AKTUÁLNĚ / Kauzy, soudy a právo

Nesehnutí ubránili v soudním sporu borovicový háj v Brně Líšni před pokácením

BRNO

Krajský soud v Brně vyhověl žalobě ekologické organizace Nesehnutí a zrušil rozhodnutí Magistrátu města Brna umožňující výstavbu ubytoven v Brně Líšni, které měl padnout za oběť borovicový háj.

„Žaloba byla podána zejména z důvodu nezákonných omezení procesních práv sdružení Nesehnutí. A to nepřípustného omezení šíře námitek proti územnímu rozhodnutí, rozporu územního rozhodnutí s územním plánem a neprovedení zjišťovacího řízení.“ uvedla právnička Sandra Podskalská z advokátní kanceláře Šikola, zastupující ve sporu Nesehnuté.

Nesehnutí ve své žalobě prokázali, že plán na výstavbu bytového komplexu je v rozporu s platným územním plánem a navíc neprošel procesem zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Proti záměru pokácet na čtyři sta stromů protestovaly formou petice stovky místních občanů i dřívější vedení líšeňské radnice.

Spor se začal odvíjet od konce roku 2006, kdy oznámila firma QARY stavebnímu úřadu v Líšni svůj záměr postavit v této brněnské městské části bytové domy a ubytovny v Horníkově ulici. V důsledku výstavby komplexu měla být zastavěna plocha, která tvoří jednu z mála zelených zón v dané oblasti a na které v současné době roste okolo čtyř set dřevin, ke kterým přiléhá i dětské hřiště, pískoviště a škola. Projekt výstavby počítá s vykácením borovic a bříz na celkové ploše 1200 metrů čtverečních.

Líšeňský Stavební úřad v začátku územního řízení porušil zákon tím, že neoznámil zahájení řízení občanskému sdružení Nesehnutí a ani toto sdružení neseznámil s některými součástmi dokumentace, přestože mu to zákon ukládá. Odvolání proti výstavbě podalo také tehdejší vedení líšeňské radnice, které iniciovalo i přezkoumání případu Jihomoravským krajským úřadem, který na začátku roku 2008 konstatoval, že vydané souhlasné územní rozhodnutí je „...nezákonné, neboť bylo vydáno v rozporu s ustanoveními stavebního zákona...jakož i v rozporu s ustanoveními správního řádu“.

Následnou právní bitvu, kdy se k případu vyjadřoval jednak krajský úřad, líšeňská radnice, sdružení Nesehnutí i investor, ukončilo ministerstvo pro místní rozvoj. To sice uznalo, že v průběhu povolování stavby došlo k pochybením, ale dalo přednost ochraně „dobré víry“ investora v zákonnost a kladné územní rozhodnutí potvrdilo. Poslední instancí, která v dané situaci mohla ochránit práva občanů i dodržování zákonů při rozhodování líšeňského stavebního úřadu a Magistrátu města Brna, se tak stal Krajský soud v Brně, na který se obrátilo sdružení Nesehnutí. Ten na konci března 2009 zveřejnil na svém webu rozsudek, kterým zrušil pro vady řízení souhlasné stanovisko brněnského magistrátu k územnímu rozhodnutí.

„Přestože platné územní rozhodnutí je nezbytnou podmínkou pro další návazná řízení, vydal dne 15. 4. 2009 stavební úřad v Líšni souhlas s kácením dřevin kvůli stavbě, jejíž územní rozhodnutí není pravomocné. Proti zjevně nezákonnému rozhodnutí o povolení kácení dřevin podali Nesehnutí odvolání," oznámil dnes zástupce sdružení Nesehnutí Milan Štefanec.

Autor / zdroj: Mediafax

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.