KRÁSA A ZDRAVÍ / Krása a zdraví

Moderní léčba je šancí na delší a plnější život s metastatickou rakovinou prsu
Samovyšetření prsu. Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Envato Elements

Nejčastějším nádorem u žen ve vyspělých zemích – karcinomem prsu, ročně onemocní přibližně 7500 Češek. Nádorové buňky se mohou šířit do okolí, do lymfaticky´ch uzlin i do jiny´ch orgánů. Dochází tak ke vzniku metastáz – dalších ložisek nádorů se stejnými vlastnostmi, jako má ten původní v prsní tkáni. Navzdory vážnosti této diagnózy jsou v léčbě pacientek v ČR významné pokroky, díky nimž získávají šanci na delší a plnější život. Časný záchyt rakoviny prsu však zůstává nejdůležitější zbraní v boji s metastázami, protože umožňuje snížit riziko jejich vzniku. Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu 13. října je letos ve znamení kvality života pacientek, proto zahrnuje také sérii webinářů na téma zdravé sexuality. Celosvětově se v duchu osvěty a edukace o rakovině prsu nese celý říjen jako Pink October.

„V loňském roce byla pro ženy s metastatickou rakovinou prsu schválena úhrada hned tří preparátů cílené léčby, které výrazně prodlužují život až o několik let a zvyšují jeho kvalitu. To je významný posun pro 3000 žen v Česku, které se s metastatickou rakovinou prsu léčí – protože právě další životní čas strávený čímkoliv, co ženu naplňuje, je to nejcennější. Zároveň je potřeba stále upozorňovat na důležitost časné diagnostiky metastatického onemocnění a hledat způsoby, jak pacientkám umožnit co nejvyšší kvalitu dalšího života,” vysvětluje na úvod Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie o.p.s. Ta v dlouhodobé kampani Nejsem na odpis přibližuje veřejnosti, co tato nemoc obnáší a jaký je život s ní.    

Časný záchyt – hlavní zbraň v boji proti rakovině prsu

Zcela zásadní pro boj s rakovinou prsu je časný záchyt onemocnění. Čím dříve je nádor odhalen, tím vyšší je šance, že léčba zabrání šíření nádorových buněk do dalších částí těla. Proto vznikla unikátní publikace Zhoubny´ nádor prsu – edukační materiál pro pacientky, která přináší českým ženám komplexní informace o prevenci, moderní léčbě a možnostech zlepšování kvality života s onemocněním. Publikaci vydává Onko unie a jejím autorem je Doc. MUDr. Tomáš Bu¨chler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Stále častěji je nádor prsu zjištěn ve velmi časném stádiu při screeningovém mamografickém vyšetření. Proto by jej měla absolvovat každá žena po 45. roce věku ve dvouletém intervalu, a to i v případě, že nemá s prsy žádné problémy. „Vzdálené metastázy se v době diagnózy objeví u přibližně 10 % pacientek. U dalších asi 10 % nemocny´ch se metastázy objeví až za nějakou dobu po léčbě nádoru prsu, někdy až po mnoha letech. Riziko vzniku metastázy souvisí s velikostí původního nádoru a jeho biologicky´mi vlastnostmi. Lze jej snížit časnou a správně provedenou léčbou včetně operace, zajišťovací radioterapie, chemoterapie, cílené léčby a hormonální léčby,“ vysvětluje v publikaci docent Bu¨chler.

Delší a plnější život

Jako cílená léčba jsou označovány nové léky působící cíleně na důležité signální dráhy v nádorovy´ch buňkách. Cílená léčba se podává někdy samostatně, ale častěji v kombinaci s chemoterapií nebo hormonální léčbou. Existuje mnoho druhů cílené léčby a řada dalších léků je zkoumána v klinicky´ch zkouškách. Pro volbu správné cílené léčby pro konkrétní pacientku je zcela zásadní vyšetření pro stanovení molekulárních vlastností nádoru, které by mělo být provedeno u každé ženy s nově diagnostikovanou rakovinou prsu.

