KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Galerie výtvarného umění pro děti.
V Galerii umění pro děti mohou malí návštěvníci dotvářet vystavená díla
Galerie výtvarného umění pro děti.  
Autor / zdroj foto: galeriegud.cz

Galerie umění pro děti / Staré Město

Galerie umění pro děti nabízí kurzy, workshopy a jiné aktivity spojené s kulturou, řemeslem a kreativním uměním. Na rozdíl od jiných galerií tady neplatí, že se nesmíte dotýkat vystavených děl. Naopak jsou koncipovaná tak, aby je děti mohly dotvářet, a to podle své vlastní fantazie.

Hlavní myšlenkou Atelieru Galerie umění pro děti jsou především rozvoj kreativity, cílevědomost a individuální přístup všech dětí. V rámci kurzů, workshopů a jiných aktivit jsou představeny mnohé činnosti spojené s kulturou, řemeslem a kreativním uměním. Vedoucími těchto aktivit jsou umělci a profesionálové, kteří se snaží dětem předat co nejvíce ze svých zkušeností a vědomostí.

Společnost Umění pro děti vznikla jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. Hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury. Prvním realizačním projektem Galerie umění pro děti GUD je víceúčelový multimediální prostor věnovaný dětem od zhruba 2 do 13 let.

Je pochopitelné, že umělecká díla jedinečné hodnoty ve veřejných galeriích chrání všude příkaz „Nedotýkejte se!“ V Galerii umění pro děti GUD je všechno naopak. Děti jsou nejen těmi nejdůležitějšími návštěvníky, ale i specifickými „partnery“ umělců a „spolutvůrci“ exponátů. Vystavená díla totiž nemají definitivní podobu. Umělci od počátku koncipují pro tuto galerii svá díla tak, aby na nich děti mohly dále aktivně pracovat, prožily si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku, rozvíjely náměty svou fantazií, intenzivně zapojily všechny smysly.

Zatímco v “klasické” galerii vnímáte dílo pouze prostřednictvím zraku, tady je “to viděné” v celém procesu poznání jen “vstupní informací”. U dětí je přirozené, že nechtějí zůstat jen u vizuálního vnímání, ale touží také po hmatovém zážitku. Je prokázáno, že z toho, co člověk uskutečňuje vlastní činností, tedy i hmatem, si může zapamatovat téměř dvojnásobně více, nežli při pouhém zrakovém vjemu. Proto se děti “diváci” v galerii GUD stávají i “tvůrci”.

Cesta k pochopení a prožití uměleckého díla tedy vede děti prostřednictvím jejich vlastní výtvarné aktivity, odpovídající jejich věku, možnostem i zkušenostem.  Galerie umění pro děti GUD by se měla stát místem, kde bude mít celá rodina otevřený přístup nejen k exponátům, ale i k společné tvorbě.  Speciálně připravený program zaručí, že se rozhodně nebudou nudit. 

Aktivity pro děti a seniory
- Tematické kurzy a workshopy – krátkodobé i dlouhodobé
- Kolektivní tvoření – dlouhodobé kreativní projekty pro děti
- Dopolední a odpolední hlídání dětí s uměleckými aktivitami

Aktivity pro školy
- Školní program galerie GUD na téma “RECYKLACE naše budoucnost”

Aktivity pro dospělé
- ART pARTy, více informací na webu www.artparty.cz 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.galeriegud.cz.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.