KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Městské muzeum Skuteč.
Městské muzeum Skuteč
Městské muzeum Skuteč. 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum Skuteč

Městské muzeum Skuteč / Skuteč

Stálá expozice Městského muzea Skuteč prezentuje obuvnictví a kamenictví v řemeslné i průmyslové podobě. Výrobky, stroje a zařízení mapují jednotlivé éry vývoje. Krátkodobé výstavy různého zaměření pak doplňuje cyklus přednášek, komorních koncertů a představení.

Přírodovědná sbírka
Přírodovědné sbírky muzea tvoří předměty zoologické, entomologické, geologické, paleontologické, osteologické a botanické. Přírodovědné sbírky (zvláště geologie) byly v minulosti vnímány jako jedna z nejdůležitějších složek fondů muzea.

Numismatická sbírka
Můžete si prohlédnout jak běžná a náhodně získaná platidla a pamětní medaile, tak cenné jednotliviny. Vědecky nejhodnotnější částí sbírky jsou nálezy mincí z regionu Skutečska, důležitou dokumentární hodnotu mají též pamětní medaile z regionu.

Textilní sbírka
Sbírka textilu vyniká např. kvalitním souborem lidového oděvu z 19. a počátku 20. století ze Skutečska a kolekcí bílých výšivek, které dokumentují existenci a úroveň vyšívačské školy ve Skutči. Z hlediska regionální dokumentace mají hodnotu i prapory a korouhve.

Řemeslná sbírka
Sbírka řemesel vyniká vedle vyhraněného celku obuvnictví, zajímavým souborem dýmek a náčiní na jejich výrobu (Sbírka dýmkařství je 8. největší v Česku). Tradičním odvětvím zastoupeným sbírkovou dokumentací je také kamenictví a výroba lidových dřevěných hraček.


Z historie muzea
Již v devadesátých letech 19. století se projevovaly první snahy o založení muzea ve Skutči a vytváření sbírek mapujících zdejší historii, umění, památky a jiné zajímavosti. Tyto pokusy se váží k osobnosti mladého historika B. V. Konečného, jehož nečekaná smrt oddálila vznik muzea až do roku 1910, kdy ho založil Václav Jetmar, ředitel skutečské měšťanské školy.

V průběhu 2. světové války došlo k nucenému omezení prostorové kapacity muzea. Situace se zlepšila až v roce 1954, kdy se muzeum přestěhovalo do domu, kde tvořil a zemřel hudební skladatel Vítězslav Novák. Jeho památku zde trvale připomíná expozice v prvním patře. Roku 1956 byla muzeu předána budova bývalého špitálu, kde byla v letech 1971 – 1987 umístěna expozice dělnického hnutí, obuvnictví a kamenictví.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.