Zhoubny´ nádor prsu je léčitelná nemoc. Při správném postupu se daří úplně vyléčit více než dvě třetiny všech pacientek. Také u žen v pokročilém stádiu nemoci s metastázami je možné nádor zmenšit a potíže, které vyvolává, odstranit či zmírnit. Jsou ženy, které po léčbě karcinomu prsu již ve stádiu vzdáleny´ch metastáz žijí i 10 let a déle. Velkou inspirací pro všechny pacientky je paní Zuzana Nemčíková, která o svém onemocnění otevřeně mluví na vlastním youtube kanále, kde také publikuje tipy z pozice psycholožky, jak do života s nemocí vnést radost a optimismus. O svých zkušenostech napsala také knihu ABCDA zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz.

Aby byl případny´ návrat nádoru bez prodlení rozpoznán a léčen, je důležité po ukončené léčbě naplánovat pravidelné kontroly dle pokynu ošetřujícího lékaře. Pacientky v remisi, tedy po plném ústupu či vymizení známek onemocnění i normalizaci laboratorních hodnot a nálezu zobrazovacích vyšetření, musí stále pozorně vnímat své tělo. „Na nic nečekejte a každý signál vašeho organismu, který ve vás vyvolá pocit zhoršení zdravotního stavu, konzultujte s lékařem,“ vzkazuje Petra Adámková z ONKO Unie.

Stále ženou

„Z našeho průzkumu mezi pacientkami o jejich potřebách vyplynulo, že se často potýkají s problémy v sexuální oblasti. Proto ONKO Unie navázala partnerství s neziskovou organizací Freya a společně jsme připravili sérii vzdělávacích webinářů na toto téma,“ vysvětluje Petra Adámková. Udržení sexuálního života během léčby nádoru prsu může být náročné. Odstranění části nebo celého prsu je zásah do intimního života, se ktery´m nemusí být vůbec snadné se vyrovnat. Při protinádorové léčbě dochází ke snižování hladin žensky´ch hormonů, což může vést také k suchosti pochvy a potížím s močením.

„Ve fázi vyrovnávání se s diagnózou se může žena stáhnout do sebe a vzdálit se od intimního partnera nebo zažívat změny ve vnímání vlastního těla. V našich webinářích se budeme věnovat právě tomu, jak je možné citlivě znovu probudit libido a užívat si hezké intimní chvíle i přes uvedená omezení,“ doplňuje Petra Hamerníková z organizace Freya, která se věnuje vzdělávání v oblasti sexuality.

Ve spolupráci organizací ONKO Unie, ENGAGe, a Freya také vznikla česká verze vzdělávací brožury od onkopsycholožky Dr. Kathrin Kirchheiner. Publikace nazvaná Ztra´ta libida po rakovině: překona´va´ni´ ni´zke´ sexua´lni´ touhy je nabitá tipy a triky pro aktivni´ sexua´lni´ život se sebou a/nebo se svy´m partnerem. „Sexualita zahrnuje mnohem vi´ce než jen sexua´lni´ touhu vedouci´ k pohlavni´mu styku s partnerem. Ve velke´m měřítku zahrnuje take´ intimitu, smyslnost a sebepe´či, a to jak o sebe, tak o sve´ho partnera. Navi´c to může by´t vni´ma´no jako zna´mka vitality a nakonec na´vratu do norma´lni´ho života. Pro mnoho lidi´, kteří překonali rakovinu, libido znamena´ jeji´ pora´žku, vi´tězstvi´, ktere´ je třeba oslavit, a je to nepopiratelně něco, za co stoji´ bojovat. V tomto smyslu neni´ sexua´lni´ touha omezena na partnera. I v případě, že jste nezadani´, je tato brožurka určena take´ va´m,“ vysvětluje autorka. 

Autor / zdroj: Lenka Hájková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.