzvou projektu bude rovněž vystěhování celého inventáře knihovny i najití vhodného náhradního působiště.

Budova knihovny v Denisově ulici pochází z roku 1924, přičemž původně se jednalo o Studentský dům. Není tedy náhodou, že objekt vyrostl v blízkém sousedství dnešní Základní školy Husova, která dříve bývala učitelským ústavem. Studentský dům měl sloužit jako místo setkávání. Tuto roli Knihovna Václava Čtvrtka přejala a udržuje ji dodnes.

Autor / zdroj: Jan Jireš

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.