ZAJÍMAVOSTI / Příroda

Lesní cesty ve Staré Bělé v oblasti Bělského lesa se dočkají obnovy
 
Autor / zdroj foto: Gabriela Pokorná

Ostrava

Neutěšený stav lesních cest v lokalitě Bělského lesa si vyžádal obnovu, která záhy započne. Úsek v celkové délce 1,71 kilometru svým situováním a uspořádáním představuje nejvýznamnější spojnici lesní dopravní sítě mezi severní a jižní částí Bělského lesa, dojde k propojení mezi obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá. Tento projekt navazuje na právě dokončenou stavbu „Cesta vody.“ Po nedlouhých stavebních pracích pak dotčený úsek nabídne možnost komfortního prostoru pro chodce i cyklisty a lepší dopravní obslužnost při hospodaření v lese. Bonusem bude výhodnější přístup ke kapli Panny Marie Lurdské a ke studánce Matky Boží (rekonstruované v rámci projektu Cesta vody) z jižní strany od ulice Chrobákova.

„Aktuální povrchy řešených účelových komunikací jsou stiženy výtluky, prasklinami, došlo též k rozpadu povrchové sktruktury současného krytu. Bude tedy zapotřebí odstranit stávající horní konstrukční vrstvy a nahradit je novým, zpevněným krytem. V přípravné fázi bylo provedeno srovnání dvou alternativ možného řešení ke srovnání finanční náročnosti oprav, posouzena byla také technická proveditelnost i případné opakování identických poruch. Spolu s opravou komunikací dojde k obnově dotčeného přilehlého terénu a jeho zatravnění,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora.

Zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost Geoengineering. Práce zajistí společnost Ostravské komunikace za šest týdnů od předání staveniště, hotovo by mělo být v červnu letošního roku. Náklady na stavbu činí takřka 10 milionů korun s DPH.

Lesní porost Bělského lesa se rozkládá na ploše cca 160 hektarů, převážně v katastru Staré Bělé a severní částí zasahuje do katastru Zábřehu nad Odrou. Je obhospodařován společností Ostravské městské lesy a zeleň. Celou oblastí lesa prochází síť lesních cest, plnící funkci hospodářskou i zajišťující občanům sportovně-rekreační využití (území obsahuje cyklostezky i turistické trasy).

Stavební práce si vyžádají dočasné uzavření této lesní cesty, s ohledem na stavební práce bude místo od konce dubna po šest týdnů neprůjezdné pro cyklisty a neprůchozí pro pěší.

Autor / zdroj: Gabriela Pokorná

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.